SISTEMI I INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT PIVI DHE PIVI PRO 
. PPSH

SISTEMI I INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT PIVI DHE PIVI PRO&nbsp;<br>.&nbsp;PPSH

Pivi dhe Pivi Pro1, sistemet tona të informacionit dhe argëtimit më intuitive, janë të thjeshta për t’u aktivizuar dhe shumë të lehta në përdorim. Ju lutemi, referojuni seksionit tonë praktik të PPSH-ve për pyetjet që mund të keni.

PIVI DHE PIVI PRO

HAPINI TË GJITHA
RADIO DHE APLIKACIONI I MEDIAS
LIDHJA ME USB
PERSONALIZIMI
CILËSIMET DHE KONTROLLET
NJOHJA E ZËRIT
TË PËRGJITHSHME

NAVIGACIONI

HAPINI TË GJITHA
PAMJET E HARTËS DHE NDËRVEPRIMI
UDHËZIMI I ITINERARIT
TË PËRGJITHSHME
CILËSIMET

ABONIMET

HAPINI TË GJITHA
ABONIMET
BLERJA DHE AKTIVIZIMI
NDËRPRERJA E SHËRBIMEVE INCONTROL
PREFERENCAT

LIDHJA

HAPINI TË GJITHA
WI-FI 
KARTA SIM DHE INTERNETI
BLUETOOTH
TELEFONI

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

HAPINI TË GJITHA
PËRDITËSIMET E SOFTUERIT
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

NUK PO GJENI INFORMACIONIN E NEVOJSHËM?

Shitësi juaj lokal i autorizuar do të jetë i disponueshëm për t’u përgjigjur pyetjeve tuaja rreth sistemit të informacionit dhe argëtimit në pikën e shitjes ose nëpërmjet telefonit.

Optional features and their availability may vary from vehicle specification (model and power group), or require the installation of other features to adapt. Please contact your local seller authorized for more details or configure your online vehicle.


Features in the car should only be used by drivers when it is safe to do so. Leaders must ensure that they have full control over the vehicle all the time.


Functions, options, third-party services and the availability of Pivi and InControl remain dependent on the market - contact your authorized Jaguar seller for the availability of the domestic market and full conditions. Some features come with subscription, which will require further renewal after the initial deadline advised by your authorized Seller. The connection of the mobile network cannot be guaranteed in all locations. Information and images displayed regarding InControl technology, including screens or sequences, are subject to software updates, version control, and other system changes/visual depending on the selected options.


Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. Apple Inc's conditions can be applied to the end user.


Android Auto is a Google LLC trademark.


1For the Connected Navigation system, further subscription will be needed after the initial deadline advised by your authorized Jaguar seller.
2Your car is prepared for Apple CarPlay. The services provided by Apple CarPlay depend on the availability of this option in your country, please see https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay for further information.
3Your car is prepared for Android Auto. The services provided by Android Auto depend on the availability of this option in your country, please see https://www.android.com/auto/ for further information.
4Remote contains subscription services that can be extended after the initial deadline advised by your authorized Jaguar seller. The Remote app will need to be downloaded from the Apple App Store/Google Play Store.
5  The policy of fair use can be implemented. Includes 1-year subscription, which can be extended after the initial deadline advised by your authorized Jaguar seller.
7The policy of fair use is implemented. Once 20 GB of mobile internet is used within a month, the speed and functionality of the Internet in the vehicle can be reduced for the rest of the month.
8Updates require internet connection.