Shërbimi i Pick-up & Delivery

Shërbimi i Pick-up & Delivery

Koha është gjëja me e çmuar. Shfrytëzojeni atë maksimalisht nëpërmjet shërbimit pick-up and delivery.
<!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->FLEKSIBËL DHE PRAKTIK

FLEKSIBËL DHE PRAKTIK

Kushtojuani kohën tuaj gjërave që kanë vërtet rëndësi.
<!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->RRUGËN E BËJMË NE

RRUGËN E BËJMË NE

Ne do ta marrim automjetin tuaj, do të kujdesemi për të në pikën e shitësit dhe do t’jua kthejmë në adresën e përcaktuar nga ju. Shërbimi jepet pa pagesë për klientët deri në një distancë prej 30 km nga oficina.