LËNGU I SHKARKIMIT TË NAFTËS (DEF)

LËNGU I SHKARKIMIT TË NAFTËS (DEF)

EURO 6, MOTORËT E NAFTËS DHE REDUKTIMI KATALITIK SELEKTIV: ÇFARË ËSHTË DEF, SI TË RIMBUSHNI DHE PYETJET E SHPESHTA

Ne shpjegojmë se çfarë do të thotë legjislacioni i emetimeve Euro 6 për makinat tona, drejtuesit dhe mjedisin.

SHËNIM: Kur niveli i DEF bëhet i ulët, një mesazh njoftimi shfaqet në qendrën e mesazhit. Mbushni depozitën me DEF në rastin më të parë. Një shitës/riparues i autorizuar nga Jaguar mund të kontaktohet për të mundësuar mbushjen e plotë me DEF. Nëse kërkohet, DEF mund të mbushet duke përdorur shishe rimbushëse jo-derdhëse të disponueshme nga një shitës/riparues i autorizuar nga Jaguar. Konsumi mesatar i DEF është 800km/1 litër. Megjithatë, konsumi mund të ndryshojë shumë në varësi të stilit tuaj të drejtimit, motit dhe gjendjes së rrugës.

HOW TO REFILL YOUR AdBlueTM TANK

JAGUAR F‑PACE

JAGUAR F‑PACE

PYETJE TË SHPESHTA

TË PËRGJITHSHME

OPEN ALL
SA SHPESH DUHET TA RIMBUSH ME DEF?
ÇFARË NDODH NËSE MË MBARON DEF?
SI DUHET TË RUAJ DEF?

MIRËMBAJTJA

OPEN ALL
SI TA KONTROLLOJ NIVELIN E DEF?
A MUND TA MBUSH VETË DEPOZITËN?

SIGURIA

OPEN ALL
A ËSHTË DEF E RREZIKSHME?

ÇFARË ËSHTË EURO 6?

Euro 6 është një pjesë e Legjislacionit Evropian që synon të bëjë makina më miqësore me mjedisin duke kufizuar emetimin e shkarkimeve të tyre. Legjislacioni përcakton kufizimet se sa oksid azoti (NOx) dhe gazra hidrokarburesh mund të emetohen për kilometër nga një automjet rrugor.

Automjetet me naftë dhe benzinë janë subjekt i kufizimeve të ndryshme sipas legjislacionit të ri të Euro 6. Për makinat me naftë, niveli i lejuar i shkarkimeve të NOx është zvogëluar në 80 mg/km (nga 180 mg/km), ndërsa niveli i lejuar i emetimeve të hidrokarbureve është zvogëluar në 170 mg/km (nga 230 mg/km) . Niveli i lejuar i emetimeve të NOx për makinat me benzinë mbetet në 60 mg/km, ndërsa niveli i lejuar i emetimeve të hidrokarbureve mbetet në 100 mg/km.

Së bashku me prodhuesit e tjerë të makinave, Jaguar është ligjërisht i detyruar të zbatojë këto rregullore të reja në datat e mëposhtme:

- Prej 1 janarit 2015, të gjitha automjetet e reja që hidhen në treg duhet të plotësojnë standardet e Euro 6. Kjo përfshin çdo model të ri në treg, për shembull: Jaguar XE - Automjetet që tashmë janë në shitje duhet të jenë në përputhje me Euro 6 deri më 1 shtator 2015, por;
Automjetet individuale që tashmë janë në shitje që janë ndërtuar dhe dërguar nga prodhuesi përpara datës 1 qershor 2015 mund të vazhdojnë të shiten deri më 1 shtator 2016. Megjithatë, prodhuesi duhet të aplikojë për shfuqizim në këto raste.

*AdBlue® usage is dependant on driving style and supplied figures are indicative only

The DEF quality and flow rate are similarly monitored. You will be notified if the system detects inferior DEF quality or a malfunction, starting with an alert that gives you 530 miles to correct the problem. Once more, the vehicle will not restart if you don’t take corrective action in this period.

Nuk mund të gjeni atë që kërkoni?