SHËRBIMI I PICK-UP & DELIVERY

SHËRBIMI I PICK-UP & DELIVERY 

Koha është gjëja me e çmuar. Shfrytëzojeni atë maksimalisht nëpërmjet shërbimit pick-up and delivery.
FLEKSIBËL DHE PRAKTIK

FLEKSIBËL DHE PRAKTIK

Kushtojuani kohën tuaj gjërave që kanë vërtet rëndësi.
RRUGËN E BËJMË NE

RRUGËN E BËJMË NE

Ne do ta marrim automjetin tuaj, do të kujdesemi për të në pikën e shitësit dhe do t’jua kthejmë në adresën e përcaktuar nga ju. Shërbimi jepet pa pagesë për klientët deri në një distancë prej 30 km nga oficina.