PIVI & PPSH RRETH PIVI PRO

PIVI & PPSH RRETH PIVI PRO

Lexoni përgjigjet ndaj pyetjeve më të shpeshta rreth sistemit të informacionit dhe argëtimit dhe shërbimet e lidhura të Jaguar.

CILËSIMET DHE KONTROLLET E SISTEMIT

CILËSIMET DHE KONTROLLET E SISTEMIT

NAVIGACIONI

NAVIGACIONI

ABONIMET

ABONIMET

WI-FI, LIDHJA DHE INTERNETI CELULAR

WI-FI, LIDHJA DHE INTERNETI CELULAR

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

IGUIDE

I disponueshëm për t’u shkarkuar në AppleTM dhe AndroidTM, aplikacioni Jaguar iGuide* lehtëson gjetjen e informacioneve kryesore rreth funksioneve dhe veçorive të Jaguarit tuaj.
IGUIDE

CILËSIMET E SISTEMIT DHE ARGËTIMI

HAPINI TË GJITHA
RADIO DHE APLIKACIONI I MEDIAS
LIDHJA ME USB
PAKETA ONLINE
PERSONALIZIMI
CILËSIMET DHE KONTROLLET
NJOHJA E ZËRIT
TË PËRGJITHSHME

NAVIGACIONI

HAPINI TË GJITHA
PAMJET E HARTËS DHE NDËRVEPRIMET
UDHËZIMI I ITINERARIT
TË PËRGJITHSHME
CILËSIMET

ABONIMET

HAPINI TË GJITHA
ABONIMET
BLERJA DHE AKTIVIZIMI
NDËRPRERJA E SHËRBIMEVE INCONTROL
PREFERENCAT

WI-FI, LIDHJA DHE INTERNETI CELULAR

HAPINI TË GJITHA
WI-FI DHE HOTSPOT
KARTA SIM DHE INTERNETI
BLUETOOTH
TELEFONI

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

HAPINI TË GJITHA
PËRDITËSIMET E SOFTUERIT
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

NUK PO GJENI INFORMACIONIN E NEVOJSHËM?

Ekspertët tanë të informacionit dhe argëtimit janë të gatshëm t’ju ndihmojnë. 


Telefon: 0370 5000500 


Email: lradvice@jaguarlandrover.com

1Për sistemin Connected Navigation, do të nevojitet abonim i mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga shitësi juaj i autorizuar i Jaguar.

2Makina juaj është përgatitur për Apple CarPlay. Shërbimet e ofruara nga Apple CarPlay varen nga disponueshmëria e këtij opsioni në vendin tuaj, ju lutemi shikoni https://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay për informacione të mëtejshme.

3Makina juaj është përgatitur për Android Auto. Shërbimet e ofruara nga Android Auto varen nga disponueshmëria e këtij opsioni në vendin tuaj, ju lutemi shikoni https://www.android.com/auto/ për informacione të mëtejshme.

4Remote përmban shërbime abonimi që mund të zgjaten pas afatit fillestar të këshilluar nga shitësi juaj i autorizuar i Jaguar. Aplikacioni Remote do të duhet të shkarkohet nga Apple App Store/Google Play Store.

5Kërkohet abonim për InControl Remote, Secure Tracker ose Secure Tracker Pro dhe llogari InControl. Shërbimet Secure Tracker dhe Secure Tracker Pro duhet të aktivizohen dhe automjeti duhet të jetë në zonë me mbulim rrjeti. Për të vijuar me përdorimin e veçorive përkatëse pas periudhës së abonimit fillestar, do t’ju duhet ta rinovoni abonimin dhe të paguani tarifat e zbatueshme për rinovimin.

6Kërkohet abonim 12-mujor për Paketën Online. Për të vijuar me përdorimin e veçorive përkatëse pas periudhës së abonimit fillestar, do t’ju duhet ta rinovoni abonimin dhe të paguani tarifat e zbatueshme për rinovimin. Disponohen vetëm në tregjet e lidhura, ndaj ju lutemi të kontaktoni me Shitësin tuaj të autorizuar. Paketa Online për paketat e specifikave S dhe më lart.

7Zbatohet politika e përdorimit të drejtë. Pasi të përdoren 20 GB internet celular brenda një muaji, shpejtësia dhe funksionaliteti i internetit në automjet mund të reduktohen për pjesën tjetër të muajit. 8Përditësimi mbetet në varësi të miratimit të pronarit/drejtuesit. Kërkohet lidhje me rrjetin.