ABONIMI JUAJ PËR INCONTROL

ABONIMI JUAJ PËR INCONTROL

Abonimi juaj për InControl përfshihet me blerjen e automjetit tuaj të ri. Pas përfundimit të periudhës 3-vjeçare të abonimit tuaj fillestar, ju mund të paguani për rinovime afati me qëllim ruajtjen e përfitimeve tuaja ekzistuese të InControl.


Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl.

PAKETAT E ABONIMEVE PËR INCONTROL

Pasi të blini automjetin tuaj, ju do të keni abonim të disponueshëm për një ose më shumë nga paketat e mëposhtme. Ju lutemi, vini re se, për shkak se këto produkte montohen në fabrikë, paketat tuaja nuk mund të ndryshohen pasi të jenë përfshirë në automjetin tuaj.

SI TA RINOVOJ ABONIMIN TIM?

INCONTROL REMOTE
INCONTROL REMOTE DHE SECURE
INCONTROL CONNECTED NAVIGATION PRO

SI TA ANULOJ ABONIMIN TIM?

Nëse do ta shisni automjetin tuaj, apo nëse thjesht dëshironi t’i ndërprisni shërbimet tuaja InControl, mjafton të anuloni abonimin tuaj nëpërmjet faqes së internetit My Jaguar InControl.

HAPI 1: HIQNI NJË AUTOMJET

Në faqen e internetit My Jaguar InControl, klikoni te Vehicle Settings (Cilësimet e automjetit) në faqen e panelit të automjeteve dhe, më pas, te Remove Vehicle (Hiqni automjetin).

HAPI 2: FSHINI LLOGARINË TUAJ

Nëse keni disa automjete, zgjidhni atë që doni të hiqni. Nëse nuk keni automjet tjetër të lidhur dhe/ose nuk dëshironi që ta përdorni më llogarinë tuaj, klikoni te My Account (Llogaria ime), zgjidhni Remove Account (Hiqni llogarinë) dhe më pas klikoni butonin Remove Account (Hiqni llogarinë).
TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

Kur regjistroheni për shërbimet InControl, do t’ju kërkohet të pranoni kushte tona ligjore dhe politikat.
MBËSHTETJA PËR ABONIMIN

MBËSHTETJA PËR ABONIMIN

Lexoni përgjigjet ndaj pyetjeve më të shpeshta ose kontaktoni një nga anëtarët e ekipit tonë të posaçëm për InControl.

Funksionet dhe opsionet e InControl-it dhe disponueshmëria e tyre mbeten në varësi të tregut - flisni me Shitësin tuaj të autorizuar për disponueshmërinë në tregun vendas dhe kushtet e plota. Disa veçori vijnë me abonim i cili do të kërkojë rinovim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga Shitësi juaj i autorizuar. Lidhja celulare nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet.