AKTIVIZIMI I CILËSIMEVE INTELIGJENTE

AKTIVIZIMI I CILËSIMEVE INTELIGJENTE

Falë aftësisë për të identifikuar drejtues të ndryshëm nëpërmjet portës së çelësit në automjetin tuaj, ose portës së çelësit bashkë me telefonin inteligjent, Smart Settings (Cilësimet inteligjente) mund të kuptojnë dhe automatizojnë cilësimet tuaja të parapëlqyera për ndenjëset, pasqyrat dhe median në nisje të çdo udhëtimi.*.

HAPI 1

HAPI 1

Zgjidhni ikonën Smart Settings (Cilësimet inteligjente) nga menuja në faqen kryesore të Ekranit me prekje. Nga faqja Smart Settings (Cilësimet inteligjente), zgjidhni Create new profile (Krijo profil të ri) dhe ndiqni udhëzimet në ekran.
HAPI 2

HAPI 2

Pasi Smart Settings të ketë kuptuar modelet e përdorimit të një drejtuesi, në Ekranin me prekje do të shfaqet një kërkesë aktivizimi ku pyeteni nëse dëshironi t’i automatizoni këto preferenca. Këtë veçori mund ta aktivizoni ose çaktivizoni nëpërmjet cilësimeve të profilit tuaj në çdo kohë.

*Kapacitetet e Smart Settings (Cilësimet inteligjente) mund të ndryshojnë sipas tregut.