UDHËZUESI I AKTIVIZIMIT TË PIVI

UDHËZUESI I AKTIVIZIMIT TË PIVI

1. AKTIVIZONI LLOGARINË TUAJ INCONTROL

Për të përfituar nga shërbimet e lidhura dhe abonimet e automjetit tuaj Jaguar, nevojitet që, fillimisht, të aktivizoni llogarinë tuaj InControl dhe të regjistroni automjetin tuaj. Këta hapa mund t’i kryeni në faqen e internetit Jaguar InControl.


Shërbimet tuaja InControl do të aktivizohen vetëm pasi të keni krijuar llogarinë dhe të keni kryer të gjithë hapat e mëposhtëm.

2. VENDOSNI NË PUNË SISTEMIN TUAJ TË INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT

NDIQNI UDHËZUESIN E AKTIVIZIMIT
SIGUROHUNI QË SHËRBIMET E LIDHURA TË JENË AKTIVIZUAR

3. LIDHNI APLIKACIONET DHE PAJISJET TUAJA

LIDHNI APLIKACIONET TUAJA

LIDHNI APLIKACIONET TUAJA

Në listën e aplikacioneve të Pivi Pro, shtypni ikonën Connect Accounts (Lidhni llogaritë) dhe kërkoni për aplikacionin që dëshironi të lidhni. Ju mund të skanoni kodin QR me telefonin tuaj inteligjent ose të zgjidhni Email Me (Më dërgo email) për t’ju dërguar një lidhje me faqen e hyrjes në email-in tuaj.  


Pasi të jeni lidhur, mund ta përdorni menjëherë shërbimin në automjetin tuaj. Shërbimet e lidhura do të shfaqen si ikonë në listën e aplikacioneve, si burim media në aplikacionin e medias ose si kalendar aktiv në aplikacionin Agenda.

LIDHNI TELEFONIN TUAJ INTELIGJENT

LIDHNI TELEFONIN TUAJ INTELIGJENT

Për Apple CarPlay®3, sigurohuni që të keni versionin më të ri të iOS të instaluar dhe Siri ® të aktivizuar në iPhone tuaj. Për Android AutoTM 4, sigurohuni që të keni aplikacionin më të ri Android Auto dhe asistentin zanor të Google të aktivizuar në pajisjen tuaj Google. Lidheni pajisjen tuaj me panelin e ndërfaqes në hapësirën e ruajtjes së konsolës qendrore duke përdorur një kabllo USB-je të certifikuar.

4. MBAJTJA E SISTEMIT TUAJ TË INFORMACIONIT DHE SIGURISË TË PËRDITËSUAR

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

Duke përdorur lidhjen e integruar të të dhënave në automjetin tuaj Jaguar, mund t’i shkarkoni softuerët më të fundit pa kosto shtesë. Përditësimet mund të planifikohen deri në dy javë përpara, për t’u kryer kur të jetë më praktike për ju.
PËRDITËSIMET E HARTËS

PËRDITËSIMET E HARTËS

Nëse keni një abonim të vlefshëm për Connected Navigation, hartat do të shkarkohen dhe përditësohen automatikisht. Nëse nevojitet që përditësimi të kryhet manualisht, ju lutemi, klikoni te lidhja më poshtë.

5. PPSH

SI T’I PËRDITËSOJ HARTAT E SISTEMIT TË NAVIGACIONIT?

Për sa kohë që keni një abonim aktiv për Connected Navigation1, hartat do të përditësohen automatikisht. Abonimi për Connected Navigation vjen zakonisht i përfshirë për periudhën fillestare të garancisë, ndërsa rinovimi i abonimit mundëson përditësime automatike të hartave në vazhdimësi.

SA PAJISJE BLUETOOTH MUND TË LIDHEN OSE NJIHEN?

Mund të njihen deri në 10 pajisje Bluetooth, ku dy prej tyre mund të lidhen njëkohësisht, si telefonat ose pajisjet e medias. Pajisja e parë e njohur me Pivi/Pivi Pro1 do të caktohet si pajisja juaj parësore. Ju mund ta ndryshoni këtë radhë te cilësimet, duke shkuar te Settings (Cilësimet) > All (Të gjitha) > Connectivity (Lidhja) > Bluetooth > dhe klikoni mbi pajisjen që dëshironi të ndryshoni.

SI T’I RINOVOJ SHËRBIMET INCONTROL?

Kur shërbimet tuaja InControl të përfundojnë, ju do të merrni një lidhje në email për të kryer rinovimin e shërbimeve InControl. Nëse nuk e keni marrë këtë email apo nëse lidhja ka skaduar, ju lutemi të vizitoni My Jaguar InControl.

SI T’I HEQ TË DHËNAT PERSONALE?

Përpara shitjes së automjetit tuaj, duhet të fshini të dhënat e automjetit nga llogaria juaj InControl. Hyni në portalin InControl, zgjidhni Vehicle Settings (Cilësimet e automjetit) në anën e djathtë dhe zgjidhni menunë Remove Vehicle (Hiqni automjetin). Klikoni Remove Vehicle (Hiqni automjetin) për të hequr të gjitha të dhënat e automjetit nga llogaria juaj InControl. Do t’ju kërkohet të vendosni fjalëkalimin e llogarisë suaj InControl. Në Pivi / Pivi Pro1, shkoni te Settings (Cilësimet) > All (Të gjitha) > Profile Settings (Cilësimet e profileve) për të zgjedhur profilin që doni të fshini. Nëse së fundmi keni blerë një automjet të përdorur, ju lutemi të kontaktoni Shitësin e autorizuar.

A DUHET TË SIGUROJ NJË KARTË SIM ME INTERNET CELULAR?

No, your vehicle comes equipped with a SIM card, which enables the use of:  
 Connected Navigation (Related Navigation)1 and relevant related features/ services


These services require a valid and active subscription. The mobile Internet is involved in the subscription, no other contracts or SIM cards are needleed for the patience of the subscription.

SI TË ZGJEDH PAMJE HARTE TË NDRYSHME NË EKRANIN E INSTRUMENTEVE VIRTUALE?

Për të ndryshuar organizimin e Ekranit interaktiv të drejtuesit, mjafton të shkoni te cilësimet nëpërmjet timonit. Gjithashtu, mund të ekzistojnë edhe preferenca shtesë për Ekranin e drejtuesit në varësi të automjetit. Ato mund të aksesohen nëpërmjet Pivi Pro Settings (Cilësimet e Pivi Pro) kryesore > Navigation (Navigacioni) > Driver Display (Ekrani i drejtuesit).

Optional features and their availability may vary from vehicle specification (model and power group), or require the installation of other features to adapt. Please contact your local seller authorized for more details or configure your online vehicle.  


Features in the car should only be used by drivers when it is safe to do so. Leaders must ensure that they have full control over the vehicle all the time.  


Functions, options, third-party services and the availability of Pivi and InControl remain dependent on the market - contact your authorized Jaguar seller for the availability of the domestic market and full conditions. Some features come with subscription, which will require further renewal after the initial deadline advised by your authorized Seller. The connection of the mobile network cannot be guaranteed in all locations. Information and images displayed regarding InControl technology, including screens or sequences, are subject to software updates, version control, and other system changes/visual depending on the selected options.  


Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. Apple Inc's conditions can be applied to the end user.  


Android Auto is a Google LLC trademark.  


1For the Connected Navigation system, further subscription will be needed after the initial deadline advised by your authorized Jaguar seller.

3Your car is prepared for Apple CarPlay. The services provided by Apple CarPlay depend on the availability of features in your country, please see https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay for more information.

4Your car is prepared for Android Auto. The services provided by Android Auto depend on the availability of features in your country, please see https://www.android.com/auto/ for more information.

6The policy of fair use is implemented. Once 20 GB of mobile internet is used within a month, the speed and functionality of the Internet in the vehicle can be reduced for the rest of the month.