DISTANCA DHE KARIKIMI

I‑PACE ju lejon të shkoni më tej.

NDËRTO VETË
Përdorni konfiguruesin për të krijuar automjetin tuaj të përsosur
REZERVO NJË PROVË DREJTIMI
Organizoni një provë drejtimi përmes shitësit të autorizuar më të afërt
SHKARKO NJË BROSHURË
Shikoni dhe shkarkoni broshurat më të fundit Jaguar
GJEJ NJË SHITËS TË AUTORIZUAR
Kërkoni një shitës të autorizuar Jaguar pranë jush
TEKNOLOGJI TË AVANCUARA, LËVIZJE E QËNDRUESHME

Pasioni ynë për dizajn dhe teknologjitë elektrike ndërthuren për të ofruar një makinë me emetime zero që mbetet padyshim Jaguar. I-PACE përshkon një distancë 470 km (292 milje) në ciklin WLTP*. Kjo mundësohet përmes kombinimit të një baterie me jone litiumi të teknologjisë së lartë me kapacitet 90kWh dhe koeficient tërheqës së I-PACE prej 0.29Cd. 

NDËRTO VETË
A E DIN

Zgjidhni një kategori për të gjetur se si ndikon në distancën e I‑PACE.

Klima e brendshme
Klima e brendshme

Sistemet e ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar përdorin energji dhe kjo mund të zvogëlojë distancën. Këto sisteme përdoren më shpesh në fillim të një udhëtimi, kështu që, për të zvogëluar ndikimin në distancë, I‑PACE ka aftësi të paracaktojë klimën brenda kabinës përpara nisjes, ndërsa makina akoma është në karikim. Kjo lejon që I‑PACE të përdorë energji elektrike nga furnizimi me rrymë dhe jo bateria, për të ngrohur ose freskuar brendësinë e kabinës.

Temperatura ekstreme
Temperatura ekstreme

Temperaturat ekstreme të ulëta dhe të larta ndikojnë aftësinë e baterisë në ruajtjen e nivelit të karikimit. I‑PACE përmban sisteme të sofistikuara të menaxhimit termik që ndihmojnë në mbajtjen e temperaturës optimale të baterisë dhe minimizimin e ndikimit të temperaturave të jashtme në distancën e makinës.

Stili i drejtimit
Stili i drejtimit

Një nga ndikimet më të mëdha në distancë është drejtuesi. Përshpejtimi i shpeshtë dhe i rëndë ka ndikim dëmtues në gjendjen e karikimit të automjetit, ndërsa udhëtimi me ritëm të qëndrueshëm ndihmon në ruajtjen e distancës që përshkon automjeti elektrik. Përshpejtimi gradual gjithashtu mund të zvogëlojë mbështetjen te frenimi i fortë, i cili konsumon më shumë energji sesa frenimi i butë. Udhëtimi me ritëm të qëndrueshëm ndihmon në ruajtjen e distancës së përshkuar nga automjeti elektrik.

Në trafik
Në trafik

Si përshpejtimi dhe frenimi përdorin energji.

Përshpejtimi dhe frenimi i përsëritur, siç ndodh në trafikun e mbingarkuar, mund ta konsumojnë si baterinë edhe drejtuesin. Ruajtja e shpejtësisë së qëndrueshme sa më gjatë që të jetë e mundur gjatë trafikut të rënduar ndihmon në ruajtjen e distancës.

E PASTËR, E VOLITSHME, PA TELASHE

I‑PACE karikohet me anë të pikës së karikimit të makinës, të vendosur në mënyrë diskrete pas harkut të rrotave të përparme. Sapo ta keni lidhur jeni të lirë të largoheni nga I‑PACE për ta lënë të karikohet. Automjeti ndalon automatikisht karikimin kur arrin karikimin e plotë. Është e sigurt të karikoni automjetin në kohë me shi ose edhe kur të jetë i parkuar në dëborë, pasi sistemi i karikimit është tërësisht i pavarur.

KARIKIMI NË SHTËPI 
Për karikim optimal në shtëpi, mund të instaloni një kuti muri në shtëpi të rekomanduar nga Jaguar dhe të përdorni kabllon e karikimit Modaliteti 3. I-PACE është e pajisur me një karikues me qark 3-fazor AC 11kW (rrymë alternuese), i cili mund të karikojë plotësisht automjetin brenda natës dhe të mundësojë distancë deri në 65 km (40 milje) për orë.
Gjithashtu jepet një kabllo karikimi Modaliteti 2, e cila mund të përdoret me një prizë shtëpiake. Kur përdorni një prizë elektrike shtëpiake, normat e karikimit janë më të ngadalta se një kuti muri (distancë deri në 11 km/6 milje për orë), por janë të mjaftueshme për të mbuluar udhëtimin ditor të punës në qoftë se automjeti karikohet gjatë natës.
KARIKIMI PUBLIK 
I-PACE vjen me një kabllo Modaliteti 3 që lidhet me pikat publike të karikimit AC (rrymë alternuese), standard në shumicën e vendeve. Ju mund të gjeni lehtësisht pikat publike të karikimit me rrymë alternuese në një numër vendndodhjesh duke përdorur ose aplikacionin Remote të Jaguar ose sistemin e Navigimit. Një karikues tipik 50kW mund të ofrojë deri në 270 km (168 milje) distancë në orë2.
Karikuesit e shpejtë DC (rrymë direkte) me kabllo të lidhur janë gjithnjë e më të disponueshme ndërsa përmirësohet infrastruktura e karikimit publik. I-PACE është e pajisur për të pranuar normë karikimi deri në DC 100kW përmes një kablloje DC të brendshme, kështu që nuk ka nevojë të keni një të tillë.

Gjeni kombinimin elektrizues të performancës, teknologjisë dhe stilit Jaguar.

NDËRTO VETË

1 Jaguar ka caktuar furnizuesit e pajisjeve të karikimit të preferuar për të gjitha tregjet në të cilat I‑PACE është në dispozicion. Shitësit dhe furnizuesit tanë të preferuar janë në dispozicion për t’ju këshilluar zgjidhjet më të mira për ju. Ju lutemi të konsultoheni me shitësin tuaj të Jaguar për më shumë informacion.
2Furnizimi me energji elektrike prej 7kW disponohet në shumicën e vendeve.
3 Jaguar ka furnizues të preferuar të karikimit publik për të gjitha tregjet në të cilat I‑PACE është në dispozicion dhe ju do të keni mundësi të zgjidhni nga një sërë tarifash varësisht nga sa shpesh përdorni pikat e tarifimit në dispozicion. Një karikues i shpejtë DC siguron sasi të mëdha të rrymës në kohë të shkurtër. Norma e karikimit mund të zvogëlohet pasi bateria arrin kapacitetin e plotë, kështu që klientët tanë mund të zgjedhin të karikojnë shpejt deri në 80% ose vetëm për rrugëtimin e kërkuar.
4Një kabllo karikimi publik (Kabllo karikimi e modalitetit 3) furnizohet si standard me modelet I‑PACE të shitura në Evropën kontinentale.

*WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure) është procesi i ri në fuqi nga viti 2017, i cili mat karburantin, konsumin e energjisë, distancën dhe emetimet në automjetet e pasagjerëve në Evropë. Kjo është projektuar për të dhënë shifra më afër sjelljes reale të automjetit. Teston automjetet me pajisje opsionale dhe me një procedurë më rigoroze të testimit dhe profilin e ngarjes.

Shifrat zyrtare zyrtare të testimit të BE-së nga testimet e prodhuesve sipas legjislacionit të BE. Vetëm për qëllime krahasuese. Shifrat reale dhe të dhënat e përgjithshme të performancës të automjetit elektrik mund të ndryshojnë sipas kushteve të drejtimit dhe mjedisit.