JAGUAR ASSISTANCE

JAGUAR ASSISTANCE

Jaguar Roadside Assistance

Me anë të Asistencës sonë Rrugore, do të jeni të mbrojtur kudo dhe kurdo në Evropë. Ju mund të përfitoni nga kjo asistencë për tri vitet e para të periudhës së garancisë së automjetit tuaj, pa kufizim kilometrazhi.
Në rast problemi ose aksidenti, do të jemi të disponueshëm 24 orë në ditë, 365 ditë të vitit:

Numri ndërkombëtar: +35544527800
Ose shtypni butonin e emergjencës në anën e majtë të panelit të kontrollit për më shumë se 3 sekonda.

Kur të na telefononi, ne do t’ju kërkojmë

- Emrin tuaj
- Vendndodhjen tuaj
- Numrin e targës ose Numrin e Identifikimit të Mjetit (VIN)
- Një përshkrim të shkurtër të problemit
- Numër telefoni kontakti

Terma dhe kushte të përgjithshme

Jaguar Roadside Assistance është e disponueshme në vendet e mëposhtme:Shqipëri, Austri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Belgjikë, Bullgari, Kroaci, Republika Çeke, Danimarkë, Estoni, Finlandë, Francë, Gjermani, Gjibraltar, Greqi, Hungari, Islandë, Irlandë, Itali, Kosovë, Letoni, Lihtenshtajn, Lituani, Luksemburg, Maqedoni, Moldavi, Vendet e Ulëta, Norvegji, Poloni, Portugali, Rumani, Serbi, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Suedi, Zvicër, Turqi dhe Ukrainë.

Disa raste mund të kenë kufizime financiare - për detaje të mëtejshme, ju lutemi të lexoni doracakun e Përfitimeve të Garancisë.

PËRFITIME

RIKUPERIM DHE RIMORKIM

ASISTENCË NË RAST PROBLEMI FIZIK

Në rast se një problem fizik ose teknik (kur ndizet drita e paralajmërimit) ju pengon të nisni ose vazhdoni udhëtimin tuaj në një nga vendet e autorizuara, Jaguar Support do të ofrojë riparim në terren, nëse është e mundur (dhe e lejuar ligjërisht), nëse mbështetja përmes telefonit nuk mjafton, si dhe do të ofrojë shërbim rimorkimi te Shitësi i autorizuar JLR më i afërt për diagnostikim dhe riparim nëse riparimi në rrugë nuk është i mundur.

Edhe në rastin e incidenteve që janë përgjegjësia juaj, si mosmbushja e serbatorit ose përdorimi i karburantit të gabuar, humbje çelësash ose avari e baterisë, Jaguar Assistance do t’ju ofrojë mbështetjen që ju nevojitet.

ASISTENCË NË RAST AKSIDENTI
Nëse ndodheni në një nga vendet e autorizuara dhe nuk mundeni të vazhdoni udhëtimin për shkak të një aksidenti, Jaguar Roadside Assistance do t’ju sigurojë shërbim rimorkimi te Riparuesi i Miratuar JLR më i afërt, nëse riparimi në rrugë nuk është i mundur.

PËRFITIME SHTESË

ASISTENCË NË RAST PROBLEMI FIZIK

Mjet Provizor

Jaguar Assistance do t’ju mundësojë një mjet provizor deri sa mjeti juaj të riparohet dhe t’ju kthehet në vendin tuaj. Ju lutemi të mbani parasysh se disponueshmëria e mjetit varet nga kushtet vendore. Mund të zbatohen termat dhe kushtet e qiradhënies së kompanive përkatëse të makinave me qira. Gjithashtu, në varësi të legjislacionit vendas, mund të nevojitet kartë krediti në momentin e marrjes së mjetit zëvendësues.

ALTERNATIVA

Taksi
Jaguar Assistance do të mbulojë kostot e taksisë për në stacionin e trenit ose aeroportin.

Tren
Udhëtim hekurudhor i klasit të parë.

Aeroplan
Deri në 700 €, duke përfshirë TVSH-në, për person.
Fluturime të klasit ekonomik ose ekonomik premium.

ALTERNATIVA

Akomodimi
Nëse ju nevojitet një natë akomodimi shtesë, Jaguar Assistance do të mbulojë koston për një natë akomodimi në një hotel me 4 ose 5 yje, që përfshin mëngjesin për të gjithë personat në automjet ose deri në 7 net akomodimi sipas të njëjtave kushte nëse ndodheni jashtë vendit tuaj.

ASISTENCË NË RAST AKSIDENTI

Në rast aksidenti rrugor, ju do të gëzoni të gjitha përfitimet, por përdorimi i mjetit provizor kufizohet deri në maksimumi 2 ditë pune nga momenti i dërgimit të mjetit të aksidentuar te Riparuesi i Miratuar.

SHËRBIME SHTESË

Marrje ose dorëzim i mjetit të riparuar (në vendin përkatës/jashtë vendit)

Mund të zgjidhni ta merrni vetë mjetin tuaj të riparuar, ose Jaguar Support do të mundësojë transportin e mjetit të riparuar në adresën tuaj kryesore ose në një vendndodhje tjetër të përcaktuar nga ju.

Transport i mjetit të pariparuar (në vendin përkatës/jashtë vendit)

Jaguar Support do të mundësojë transportin e mjetit të pariparuar në adresën tuaj kryesore ose në një vendndodhje tjetër të përcaktuar nga ju.

Shërbimet e mësipërme vlejnë për rastet e një problemi fizik ose përplasjeje në rrugë.

Deklarata:
*Ofertë e vlefshme nga 16MY për Jaguar XF dhe XJ (nuk vlen për 15MY) dhe nga 17MY për Jaguar TIPI-F.
*
*Nga data e aktivizimit të programit.