SISTEMI I INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT PIVI DHE PIVI PRO 
. PPSH

SISTEMI I INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT PIVI DHE PIVI PRO&nbsp;<br>.&nbsp;PPSH

Pivi dhe Pivi Pro1, sistemet tona të informacionit dhe argëtimit më intuitive, janë të thjeshta për t’u aktivizuar dhe shumë të lehta në përdorim. Ju lutemi, referojuni seksionit tonë praktik të PPSH-ve për pyetjet që mund të keni.

PIVI DHE PIVI PRO

HAPINI TË GJITHA
RADIO DHE APLIKACIONI I MEDIAS
LIDHJA ME USB
PAKETA ONLINE
PERSONALIZIMI
CILËSIMET DHE KONTROLLET
NJOHJA E ZËRIT
TË PËRGJITHSHME

NAVIGACIONI

HAPINI TË GJITHA
PAMJET E HARTËS DHE NDËRVEPRIMI
UDHËZIMI I ITINERARIT
TË PËRGJITHSHME
CILËSIMET

ABONIMET

HAPINI TË GJITHA
ABONIMET
BLERJA DHE AKTIVIZIMI
NDËRPRERJA E SHËRBIMEVE INCONTROL
PREFERENCAT

LIDHJA

HAPINI TË GJITHA
WI-FI DHE HOTSPOT
KARTA SIM DHE INTERNETI
BLUETOOTH
TELEFONI

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

HAPINI TË GJITHA
PËRDITËSIMET E SOFTUERIT
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

NUK PO GJENI INFORMACIONIN E NEVOJSHËM?

Shitësi juaj lokal i autorizuar do të jetë i disponueshëm për t’u përgjigjur pyetjeve tuaja rreth sistemit të informacionit dhe argëtimit në pikën e shitjes ose nëpërmjet telefonit.

Veçoritë opsionale dhe disponueshmëria e tyre mund të ndryshojnë nga specifikimi i automjetit (modeli dhe grupi i fuqisë), ose kërkojnë instalimin e veçorive të tjera për t'u përshtatur. Ju lutemi, kontaktoni shitësin tuaj lokal të autorizuar për më shumë detaje ose konfiguroni automjetin tuaj në internet.


Veçoritë në makinë duhet të përdoren nga drejtuesit vetëm kur është e sigurt për ta bërë këtë. Drejtuesit duhet të sigurohen që të kenë kontroll të plotë mbi mjetin gjatë gjithë kohës.


Funksionet, opsionet, shërbimet e palëve të treta dhe disponueshmëria e Pivi-t dhe InControl-it mbeten në varësi të tregut - kontaktoni shitësin tuaj të autorizuar të Jaguar për disponueshmërinë e tregut vendas dhe kushtet e plota. Disa veçori vijnë me abonim, që do të kërkojë rinovim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga Shitësi juaj i autorizuar. Lidhja e rrjetit celular nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet. Informacioni dhe imazhet e shfaqura në lidhje me teknologjinë InControl, duke përfshirë ekranet ose sekuencat, u nënshtrohen përditësimeve të softuerit, kontrollit të versionit dhe ndryshimeve të tjera të sistemit/vizuale në varësi të opsioneve të zgjedhura.


Apple CarPlay është një markë tregtare e Apple Inc. Mund të zbatohen kushtet e Apple Inc për përdoruesin fundor.


Android Auto është një markë tregtare e Google LLC.


1Për sistemin Connected Navigation, do të nevojitet abonim i mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga shitësi juaj i autorizuar i Jaguar.
2Makina juaj është përgatitur për Apple CarPlay. Shërbimet e ofruara nga Apple CarPlay varen nga disponueshmëria e këtij opsioni në vendin tuaj, ju lutemi shikoni https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay për informacione të mëtejshme.
3Makina juaj është përgatitur për Android Auto. Shërbimet e ofruara nga Android Auto varen nga disponueshmëria e këtij opsioni në vendin tuaj, ju lutemi shikoni https://www.android.com/auto/ për informacione të mëtejshme.
4Remote përmban shërbime abonimi që mund të zgjaten pas afatit fillestar të këshilluar nga shitësi juaj i autorizuar i Jaguar. Aplikacioni Remote do të duhet të shkarkohet nga Apple App Store/Google Play Store.
5Shërbimet Secure Tracker dhe Secure Tracker Pro kërkojnë aktivizim dhe duhet të jenë në zonë me mbulim rrjeti. Përfshihet abonimi në shërbim për 12 muaj dhe mund të zgjatet deri në periudhën e garancisë ose të rinovohet pas afatit fillestar, sipas sugjerimit të Shitësit tuaj të autorizuar të Jaguar
6Mund të zbatohet politika e përdorimit të drejtë. Përfshin abonimin 1-vjeçar, që mund të zgjatet pas afatit fillestar të këshilluar nga shitësi juaj i autorizuar i Jaguar.
7Zbatohet politika e përdorimit të drejtë. Pasi të përdoren 20 GB internet celular brenda një muaji, shpejtësia dhe funksionaliteti i internetit në automjet mund të reduktohen për pjesën tjetër të muajit.
8Përditësimet kërkojnë lidhje me internetin.