ZGJIDHNI MODELIN TUAJ
F-PACE
R-DYNAMIC
SVR
fpace21my-fpace-fpace
F-PACE
NDËRTO VETË
KRAHASONI AUTOMJETET TONA
KARAKTERISTIKAT KRYESORE
SPECIFIKIMET NË NJË VËSHTRIM
acceleration
Përshpejtimi 0-100km/h
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
top_speed
Shpejtësia maks. km/h
SHIKO SPECIFIKIMET
fpace21my-fpace-s
F-PACE S
NDËRTO VETË
KRAHASONI AUTOMJETET TONA
KARAKTERISTIKAT KRYESORE
SPECIFIKIMET NË NJË VËSHTRIM
acceleration
Përshpejtimi 0-100km/h
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
top_speed
Shpejtësia maks. km/h
SHIKO SPECIFIKIMET
fpace21my-fpace-se
F‑PACE SE
NDËRTO VETË
KRAHASONI AUTOMJETET TONA
KARAKTERISTIKAT KRYESORE
SPECIFIKIMET NË NJË VËSHTRIM
acceleration
Përshpejtimi 0-100km/h
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
top_speed
Shpejtësia maks. km/h
SHIKO SPECIFIKIMET
fpace21my-fpace-hse
F‑PACE HSE
NDËRTO VETË
KRAHASONI AUTOMJETET TONA
KARAKTERISTIKAT KRYESORE
SPECIFIKIMET NË NJË VËSHTRIM
acceleration
Përshpejtimi 0-100km/h
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
top_speed
Shpejtësia maks. km/h
SHIKO SPECIFIKIMET
fpace21my-rd-s
F-PACE R-DYNAMIC S
NDËRTO VETË
KRAHASONI AUTOMJETET TONA
KARAKTERISTIKAT KRYESORE
SPECIFIKIMET NË NJË VËSHTRIM
acceleration
Përshpejtimi 0-100km/h
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
top_speed
Shpejtësia maks. km/h
SHIKO SPECIFIKIMET
fpace21my-rd-se
F‑PACE R-DYNAMIC SE
NDËRTO VETË
KRAHASONI AUTOMJETET TONA
KARAKTERISTIKAT KRYESORE
SPECIFIKIMET NË NJË VËSHTRIM
acceleration
Përshpejtimi 0-100km/h
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
top_speed
Shpejtësia maks. km/h
SHIKO SPECIFIKIMET
fpace21my-rd-hse
F-PACE R-DYNAMIC HSE
NDËRTO VETË
KRAHASONI AUTOMJETET TONA
KARAKTERISTIKAT KRYESORE
SPECIFIKIMET NË NJË VËSHTRIM
acceleration
Përshpejtimi 0-100km/h
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
top_speed
Shpejtësia maks. km/h
SHIKO SPECIFIKIMET
fpace21my-svr-svr
F-PACE SVR
NDËRTO VETË
KRAHASONI AUTOMJETET TONA
KARAKTERISTIKAT KRYESORE
SPECIFIKIMET NË NJË VËSHTRIM
acceleration
Përshpejtimi 0-100km/h
consumption
Konsumi i kombinuar l/100km
top_speed
Shpejtësia maks. km/h
SHIKO SPECIFIKIMET
NDËRTO VETË
Përdorni konfiguruesin për të krijuar Jaguar F-PACE tuaj të përsosur.
GALERIA
Saktësimi i vëmendjes ndaj detajeve ka qenë gjithmonë themelore për automjetet tona.
SHKARKO NJË BROSHURË
Shikoni dhe shkarkoni broshurat më të fundit Jaguar.
GJEJ NJË SHITËS TË AUTORIZUAR
Kërkoni një shitës të autorizuar Jaguar pranë jush.

Shifrat e ofruara janë NEDC2 si rezultat i testeve WLTP të prodhuesit zyrtar në përputhje me legjislacionin e BE. Vetëm për qëllime krahasuese. Shifrat e botës reale mund të ndryshojnë. Shifrat e CO2 dhe ekonomia e karburantit mund të ndryshojnë sipas rrotave të vendosura dhe pjesëve shtesë opsionale. NEDC2 janë shifra të llogaritura duke përdorur një formulë qeveritare nga shifrat WLTP të barasvlershme me atë që do të kishte qenë sipas testit të vjetër të NEDC. Pastaj mund të zbatohet trajtimi i saktë tatimor.

Shikoni shifrat WLTP
WLTP është testi zyrtar i ri i BE-së që përdoret për të llogaritur konsumin e standardizuar të karburantit dhe shifrat e CO2 për makinat e pasagjerëve. Kjo mat konsumin e karburantit dhe të energjisë, distancën dhe emetimet. Kjo është projektuar për të dhënë shifra më afër sjelljes reale të automjetit. Teston automjetet me pajisje opsionale dhe me një procedurë testimi më kërkuese dhe profilin e drejtimit.​

Shifrat e paraqitura janë vlerësimet e prodhuesit dhe do të zëvendësohen me shifrat zyrtare të testit të BE-së menjëherë pasi ato të jenë në dispozicion. Vetëm për qëllime krahasuese. Shifrat e botës reale mund të ndryshojnë. Shifrat e CO2 dhe ekonomia e karburantit mund të ndryshojnë sipas rrotave të vendosura dhe pjesëve shtesë opsionale.

1Makina juaj është e përgatitur për Apple CarPlay. Shërbimet e ofruara nga Apple CarPlay varen nga disponueshmëria e veçorive në vendin tuaj, ju lutemi shikoni https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay për më shumë informacion.
2Makina juaj është e përgatitur për Android Auto. Shërbimet e ofruara nga Android Auto varen nga disponueshmëria e veçorive në vendin tuaj, ju lutemi shikoni https://www.android.com/auto/ për më shumë informacion.
3Remote është një shërbim me abonim që mund të zgjatet pas afatit fillestar të këshilluar nga shitësi Jaguar. Aplikacioni Jaguar Remote duhet të shkarkohet nga dyqani Apple App Store/Google Play.
4Mund të zbatohet politika e përdorimit të drejtë. Përfshin abonim 1 vit që mund të zgjatet pas afatit fillestar të këshilluar nga shitësi juaj Jaguar.5Asistenca e Këndit të Vështirë mund të ndihmojë në parandalimin e përplasjeve. Nëse automjeti juaj zbulon një makinë tjetër në vendin tuaj të verbër kur filloni të ndryshoni korsitë, korrigjimi shtesë i drejtimit ju nxit të drejtoni automjetin tuaj nëse zbulohet një përplasje e mundshme.

Karakteristikat opsionale dhe disponueshmëria e tyre mund të ndryshojnë nga specifikimi i automjeteve (modeli dhe fuqia elektrike) dhe tregu ose kërkojnë instalimin e karakteristikave të tjera në mënyrë që të vendosen. Ju lutemi të kontaktoni shitësin tuaj lokal për më shumë detaje ose konfiguroni automjetin tuaj në internet.

Tiparet brenda automjeteve duhet të përdoren nga drejtuesit vetëm kur janë të sigurt për ta bërë këtë. Drejtuesit duhet të sigurohen se janë në kontroll të plotë të automjetit në çdo kohë.

Ju lutem vini re se tiparet standarde mund të zëvendësohen kur zgjidhni variante të modelit. Karakteristikat standarde gjithashtu mund të ndryshojnë në varësi të vendit të blerjes, variantit të motorit dhe transmisionit.

Karakteristikat e Pivi dhe InControl, opsionet, shërbimet e palëve të treta dhe disponueshmëria e tyre mbeten të varura nga tregu - pyesni shitësin e Jaguar për disponueshmëri në tregun lokal dhe kushtet e plota. Disa veçori kanë abonim që kërkon rinovim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga shitësi juaj. Lidhshmëria me rrjetin celular nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet. Informacioni dhe imazhet e shfaqura në lidhje me teknologjinë InControl, duke përfshirë ekranet ose sekuencat, u nënshtrohen përditësimeve të softuerit, kontrollit të versionit dhe ndryshimeve të tjera të sistemit/vizuale në varësi të opsioneve të zgjedhura.

Apple CarPlay është një markë tregtare e Apple Inc.
Mund të zbatohen kushtet e përdoruesit fundorë të Apple Inc.
Android Auto është një markë tregtare e Google LLC.
App Store është një markë tregtare e Apple Inc.
Google Play Store është një markë tregtare e Google LLC.
Meridian është një markë e regjistruar e Meridian Audio Ltd.
Trifield dhe pajisja tri fusha është markë tregtare e Trifield Productions Ltd.