POLITIKA E PRIVATËSISË

POLITIKA E PRIVATËSISË

Jaguar Land Rover Limited respekton privatësinë e çdo individi që viziton faqet e saj të internetit dhe të dhënat e të cilit përpunon. Çdo informacion i mbledhur rreth jush do të përdoret për të përmbushur së pari çdo shërbim që mund të kërkoni dhe së dyti të përmirësojë mënyrën si ju shërbejmë juve ne si kompani. Ne e bëjmë këtë duke përdoruar informacionin në mënyrën e duhur.

Ky informacion nuk do t'i zbulohet askujt jashtë Jaguar Land Rover Limited, kompanive të saj të lidhura ose shoqëruese dhe tregtarëve, agjencive dhe të licencuarve të cilësdo prej këtyre kompanive dhe çdo kompani tjetër me të cilën Jaguar ka pranuar në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të ofrojë shërbime për përfitimin tuaj . Ai do të trajtohet në përputhje me dispozitat përkatëse ligjore në lidhje me mbrojtjen e të dhënave dhe mund të ruhet dhe përpunohet brenda ose jashtë Bashkimit Evropian kudo në botë. Do të përdoret vetëm në lidhje me marketingun e produkteve e shërbimeve Jaguar dhe produkteve e shërbimeve të lidhura me to.

Si individ keni të drejtë të zbuloni se çfarë informacioni ne mbajmë rreth jush dhe të bëni korrigjime nëse është e nevojshme; ju gjithashtu keni të drejtë të na kërkoni që të mos e përdorim informacionin.

Ne do të bëjmë të gjitha përpjekjet praktike për të respektuar dëshirat tuaja. Sidoqoftë, një legjislacion i caktuar, sidomos lidhur me çështjet e sigurisë ose rregullimin financiar (p.sh. kur komunikoni me Shërbimet Financiare Jaguar) mund ta parandalojë këtë.

JAGUAR LAND ROVER LIMITED MBLEDHJA DHE PËRPUNIMI I TË DHËNAVE - INFORMACIONE TË RËNDËSISHME

Për shkak të natyrës ndërkombëtare të biznesit të Jaguar, Jaguar përpunon dhe ruan të dhënat personale jashtë BE-së. Ne jemi të detyruar t'ju kërkojmë që ta pranoni këtë. Nëse nuk dëshironi, për fat të keq ne nuk do të mund të përpunojmë ndonjë kërkesë që bëni nëpërmjet kësaj faqeje në internet.

Nëse pajtoheni, ju mund ta bëni këtë në bazën që ne të përdorim VETËM të dhënat tuaja për të përpunuar kërkesën që bëni ose që Jaguar mund t’i përdorë më tej për kontakte të mëtejshme (gjithmonë në përputhje me Politikën e Privatësisë më poshtë).

PYETJET E SHPESHTA (PESH)


 1. Cilat janë përfitimet për mua që Jaguar mbledh të dhënat e mia?
 2. Çfarë informacioni mund të mblidhen nga faqet e internetit të Jaguar ose nëpërmjet faqeve të internetit apo platformave të palëve të treta?
 3. Si mblidhet dhe ruhet ky informacion nga Jaguar?
 4. Për sa kohë do ta ruajë Jaguar këtë informacion?
 5. Ku do të ruhen të dhënat tuaja personale?
 6. Pse Jaguar mbledh këtë informacion?
 7. Për kë zbatohet kjo politikë?
 8. Angazhimi i Jaguar për Privatësinë e Fëmijëve.
 9. Çfarë janë kukit?
 10. Çfarë janë profilet e klientëve?
 11. Si mund të korrigjoj informacionin për veten time?
 12. Çfarë mundësish kam nëse zgjedh të regjistrohem?
 13. Çfarë ndodh nëse zgjedh të mos regjistrohem?

CILAT JANË PËRFITIMET PËR MUA QË JAGUAR MBLEDH TË DHËNAT E MIA?

Mbledhja e këtij informacioni do të ndihmojë Jaguar të arrijë sa vijon:

 1. Ta bërë faqen më të lehtë për t'u përdorur, duke mos pasur nevojë të shkruani informacion më shumë se një herë.
 2. Na ndihmoni të ofrojmë informacion më të shpejtë.
 3. Të na ndihmojë të krijojmë përmbajtje më domethënëse për ty.
 4. T'ju ndihmojë të gjeni shpejt shërbimet ose informacionin në dispozicion nga Jaguar.
 5. Përdorimi i informacionit për të bërë përmirësime në faqe.
 6. Vlerësimi i tendencave të përgjithshme brenda faqes në ueb dhe përdorimi i saj.
 7. Të njoftoheni me produkte të reja, promovime speciale, informacione të përditësuara dhe shërbime të tjera të reja që Jaguar konsideron të jenë me interes për ju. Ku të na keni dhënë lejen tuaj ne mund të autorizojmë kompani të tjera që t'ju kontaktojnë drejtpërdrejt.
 8. Të shfaqë informacionin përkatës të produktit, promovimit dhe shërbimit bazuar në aktivitetet e mëparshme të shfletimit brenda Jaguar.com
  T'ju ndihmojë të ruani mediat tuaja të preferuara (sfonde, video, audio), të konfiguroni makinat dhe informacionin e preferuar të tregtarëve brenda Jaguar.com për referencën tuaj në të ardhmen.


ÇFARË INFORMACIONI MUND TË MBLIDHET NGA FAQET NË UEB TË JAGUAR OSE NËPËRMJET FAQEVE TË INTERNETIT APO PLATFORMAVE TË PALËVE TË TRETA?

Te Jaguar, ne synojmë t'ju japim sa më shumë kontroll mbi informacionin tuaj personal. Në përgjithësi, ju mund të vizitoni Jaguar në ueb pa na treguar se kush jeni ose duke zbuluar ndonjë informacion rreth vetes. Ka raste, sidoqoftë, kur ne mund të kemi nevojë për informacion nga ju, siç është emri dhe adresa juaj. Është qëllimi ynë që t'ju njoftojmë para se të mbledhim informacion nga ju në internet.

Edhe para regjistrimit ne do të mbledhim informacion anonim për mënyrën se si keni përdorur faqen në ueb. Kjo është një procedurë e zakonshme standarde për çdo faqe uebi në internet. Informacioni i mbledhur nuk ju identifikon personalisht, por mund të na ndihmojë për qëllime marketingu ose përmirësimin e shërbimeve që ofrojmë.

Për të përmirësuar shërbimet që ne ofrojmë, ne gjithashtu do të mbledhim informacione anonime për faqen e internetit referuese (p.sh. kërkimi në Google) ose flamuri referues që ju dërgoi te Jaguar.com.

Nëse zgjidhni të jepni Jaguar informacionin tuaj personal nëpërmjet internetit, që ne mund të mbajmë korrespondencë me ju ose t’ju ofrojmë një abonim, për shembull - është qëllimi ynë që t'jua bëjmë të ditur se si do ta përdorim këtë informacion. Nëse na thoni se nuk dëshironi ta përdorni këtë informacion si bazë për kontakt të mëtejshëm me ju, ne do të respektojmë dëshirat tuaja.

SI MBLIDHET DHE RUHET KY INFORMACION NGA JAGUAR?

Jaguar mund të mbledhë informacion në lidhje me ju në një numër mënyrash; ose duke e kërkuar drejtpërdrejt nga ju (si në një formular regjistrimi) ose duke regjistruar automatikisht informacion rreth vizitës tuaj në këtë faqe. Për shembull, ne mund të mbledhim të dhëna lidhur me udhëtimin tuaj përmes Faqes ose regjistrojmë opsionet që keni zgjedhur të merrni. Gjithashtu, Jaguar mund të mbledhë të dhënat tuaja nëpërmjet faqeve të palëve të treta ose platformave të tilla si Twitter. Jaguar do të përdorë vetëm platforma të palëve të treta me reputacion për të mbledhur të dhënat tuaja dhe do të sigurojë që të ndërmarrë të gjitha hapat praktikë për të siguruar sigurinë e të dhënave tuaja sapo të ketë kaluar te ne nga kontrolli i palës së tretë përkatëse, por pala e tretë do të jetë përgjegjëse për sigurinë e të dhënave tuaja deri në përfundimin e procesit të transferimit.

Informacioni ruhet në një mjedis të sigurtë, i mbrojtur nga një kombinim masash fizike dhe teknike. Nuk ka qasje të përgjithshme publike te ky informacion.


Jaguar do ta ruajë këtë informacion në një mjedis të sigurt dhe të mbrojtur për sa kohë që ne besojmë se do të na ndihmojë më mirë të kuptojmë se si mund t'ju shërbejmë dhe do të respektojë dëshirat tuaja.

Përveç kësaj, legjislacioni mund të na detyrojë ta ruajmë këtë informacion për një periudhë të caktuar kohe. Për të kuptuar se si mund të ndryshoni ose përditësoni informacionin e ruajtur rreth jush, atëherë ju lutemi referojuni pyetjes së duhur në këtë seksion.

KU DO TË RUHEN TË DHËNAT TUAJA PERSONALE?

Jaguar vepron në shumë vende në të gjithë botën. Për të na mundësuar që të ofrojmë shërbime të qëndrueshme për ju, klientët tanë, kudo që të jeni, ne menaxhojmë faqet tona të internetit nga një vend qendror. Ky vend ndodhet aktualisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Nuk ka një ligj të vetëm të mbrojtjes së të dhënave që mbulon dhe Evropën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ligjet evropiane ju kërkojnë të jepni pëlqimin tuaj të qartë për ne para se të transferojmë dhe ruajmë të dhënat tuaja personale në Shtetet e Bashkuara.

Na duhet ky informacion për të na ndihmuar të përmirësojmë shërbimet tona për ju; ne duam ta bëjmë më të lehtë përshtatjen e produkteve dhe shërbimeve tona ndaj nevojat tuaja të veçanta.

PËR KË ZBATOHET KJO POLITIKË?

Kjo politikë zbatohet për faqet e internetit të dizajnuara për përdorimin e konsumatorëve individualë dhe vizitorëve të korporatave.

ANGAZHIMI I JAGUAR PËR PRIVATËSINË E FËMIJËVE

Mbrojtja e privatësisë së fëmijëve është e rëndësishme. Për këtë arsye, ne asnjëherë nuk mbledhim apo nuk ruajmë informacion në faqen tonë të internetit nga ata aktualisht e dimë se janë nën moshën 13 vjeç.

SI MUND TË KORRIGJOJ INFORMACIONIN PËR VETEN TIME?

Disa faqe në ueb të Jaguar operojnë faqe regjistrimi që ju lejojnë të rishikoni dhe përditësoni Informacionin personal që keni dërguar. Diku tjetër, ju thjesht ju jepet mundësia e anulimit të anëtarësimit tuaj në shërbim. Në raste të tjera kur ju duhet të korrigjoni informacionet personale që keni dërguar më parë në një faqe Jaguar ju lutem ndiqni udhëzimet e dhëna.

PO SIGURIA NË INTERNET DHE NË FAQE?

Interneti nuk është një sistem i sigurt dhe gjithmonë duhet të jeni të kujdesshëm në lidhje me informacionin që jepni gjatë në linjë. Informacioni Personal i mbledhur nga faqet e Jaguar ruhet në ambiente operative të sigurta që nuk janë në dispozicion të publikut. Në disa raste, Informacioni Personal është i koduar para se të kryeni transaksionin tuaj, duke përdorur teknologjinë e duhur të sigurt.

ÇFARË NDODH NËSE ZGJEDH TË MOS REGJISTROHEM?

Nëse vendosni të mos regjistroheni ose të jepni informacion personal, në shumicën e rasteve ju do të jeni në gjendje të përdorni shumicën e faqeve të Jaguar. Megjithatë ju nuk do të jeni në gjendje të përdorni zonat që kërkojnë regjistrim. Edhe nëse nuk regjistroheni ndonjëherë ne do të mbledhim informacion anonim për mënyrën se si keni përdorur faqen në ueb. Ky është informacion që nuk ju identifikon personalisht, por që mund të jetë i dobishëm për të marketimin tonë ose për të përmirësuar shërbimet që ne ofrojmë.