PPSH RRETH TOUCH

PPSH RRETH TOUCH

Lexoni përgjigjet ndaj pyetjeve më të shpeshta rreth sistemit të informacionit dhe argëtimit dhe shërbimet e lidhura të Jaguar.

CILËSIMET DHE KONTROLLET E SISTEMIT

CILËSIMET DHE KONTROLLET E SISTEMIT

ARGËTIMI DHE MEDIA

ARGËTIMI DHE MEDIA

APLIKACIONET

APLIKACIONET

NAVIGACIONI

NAVIGACIONI

SIGURIA

SIGURIA

WI-FI, LIDHJA DHE INTERNETI CELULAR

WI-FI, LIDHJA DHE INTERNETI CELULAR

ABONIMET

ABONIMET

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

IGUIDE

I disponueshëm për t’u shkarkuar në AppleTM dhe AndroidTM, aplikacioni Jaguar iGuide* lehtëson gjetjen e informacioneve kryesore rreth funksioneve dhe veçorive të Jaguarit tuaj.
IGUIDE

TOUCH PRO & TOUCH PRO DUO

HAPINI TË GJITHA
PERSONALIZIMI
CILËSIMET & KONTROLLET
NJOHJA E ZËRIT
TË PËRGJITHSHME

TOUCH & TOUCH PLUS

PPSH përfshijnë hollësi rreth mënyrës së përditësimit të kartës suaj SD. Nëse keni pyetje tjetër, ju lutemi të kontaktoni një shitës të autorizuar për t’ju ndihmuar me sistemet tona më të vjetra.

HAPINI TË GJITHA
TË PËRGJITHSHME

ARGËTIMI & MEDIA

HAPINI TË GJITHA
RADIO
TË PËRGJITHSHME
TV
SISTEMI I ARGËTIMIT NË NDENJËSET E PASME
ONLINE MEDIA (MEDIA ONLINE)

APLIKACIONET

HAPINI TË GJITHA
TË PËRGJITHSHME
AKTIVIZIMI
PËRDITËSIMET E PAJISJES

NAVIGACIONI

HAPINI TË GJITHA
PAMJET E HARTËS & NDËRVEPRIMI
UDHËZIMI I ITINERARIT
TË PËRGJITHSHME
CILËSIMET

SIGURIA

HAPINI TË GJITHA
SECURE TRACKER
THIRRJA SOS E EMERGJENCËS
ASISTENCA E OPTIMIZUAR
REMOTE
REMOTE PREMIUM
PPSH PËR MODALITETIN GUARDIAN (MBROJTËS)

LIDHJA ME WI-FI & INTERNETI CELULAR

HAPINI TË GJITHA
WIFI & HOTSPOT
SIM & INTERNETI CELULAR
BLUETOOTH
TELEFONI

ABONIMI

HAPINI TË GJITHA
TË PËRGJITHSHME
INCONTROL REMOTE DHE SECURE
SHËRBIMET PROFESIONALE
BLERJA & AKTIVIZIMI
NDËRPRERJA E SHËRBIMEVE INCONTROL
PREFERENCAT

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

HAPINI TË GJITHA
PËRMBLEDHJE
LIDHJA
SI FUNKSIONOJNË PËRDITËSIMET E SOFTUERIT
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

NUK PO GJENI INFORMACIONIN E NEVOJSHËM?

Ekspertët tanë të informacionit dhe argëtimit janë të gatshëm t’ju ndihmojnë. 


Telefon: 0370 5000500 


Email: lradvice@jaguarlandrover.com

*Nevojitet lidhje me telefon inteligjent të përputhshëm dhe me rrjetin

Apple CarPlayTM është një markë tregtare e Apple Inc. Mund të zbatohen kushtet e Apple Inc për përdoruesin fundor. 
Makina juaj është përgatitur për Apple CarPlay. Shërbimet e ofruara nga Apple CarPlay varen nga disponueshmëria e veçorive në vendin tuaj, ju lutemi shikoni https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay për më shumë informacion.

Android AutoTM është një markë tregtare e Google LLC. 
Makina juaj është përgatitur për Android Auto. Shërbimet e ofruara nga Android Auto varen nga disponueshmëria e veçorive në vendin tuaj, ju lutemi shikoni https://www.android.com/auto/ për më shumë informacion.