JAGUAR INCONTROL

Lidheni kabinën e automjetit tuaj me lehtësi dhe në mënyrë të sigurt me botën tuaj.
JAGUAR INCONTROL

MBAJTJA E SISTEMIT TUAJ TË INFORMACIONIT DHE SIGURISË TË PËRDITËSUAR

PËRDITËSIMET E HARTËS

PËRDITËSIMET E HARTËS

Mbajeni sistemin e Navigacionit të përditësuar me hartat tona më të reja.
PËRDITËSIMET E SOFTUERIT*

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT*

Përmirësoni performancën e sistemit tuaj të informacionit dhe argëtimit pa qenë e nevojshme të vizitoni një Shitës të autorizuar.
ABONIMET

ABONIMET

Shihni në çast hollësitë e abonimit tuaj InControl aktual.

MBËSHTETJA PËR INCONTROL

A keni pyetje lidhur me Jaguar InControl? PPSH-të tona mund ta kenë përgjigjen tashmë.

PËRMIRËSONI PËRVOJËN TUAJ ME INCONTROL

FAQJA E INTERNETIT INCONTROL ROUTE PLANNER

FAQJA E INTERNETIT INCONTROL ROUTE PLANNER

InControl Route Planner ju mundëson planifikimin e itinerareve dhe ruajtjen e destinacioneve dhe vendeve. Kur Pro Services përfshihen si pjesë e paketës suaj InControl, ju mund t’i aksesoni këto itinerare më vonë nga automjeti juaj.
APLIKACIONI INCONTROL ROUTE PLANNER

APLIKACIONI INCONTROL ROUTE PLANNER

Zgjerojini aftësitë e planifikimit të itinerarit të sistemit tuaj të navigacionit në Touch Pro me udhëzimet e Route Planner për transportin publik ose lëvizjen në këmbë për telefonin tuaj inteligjent.