DISTANCA DHE KARIKIMI

I‑PACE ju lejon të shkoni më tej.

KRAHASONI AUTOMJETET TONA
Shtoni deri në tre modele për t'u krahasuar
REZERVO NJË PROVË DREJTIMI
Organizoni një provë drejtimi përmes shitësit të autorizuar më të afërt
SHKARKO NJË BROSHURË
Shikoni dhe shkarkoni broshurat më të fundit Jaguar
GJEJ NJË SHITËS TË AUTORIZUAR
Kërkoni një shitës të autorizuar Jaguar pranë jush
E ARDHMJA E PRONËSISË SË AUTOMJETIT

I‑PACE përshkon një distancë prej 470 km në ciklin WLTP*. Kjo mundësohet nga bateria e teknologjisë së lartë me jone litiumi e cila ka një kapacitet prej 90kWh. Teknologjia e gjeneratës së ardhshme të automjeteve elektrike dhe pasioni ynë për dizajn ndërthuren për të ofruar një automjetet me emetime zero që mbetet padyshim Jaguar.

NDËRTO VETË
A E DIN

Zgjidhni një kategori për të gjetur se si ndikon në distancën e I‑PACE.

Klima e brendshme
Klima e brendshme

Sistemet e ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar përdorin energji dhe kjo mund të zvogëlojë distancën. Këto sisteme përdoren më shpesh në fillim të një udhëtimi, kështu që, për të zvogëluar ndikimin në distancë, I‑PACE ka aftësi të paracaktojë klimën brenda kabinës përpara nisjes, ndërsa makina akoma është në karikim. Kjo lejon që I‑PACE të përdorë energji elektrike nga furnizimi me rrymë dhe jo bateria, për të ngrohur ose freskuar brendësinë e kabinës.

Temperatura ekstreme
Temperatura ekstreme

Temperaturat ekstreme të ulëta dhe të larta ndikojnë aftësinë e baterisë në ruajtjen e nivelit të karikimit. I‑PACE përmban sisteme të sofistikuara të menaxhimit termik që ndihmojnë në mbajtjen e temperaturës optimale të baterisë dhe minimizimin e ndikimit të temperaturave të jashtme në distancën e makinës.

Stili i drejtimit
Stili i drejtimit

Një nga ndikimet më të mëdha në distancë është drejtuesi. Përshpejtimi i shpeshtë dhe i rëndë ka ndikim dëmtues në gjendjen e karikimit të automjetit, ndërsa udhëtimi me ritëm të qëndrueshëm ndihmon në ruajtjen e distancës që përshkon automjeti elektrik. Përshpejtimi gradual gjithashtu mund të zvogëlojë mbështetjen te frenimi i fortë, i cili konsumon më shumë energji sesa frenimi i butë. Udhëtimi me ritëm të qëndrueshëm ndihmon në ruajtjen e distancës së përshkuar nga automjeti elektrik.

Në trafik
Në trafik

Si përshpejtimi dhe frenimi përdorin energji.

Përshpejtimi dhe frenimi i përsëritur, siç ndodh në trafikun e mbingarkuar, mund ta konsumojnë si baterinë edhe drejtuesin. Ruajtja e shpejtësisë së qëndrueshme sa më gjatë që të jetë e mundur gjatë trafikut të rënduar ndihmon në ruajtjen e distancës.

E PASTËR, E VOLITSHME, PA TELASHE

I‑PACE karikohet me anë të pikës së karikimit të makinës, të vendosur në mënyrë diskrete pas harkut të rrotave të përparme. Sapo ta keni lidhur jeni të lirë të largoheni nga I‑PACE për ta lënë të karikohet. Automjeti ndalon automatikisht karikimin kur arrin karikimin e plotë. Është e sigurt të karikoni automjetin në kohë me shi ose edhe kur të jetë i parkuar në dëborë, pasi sistemi i karikimit është tërësisht i pavarur.

KARIKIMI NË SHTËPI
Për një karikim optimal në shtëpi, mund të instaloni një kuti muri të miratuar nga Jaguar * . I PACE është e pajisur me një karikues me qark njëfazor AC 7.4kW**, i cili mund të karikojë plotësisht automjetin brenda natës dhe të mundësojë distancë deri në 35 km për orë. Kur përdorni një prizë elektrike shtëpiake, normat e karikimit janë më të ngadalta se një kuti muri (distancë deri në 11 km për orë), por janë të mjaftueshme për të mbuluar udhëtimin ditor të punës në qoftë se automjeti karikohet gjatë natës. Prizat industriale (ose prizat e përmirësuara) mund të karikojnë deri në 35 km për orë.

* Jaguar ka partneritete infrastrukturore karikimi të autorizuara për të gjitha tregjet në të cilat I PACE është i disponueshëm. Partnerët tanë të infrastrukturës janë në dispozicion për t’ju këshilluar zgjidhjet më të mira për ju. Ju lutemi të konsultoheni me shitësin tuaj të Jaguar për më shumë informacion.
** Furnizimi me energji elektrike prej 7.4kW është i disponueshëm në shumicën e vendeve.
KARIKIMI PUBLIK
Mënyra më e mirë për të marrë karikim të shpejtë të baterisë për udhëtime të gjata është me karikues DC - karikues tipik 50kW që mundëson distancë deri në 270 km për orë*. Ndërsa infrastruktura publike e karikimit përmirësohet, I PACE do të jetë e pajisur të pranojë normë karikimi prej 100kW DC. Kjo do të thotë që ju mund të shtoni lehtësisht distancën 100 km në vetëm 15 minuta. Në varësi të ofruesit të shërbimit, karikuesi publik AC mund të ketë një sërë prizash. Ju gjithashtu mund të gjeni pikat karikimi të përshtatshme në vendet ku mund të dëshironi të qëndroni për disa orë - ose edhe gjatë natës - duke përfshirë qendrat tregtare lokale, hotele dhe palestra. Thjesht afrohuni, futeni në prizë, pastaj shkoni të kënaqeni.

Jaguar ka partneritete publike karikimi të autorizuara për të gjitha tregjet në të cilat I PACE është i disponueshëm.
*Një karikues i shpejtë DC siguron sasi të mëdha të energjisë në kohë të shkurtër. Norma e karikimit zvogëlohet pasi bateria arrin kapacitet të plotë, prandaj, në shumicën e rasteve është më e shpejtë të karikohet shpejt deri në 80 për qind të kapacitetit ose për distancën e gjatë të kërkuar.
CHARGEMAP - KËRKIMI PËR STACION KARIKIMI ËSHTË THJESHTUAR

Cilado qoftë rruga që ndiqni, tashmë keni mundësinë të planifikoni paraprakisht udhëtimin në mënyrë që automjeti juaj Jaguar I‑PACE të jetë gjithmonë i karikuar. Me hartën interaktive Chargemap mund ta gjeni stacionin tjetër të karikimit në çdo kohë, kudo që të jeni.

KABLLOT E KARIKIMIT
KABLLOJA SHUMËFUNKSIONALE E KARIKIMIT
Kablloja shumëfunksionale e karikimit (e njohur si kabllo universale e karikimit Modaliteti 2), e pajisur me I‑PACE, ju lejon të karikoni automjetin nga priza shtëpiake ose nga një prizë industriale (IEC). Kërkoni më shumë informacion nga shitësi juaj i Jaguar mbi përdorimin e I‑PACE në shtete të tjera.
KABLLOJA E KARIKIMIT PUBLIK
Kablloja e karikimit publik (i njohur si kablloja për karikimit Modaliteti 3) e lidh I‑PACE me pikat publike AC të karikimit. Kjo kabllo mund të përdoret gjithashtu për ta lidhur me një kuti muri në shtëpi. Pikat e karikimit DC të shpejtë kanë një kabllo të lidhur, kështu që ju nuk keni nevojë të përdorni kabllon tuaj. Pyesni shitësin tuaj të Jaguar për më shumë informacion mbi rrjetet publike lokale dhe kombëtare të karikimit.
INSTALIMI I KUTIVE TË MURIT

Furnitorët dhe instaluesit tanë të miratuar të kutive të karikimit do të sigurojnë që çdo punim të kryhet në standardin të lartë. Kutia e murit mund të vendoset në rrugicën tuaj, në garazhin tuaj ose në çdo vend tjetër të përshtatshëm të shtëpisë tuaj. Kërkoni më shumë informacion nga shitësi më i afërt i Jaguar.

ZBULO MË SHUMË
RUAJTJA E DISTANCËS

I‑PACE është pajisur me teknologji për të ruajtur distancën dhe për të mbrojtur baterinë e automjetit. Për shembull, me klimën paraprake të kabinës mund të ngrohni ose të ftohni brendësinë ndërsa I‑PACE karikohet dhe rryma elektrike e përdorur merret nga rrjeti, jo bateria.

EKSPLORO PERFORMANCËN
MODALITETI EKOLOGJIK

Modaliteti Eko ndihmon në ruajtjen e gamës së I‑PACE duke pakësuar shkarkimin e energjisë dhe duke inkurajuar një stil më efikas të ngarjes. Gjithashtu bën ndryshime delikate në temperaturën e kabinës, qarkullimin e ajrit dhe një mori karakteristikash të tjera të automjetit. Ju mund të anashkaloni këto ndryshime nga funksionimi normal i çdo funksioni ose nëpërmjet cilësimeve të menysë.

Gjeni kombinimin elektrizues të performancës, teknologjisë dhe stilit Jaguar.

NDËRTO VETË

1 Jaguar ka caktuar furnizuesit e pajisjeve të karikimit të preferuar për të gjitha tregjet në të cilat I‑PACE është në dispozicion. Shitësit dhe furnizuesit tanë të preferuar janë në dispozicion për t’ju këshilluar zgjidhjet më të mira për ju. Ju lutemi të konsultoheni me shitësin tuaj të Jaguar për më shumë informacion.
2Furnizimi me energji elektrike prej 7kW disponohet në shumicën e vendeve.
3 Jaguar ka furnizues të preferuar të karikimit publik për të gjitha tregjet në të cilat I‑PACE është në dispozicion dhe ju do të keni mundësi të zgjidhni nga një sërë tarifash varësisht nga sa shpesh përdorni pikat e tarifimit në dispozicion. Një karikues i shpejtë DC siguron sasi të mëdha të rrymës në kohë të shkurtër. Norma e karikimit mund të zvogëlohet pasi bateria arrin kapacitetin e plotë, kështu që klientët tanë mund të zgjedhin të karikojnë shpejt deri në 80% ose vetëm për rrugëtimin e kërkuar.
4Një kabllo karikimi publik (Kabllo karikimi e modalitetit 3) furnizohet si standard me modelet I‑PACE të shitura në Evropën kontinentale.

*WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure) është procesi i ri në fuqi nga viti 2017, i cili mat karburantin, konsumin e energjisë, distancën dhe emetimet në automjetet e pasagjerëve në Evropë. Kjo është projektuar për të dhënë shifra më afër sjelljes reale të automjetit. Teston automjetet me pajisje opsionale dhe me një procedurë më rigoroze të testimit dhe profilin e ngarjes.

Shifrat zyrtare zyrtare të testimit të BE-së nga testimet e prodhuesve sipas legjislacionit të BE. Vetëm për qëllime krahasuese. Shifrat reale dhe të dhënat e përgjithshme të performancës të automjetit elektrik mund të ndryshojnë sipas kushteve të drejtimit dhe mjedisit.