PREMTIMI I APROVUAR NGA JAGUAR

PREMTIMI I APROVUAR NGA JAGUAR

PREMTIMI I APROVUAR NGA JAGUAR

Çdo veturë Jaguar ruan të njëjtën gjallëri si në ditën që është krijuar, qoftë e re apo Approved. Ndaj, mund të qëndroni të qetë se automjeti juaj Jaguar Approved është autentikuar, rinovuar dhe po me atë gjallëri si ditën që ka lindur. Për të garantuar se del nga shitësi në kushte të përsosura, kemi një premtim Approved për klientin. Kjo ofron qetësi absolute shpirtërore dhe siguron që vetura të mundësojë drejtimin më komod të mundshëm.

GARANCI PËR AUTOMJET JAGUAR APPROVED ME KILOMETRAZH TË PAKUFIZUAR PËR DY VJET OSE PËR 100.000 KM

GARANCI PËR AUTOMJET JAGUAR APPROVED ME KILOMETRAZH TË PAKUFIZUAR PËR DY VJET OSE PËR 100.000 KM

Garancia për Jaguar Approved është ekskluzivisht për automjete nën 5 vjet nga data e prodhimit që kanë mbuluar më pak se 100,000 km në çastin e blerjes dhe vlen vetëm nëpërmjet shitësve të autorizuar nga Jaguar.
 
Ky mbulim i gjithanshëm është i barabartë me garancinë e një veture të re. Duke përdorur vetëm pjesë origjinale Jaguar, garancia mbulon riparimet për probleme të befta dhe të papritura mekanike ose elektrike, si dhe që punimet të kryhen nga teknikë të trajnuar prej nesh. Asgjë më pak. Nuk ka kufizime për numrin e pretendimeve që mund të ngrihen, deri në çmimin e blerjes së veturës, dhe garancia ju mbulon për së paku dy vjet. Kjo ofrohet vetëm nga shitës të autorizuar nga Jaguar.
ASISTENCË RRUGORE 24/7 NË MB DHE EVROPË, PËR 24 MUAJ

ASISTENCË RRUGORE 24/7 NË MB DHE EVROPË, PËR 24 MUAJ

Asistenca nga Jaguar është një program i gjithanshëm asistence, i krijuar konkretisht për drejtues të veturave Jaguar për një qetësi absolute shpirtërore. Programi ofron asistencë në çfarëdo urgjence motorike, që nga ndalesa për shkak avarie apo aksidenti, deri në urgjencat më të vogla si p.sh. shpim gomash apo humbje të çelësave.
 
Të gjitha automjetet Jaguar Approved mbulohen për gjithë kohëzgjatjen e periudhës së garancisë me asistencë rrugore për MB-në dhe Evropën. Kjo funksionon 24 orë në ditë, 365 ditë të vitit dhe përfshin riparim në vend, veturë me qira, organizim të mëtejshëm të udhëtimit, ridërgim të automjetit, akomodim dhe shërbim për administrimin e aksidentit. Përfshihen të gjitha.​​
INSPEKTIM '165 MULTI-POINT'

INSPEKTIM '165 MULTI-POINT'

Ne përdorim një listë kontrolli për 165 pika inspektimi që duhet ndjekur fije e për pe. Kjo garanton që vetura juaj të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme elektrike dhe mekanike, si dhe karroceria të jetë fringo e re. Me përdorimin e teknologjive, veglave dhe pajisjeve të fundit diagnostike, teknikët tanë i kryejnë këto kontrolle me rigorozitetin maksimal. Inspektimi përfshin gjithmonë bojën, pjesën e brendshme, përgatitjen e plotë të motorit, një provë në rrugë dhe një inspektim përfundimtar përpara se vetura të marrë viston e njërit prej teknikëve tanë të Jaguar. Të gjitha veturat duhet të kalojnë të 165 kontrollet për t'u klasifikuar Jaguar Approved.​
TEKNIKËT TANË

TEKNIKËT TANË

Duhet një lloj i caktuar personi për të kapur nivelet e profesionalizmit, aftësisë dhe kujdesit ndaj hollësisë që kërkojmë ne. Çdo punim servisi do të ndërmerret nga teknikët e trajnuar nga Jaguar me anë të mjeteve specifike, pajisjeve diagnostike dhe pjesëve origjinale Jaguar. Ne punojmë me standarde gjithnjë e më të përpikta, ndaj dhe punimet duhet të ndërmerren vetëm nga shitësit tanë për automjete Approved.​​
KONTROLL I PAVARUR I KILOMETRAZHIT DHE I HISTORIKUT

KONTROLL I PAVARUR I KILOMETRAZHIT DHE I HISTORIKUT

Historiku i çdo veture kontrollohet në tërësi me anë të metodave të pavarura kërkimore. Të gjitha veturat vijnë me kilometrazh të verifikuar në mënyrë të pavarur dhe historik të certifikuar pronësie, për të garantuar që të mos ketë probleme të prapambetura financiare me automjetin, si dhe që të mos jetë i vjedhur apo i çregjistruar. Kjo garanton që ta drejtoni automjetin të sigurt duke ditur se automjeti juaj i ri Jaguar Approved ka një historik të plotë dhe jua plotëson pritshmëritë.​​
PROVA NË RRUGË

PROVA NË RRUGË

Çdo veturë i nënshtrohet një prove në rrugë, gjatë së cilës teknikët tanë synojnë të vlerësojnë veçoritë e performancës së secilës veturë. Për shembull sistemet e suspensionit, dridhjeve, frenimit, performanca e motorit, transmisioni dhe nëntë pika të tjera specifike monitorohen për të garantuar performancë maksimale. Shkurtimisht, do të thotë se automjeti juaj Jaguar Approved ka po të njëjtën gjallëri si një i ri.​​
INSPEKTIM I PAVARUR

INSPEKTIM I PAVARUR

Për të ruajtur standardet e larta që i vendosim vetes dhe shitësve tanë, ne ndërmarrim rregullisht një inspektim të pavarur të shërbimit tonë, ambienteve dhe personelit. Ky mbulon të gjitha aspektet e programit Approved nga perspektiva e klientit, që nga ambientet deri te vetë veturat.
GARANCI PËR AUTOMJET JAGUAR APPROVED ME KILOMETRAZH TË PAKUFIZUAR PËR DY VJET OSE PËR 100.000 KM

GARANCI PËR AUTOMJET JAGUAR APPROVED ME KILOMETRAZH TË PAKUFIZUAR PËR DY VJET OSE PËR 100.000 KM

Garancia për Jaguar Approved është ekskluzivisht për automjete nën 5 vjet nga data e prodhimit që kanë mbuluar më pak se 100,000 km në çastin e blerjes dhe vlen vetëm nëpërmjet shitësve të autorizuar nga Jaguar.
 
Ky mbulim i gjithanshëm është i barabartë me garancinë e një veture të re. Duke përdorur vetëm pjesë origjinale Jaguar, garancia mbulon riparimet për probleme të befta dhe të papritura mekanike ose elektrike, si dhe që punimet të kryhen nga teknikë të trajnuar prej nesh. Asgjë më pak. Nuk ka kufizime për numrin e pretendimeve që mund të ngrihen, deri në çmimin e blerjes së veturës, dhe garancia ju mbulon për së paku dy vjet. Kjo ofrohet vetëm nga shitës të autorizuar nga Jaguar.
ASISTENCË RRUGORE 24/7 NË MB DHE EVROPË, PËR 24 MUAJ

ASISTENCË RRUGORE 24/7 NË MB DHE EVROPË, PËR 24 MUAJ

Asistenca nga Jaguar është një program i gjithanshëm asistence, i krijuar konkretisht për drejtues të veturave Jaguar për një qetësi absolute shpirtërore. Programi ofron asistencë në çfarëdo urgjence motorike, që nga ndalesa për shkak avarie apo aksidenti, deri në urgjencat më të vogla si p.sh. shpim gomash apo humbje të çelësave.
 
Të gjitha automjetet Jaguar Approved mbulohen për gjithë kohëzgjatjen e periudhës së garancisë me asistencë rrugore për MB-në dhe Evropën. Kjo funksionon 24 orë në ditë, 365 ditë të vitit dhe përfshin riparim në vend, veturë me qira, organizim të mëtejshëm të udhëtimit, ridërgim të automjetit, akomodim dhe shërbim për administrimin e aksidentit. Përfshihen të gjitha.​​
INSPEKTIM '165 MULTI-POINT'

INSPEKTIM '165 MULTI-POINT'

Ne përdorim një listë kontrolli për 165 pika inspektimi që duhet ndjekur fije e për pe. Kjo garanton që vetura juaj të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme elektrike dhe mekanike, si dhe karroceria të jetë fringo e re. Me përdorimin e teknologjive, veglave dhe pajisjeve të fundit diagnostike, teknikët tanë i kryejnë këto kontrolle me rigorozitetin maksimal. Inspektimi përfshin gjithmonë bojën, pjesën e brendshme, përgatitjen e plotë të motorit, një provë në rrugë dhe një inspektim përfundimtar përpara se vetura të marrë viston e njërit prej teknikëve tanë të Jaguar. Të gjitha veturat duhet të kalojnë të 165 kontrollet për t'u klasifikuar Jaguar Approved.​
TEKNIKËT TANË

TEKNIKËT TANË

Duhet një lloj i caktuar personi për të kapur nivelet e profesionalizmit, aftësisë dhe kujdesit ndaj hollësisë që kërkojmë ne. Çdo punim servisi do të ndërmerret nga teknikët e trajnuar nga Jaguar me anë të mjeteve specifike, pajisjeve diagnostike dhe pjesëve origjinale Jaguar. Ne punojmë me standarde gjithnjë e më të përpikta, ndaj dhe punimet duhet të ndërmerren vetëm nga shitësit tanë për automjete Approved.​​
KONTROLL I PAVARUR I KILOMETRAZHIT DHE I HISTORIKUT

KONTROLL I PAVARUR I KILOMETRAZHIT DHE I HISTORIKUT

Historiku i çdo veture kontrollohet në tërësi me anë të metodave të pavarura kërkimore. Të gjitha veturat vijnë me kilometrazh të verifikuar në mënyrë të pavarur dhe historik të certifikuar pronësie, për të garantuar që të mos ketë probleme të prapambetura financiare me automjetin, si dhe që të mos jetë i vjedhur apo i çregjistruar. Kjo garanton që ta drejtoni automjetin të sigurt duke ditur se automjeti juaj i ri Jaguar Approved ka një historik të plotë dhe jua plotëson pritshmëritë.​​
PROVA NË RRUGË

PROVA NË RRUGË

Çdo veturë i nënshtrohet një prove në rrugë, gjatë së cilës teknikët tanë synojnë të vlerësojnë veçoritë e performancës së secilës veturë. Për shembull sistemet e suspensionit, dridhjeve, frenimit, performanca e motorit, transmisioni dhe nëntë pika të tjera specifike monitorohen për të garantuar performancë maksimale. Shkurtimisht, do të thotë se automjeti juaj Jaguar Approved ka po të njëjtën gjallëri si një i ri.​​
INSPEKTIM I PAVARUR

INSPEKTIM I PAVARUR

Për të ruajtur standardet e larta që i vendosim vetes dhe shitësve tanë, ne ndërmarrim rregullisht një inspektim të pavarur të shërbimit tonë, ambienteve dhe personelit. Ky mbulon të gjitha aspektet e programit Approved nga perspektiva e klientit, që nga ambientet deri te vetë veturat.

JAGUAR I MIRATUAR

Programi Jaguar Approved është projektuar për t'ju garantuar të njëjtin nivel cilësie, shërbimi dhe kënaqësie të klientit që do të kishit po të blinit një makinë të re.
JAGUAR I MIRATUAR