PRAKTIKA DHE SIGURIA

XE mban një sërë karakteristikash, duke ju ndihmuar që të arrini në çdo destinacion në mënyrë të sigurtë.

KRAHASONI AUTOMJETET TONA
Zgjidhni deri në tre automjete Jaguar dhe krahasojini krah për krah
REZERVO NJË PROVË DREJTIMI
REZERVO NJË PROVË DREJTIMI
SHKARKO NJË BROSHURË
Shikoni dhe shkarkoni broshurat më të fundit Jaguar
GJEJ NJË SHITËS TË AUTORIZUAR
Kërkoni një shitës të autorizuar Jaguar pranë jush
GJITHMONË I PËRDORSHËM
HAPËSIRË NGARKIMI PRAKTIKE

Me mundësinë e ndenjëseve të palosshme, hapni lehtë rreshtin e dytë dhe paketoni të gjitha gjërat tuaja. Edhe nëse i keni duart plot, dera e bagazhit është lehtësisht e hapshme nëpërmjet opsionit të hapjes me gjest, duke ju mundësuar hapje dhe mbyllje me lehtësi.

SHIKO FILMIN
yt:1MHfdW1iFo0
KARAKTERISTIKA STANDARDE TË ASISTENCËS SË DREJTUESIT
FRENIMI NË RAST URGJENCE
Frenimi me Shpejtësi të Lartë në Rast Urgjence zbulon kur mund të ndodhë një goditje e mundshme frontale dhe shfaq një alarm para për të paralajmëruar drejtuesin që të frenojë. Në rast se drejtuesi nuk reagon, automjeti kap frenat në mënyrë që të reduktojë ashpërsinë e përplasjes së mundshme.
SHIKO FILMIN
KONTROLLI I UDHËTIMIT DHE KUFIZUESI I SHPEJTËSISË
Kontrolli i Udhëtimit ju lejon të mbani shpejtësinë aktuale të automjetit pa pasur nevojë për përdorim të vazhdueshëm të pedalit të përshpejtuesit - duke ndihmuar në pakësimin e lodhjes. Kufizuesi i shpejtësisë ju lejon të paracaktoni një shpejtësi maksimale të caktuar që automjeti nuk do ta tejkalojë.
KUFIZUESI PËRSHTATËS I SHPEJTËSISË DHE NJOHJA E SHENJAVE TË TRAFIKUT
Kufizuesi Përshtatës i Shpejtësisë1 zvogëlon në masë të madhe mundësinë e humbjes së paralajmërimeve të mundshme të rrezikut ose ndryshimit të kufizimit të shpejtësisë. Duke punuar për t'ju mbajtur plotësisht të informuar dhe të vetëdijshëm për rrugën, TSR tregon kufizimet e shpejtësisë dhe tabelave ku nuk lejohet parakalimi në grupin e instrumenteve ku mund të shihen lehtësisht.
MONITORIMI I GJENDJES SË DREJTUESIT
Zbulon nëse po filloni të ndjeheni të përgjumur dhe ju jep një paralajmërim paraprak kur keni nevojë të bëni pushim.
ASISTENCA E RUAJTJES SË KORSISË
Percepton kur automjeti juaj del pa qëllim nga korsia dhe ju rikthen brenda saj me butësi.
KAMERA E PASME
Bën manovrimin më të lehtë dhe më të sigurtë - kur zgjidhni Mbrapsht aktivizohen sensorët në parakolpët e përparmë dhe të pasmë. Ndërsa parkoni, ekrani me prekje dhe reagimet audio tregojnë se sa afër jeni nga pengesat.
NDËRTO VETË
FENERË MATRICË LED

Me qëllim që të gjithë përdoruesit e rrugës të jenë të sigurt, fenerët opsionalë me matricë LED automatikisht përshtasin formën e rrezes për të ndihmuar në shmangien e verbimit të automjeteve që vijnë përballë. Në bashkëpunim me Tregues Drejtimi të Animuar, u lejojnë përdoruesve të tjerë të rrugës të njohin më shpejt drejtimin e rrugëtimit të synuar.

SHIKO FILMIN
PAKETAT E ASISTENCËS SË DREJTUESIT

Çdo paketë ofron një sërë veçorish për t'ju ndihmuar të jeni i sigurt dhe i informuar. Paketa e Parkimit është standard në SE. Paketa e Parkimit dhe Paketa e Drejtimit janë standarde në HSE.

PAKETA E PARKIMIT
PAKETA E DREJTIMIT
ASISTENCA E PARKIMIT
Asistenca e Parkimit e bën parkimin në paralel dhe në pingul të thjeshtë duke e drejtuar automjetin tuaj në një hapësirë ​​të përshtatshme. Ju vetëm duhet të zgjidhni marshin e përshtatshëm dhe të kontrolloni shpejtësinë e automjetit, ndërsa grafika dhe njoftimet ju drejtojnë përmes manovrave. Asistenca e Parkimit mund t'ju drejtojë gjithashtu të dilni nga një hapësirë parkimi në paralel, duke hequr të gjithë stresin e parkimit.
NDIHMA E PARKIMIT 360°
Ndihma jonë parkimi 360° ju jep siguri të plotë kur manovroni në hapësira të ngushta. Sensorët e vendosur rreth makinës aktivizohen automatikisht kur është përzgjidhet Mbrapsht ose mund të aktivizohet manualisht, me një grafik që shfaqet mbi ekranin me prekje që tregon një pamje të sipërme të veturës. Ndërsa parkoni, ekrani me prekje dhe reagimet audio tregojnë se sa afër jeni nga pengesat.
MONITORUESI I TRAFIKUT PRAPA
Monitoruesi i Trafikut Prapa1 është veçanërisht i dobishëm kur ecni mbrapsht nga një parkim. Sistemi ju paralajmëron për automjete, këmbësorë ose rreziqe të tjera që afrohen nga të dyja anët e automjetit tuaj. Ju lajmëron me paralajmërime akustike e vizuale që të jeni në dijeni çfarë keni prapa edhe kur pamja është e penguar.
KONTROLLI PËRSHTATËS I UDHËTIMIT
Punon për të ndjekur automjetet dhe korsitë përpara duke përdorur një kamera dhe radar për të ruajtur pozicion qendror për automjetin tuaj dhe për të moderuar shpejtësinë e XE sipas sjelljes së trafikut përpara jush. Ky funksion ngadalëson makinën tuaj për të mbajtur udhëtim të relaksuar dhe të përbërë në situata me trafik të rënduar.
FRENIMI ME SHPEJTËSI TË LARTË NË RAST URGJENCE
Zbulon kur mund të ndodhë një goditje e mundshme frontale dhe shfaq një alarm, duke paralajmëruar që të frenoni. Në rast se nuk reagoni, automjeti kap frenat në mënyrë që të reduktojë ashpërsinë e përplasjes së mundshme.
ASISTENCA E KËNDIT TË VËSHTIRË
Asistenca e Këndit të Vështirë2 mund t’ju ndihmojë në parandalimin e përplasjeve. Nëse automjeti juaj zbulon një makinë tjetër në këndin tuaj të vështirë kur filloni të ndryshoni korsi, një dritë paralajmëruese e vogël ndriçon në pasqyrën e krahut përkatës dhe një moment drejtimi ju nxit të largoni automjetin nga makina në ardhje.
NDËRTO VETË
KRAHASONI AUTOMJETET TONA
Zgjidhni deri në tre automjete Jaguar dhe krahasojini krah për krah
REZERVO NJË PROVË DREJTIMI
Organizoni një provë drejtimi përmes shitësit të autorizuar më të afërt
SHKARKO NJË BROSHURË
Shikoni dhe shkarkoni broshurat më të fundit Jaguar
GJEJ NJË SHITËS TË AUTORIZUAR
Kërkoni një shitës të autorizuar Jaguar pranë jush

1Opsional në S.
2Opsional në S dhe SE.