STIMUJT PËR AUTOMJETET ELEKTRIKE

Si automjet tërësisht elektrik me emetime zero, I PACE hap një botë përfitimesh.

Përputhja e performancës elektrike me dizajnin që përkon me frymën e Jaguar, I‑PACE përfshin kujdesin, shërbimin dhe mbështetjen që Jaguar gjithmonë jep. Dhe, si automjet elektrik me emetime zero, I‑PACE mund të ofrojë avantazhe të mëtejshme duke përfshirë qasje në stimujt dhe përfitimet që sigurohen nga qeveria, autoritetet lokale dhe bizneset që mbështesin kalimin në automjete elektrike.

NDËRTO VETË
P: NDIHMË PËR BLERJEN E AUTOMJETIT ELEKTRIK

Disa qeveri ofrojnë stimuj financiarë të drejtpërdrejtë ose u lejojnë pronarëve të automjeteve elektrik të shmangin taksat e blerjes, si TVSH-ja që paguhet për automjetet me benzinë dhe naftë. Ju lutemi të konsultoheni në faqen tuaj të internetit të Jaguar ose me shitësin lokal të Jaguar për të mësuar më shumë.

P: NDIHMË ME DETYRIMET E AKCIZËS DHE REGJISTRIMIN E AUTOMJETIT ELEKTRIK

Detyrimet e akcizës janë përgjithësisht më të ulëta për makinat elektrike dhe mund të jenë zero. Në shtete ku targat blihen ose merren me llotari, krahas automjetit, automjetet elektrike mund të përfitojnë nga shpenzime të reduktuara dhe madje edhe të shmangin krejtësisht lotarinë e regjistrimit të automjetit. Ju lutemi të konsultoheni në faqen tuaj të internetit të Jaguar ose me shitësin lokal të Jaguar për të mësuar më shumë.

P: NDIHMË PËR BLERJEN E PAJISJEVE TË KARIKIMIT TË AUTOMJETIT ELEKTRIK

Në disa shtete mund të merren kutitë e murit me tarifa të subvencionuara. Gjithashtu mund të ofrohen stimuj për instalimin e objekteve të tarifimit komunal në ndërtesat e përbashkëta të banimit dhe në vendet e punës. Ju lutemi të konsultoheni në faqen tuaj të internetit të Jaguar ose me shitësin lokal të Jaguar për të mësuar më shumë.

P: TAKSA TË REDUKTURA TË AUTOMJETEVE TË KOMPANISË

Automjetet elektrike mund të përfitojnë nga norma tatimore më të ulëta sesa automjetet me benzinë ose naftë të ofruara nga skemat e makinave të kompanisë. Gjithashtu mund të ketë përfitime kontabiliteti për punëdhënësin në lidhje me deklarimin e vlerës së asetit. Ju lutemi të konsultoheni në faqen tuaj të internetit të Jaguar ose me shitësin lokal të Jaguar për të mësuar më shumë.

P: KARIKIM FALAS PËR AUTOMJETE ELEKTRIKE

Mund të gjenden instalime për karikim pa pagesë gjatë kohës që keni parkuar në qendra tregtare, hotele dhe vende të tjera. Ky referohet si karikim destinacioni. Të tjerë mund të ofrojnë tarifa karikimi të reduktuara në bazë të kohës së kaluar në vendin në fjalë. Ju lutemi të konsultoheni në faqen tuaj të internetit të Jaguar ose me shitësin lokal të Jaguar për të mësuar më shumë.

P: SHMANGIE E TARIFAVE DHE PAGESAVE

Aty ku ekzistojnë tarifa të përdorimit të rrugëve, nganjëherë ndodh që automjetet elektrike të përjashtohen. Dhe, sigurisht, nuk do t’u kërkohet të paguajnë ndonjë tarifë të bazuar në emetime për benzinë ​​ose naftë për arsye të cilësisë së ajrit. Ju lutemi të konsultoheni në faqen tuaj të internetit të Jaguar ose me shitësin lokal të Jaguar për të mësuar më shumë.

P: VOLI DHE QASJE

Në disa qytete, automjetet elektrike lejohen të përdorin korsitë e rezervuara, si dhe korsitë e autobusëve. Gjithashtu mund të parkoni në vende ku automjetet me benzinë ​​ose naftë nuk lejohen apo mund të parkoni me kosto më të ulët. Ju lutemi të konsultoheni në faqen tuaj të internetit të Jaguar ose me shitësin lokal të Jaguar për të mësuar më shumë.

Stimujt ndryshojnë sipas shtetit dhe qytetit, madje të ndryshojnë edhe pa njoftim paraprak. Ju lutemi të konsultoheni në faqen tuaj të internetit të Jaguar ose me shitësin lokal të Jaguar për të mësuar më shumë.

PËRKUJDESJE E MËTEJSHME

Me gati një shekull në prodhimin e automjeteve dhe përvojë përkujdesje të mëtejshme, pronësia e Jaguar ofron qetësi shpirtërore. Bateria e I PACE mbulohet nga një garanci e plotë 8-vjeçare*. Dhe ju do të keni gjithnjë mbështetjen e plotë të rrjetit të shitjes Jaguar dhe teknikëve shumë të trajnuar që e njohin Jaguar-in tuaj si brenda edhe jashtë.

*Garancia I PACE është e kufizuar në 8 vjet ose 160.000 km (cilado ndodh më parë) dhe është e kthyeshme nëse bateria bie nën gjendjen optimale prej 70 për qind.

GJEJ NJË SHITËS TË AUTORIZUAR

Gjeni kombinimin elektrizues të performancës, teknologjisë dhe stilit Jaguar.

NDËRTO VETË
NDËRTO VETË
Përdorni konfiguruesin për të krijuar automjetin tuaj të përsosur
REZERVO NJË PROVË DREJTIMI
Organizoni një provë drejtimi përmes shitësit të autorizuar më të afërt
SHKARKO NJË BROSHURË
Shikoni dhe shkarkoni broshurat më të fundit Jaguar
GJEJ NJË SHITËS TË AUTORIZUAR
Kërkoni një shitës të autorizuar Jaguar pranë jush