PËRDITËSONI HARTAT E JAGUARIT NË VERSIONIN MË TË RI

PËRDITËSONI HARTAT E JAGUARIT NË VERSIONIN MË TË RI

DREJTOJENI AUTOMJETIN ME SIGURI

Përditësimi i Hartave të Jaguarit tuaj ju siguron një përvojë drejtimi më të mirë. Ja se si:

NDIQNI ITINERARIN

NDIQNI ITINERARIN

Përditësimi dhe përdorimi i rregullt i Jaguar Maps (Hartat e Jaguarit) do të reduktojë gjasat për t’u bllokuar në trafik ose për të kaluar në drejtime të gabuara.
EFICIENCË E PËRMIRËSUAR

EFICIENCË E PËRMIRËSUAR

Sa më pak kohë të kaloni në trafik ose në drejtime të gabuara, aq më eficient dhe me kosto efektive do të jetë udhëtimi juaj.
INFORMACIONI I PËRDITËSUAR

INFORMACIONI I PËRDITËSUAR

Hartat më të reja të Jaguarit përfshijnë informacionin më të saktë minutë pas minute lidhur me sinjalistikën, pikat e karburantit, parkingjet dhe pikat me interes.
SHMANGNI DREJTIMIN E SHPËRQENDRUAR

SHMANGNI DREJTIMIN E SHPËRQENDRUAR

Duke mos ju shpërqendruar me telefona inteligjentë, thjeshtësia intuitive e Hartave tona më të reja të Jaguarit do t’ju mundësojnë udhëtimin nga pika A te pika B në mënyrë të sigurt dhe eficiente.

Nuk mund ta gjeni modelin ose sistemin e automjetit tuaj? Kontaktoni shitësin tuaj të autorizuar për t’ju ndihmuar me gjetjen e përditësimit të hartës suaj.

PËRDITËSIMET DHE MBËSHTETJA PËR INCONTROL

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

Përmirësoni performancën e sistemit tuaj të informacionit dhe argëtimit pa qenë e nevojshme të vizitoni një Shitës të autorizuar.
MBËSHTETJA

MBËSHTETJA

A keni pyetje lidhur me Jaguar InControl? PPSH-të tona mund ta kenë përgjigjen tashmë.

Funksionet dhe opsionet e InControl-it dhe disponueshmëria e tyre mbeten në varësi të tregut - flisni me Shitësin tuaj të autorizuar për disponueshmërinë në tregun vendas dhe kushtet e plota. Disa veçori vijnë me abonim i cili do të kërkojë rinovim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga Shitësi juaj i autorizuar. Lidhja celulare nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet.