JAGUAR IGUIDES

JAGUAR IGUIDES

Aplikacioni Jaguar iGuide jua bën shumë të lehtë të gjeni dhe të kuptoni veçoritë dhe kontrollet kryesore të automjetit tuaj Jaguar. Ai shërben edhe si manual telefonik i pronarit, duke siguruar përgjigje ndaj çdo pyetjeje në çast.

VISUAL SEARCH (KËRKIMI PAMOR)

VISUAL SEARCH (KËRKIMI PAMOR)

Visual Search (Kërkimi pamor) përdor një sërë imazhesh interaktive për të identifikuar veçoritë dhe kontrollet e rëndësishme përpara se t’ju tregojë se si t’i përdorni.
MANUALI I PRONARIT

MANUALI I PRONARIT

Një alternativë praktike e manualit të printuar, nëpërmjet të cilit mund të kërkoni sipas fjalëve kyç ose kategorive për të gjetur shpejt informacionin që po kërkoni.
PYETJE DHE PËRGJIGJE TË SHPESHTA

PYETJE DHE PËRGJIGJE TË SHPESHTA

Lexoni përgjigjet dhe informacionet lidhur me pyetjet më të shpeshta rreth automjetit tuaj.
DRITAT PARALAJMËRUESE

DRITAT PARALAJMËRUESE

Një udhëzues për dritat e ndryshme paralajmëruese që mund të shfaqen në panelin e drejtuesit. Ky seksion përcakton se çfarë domethënieje ka secila dritë dhe se çfarë duhet të bëni.

Veçoritë në makinë duhet të përdoren nga drejtuesit vetëm kur është e sigurt për ta bërë këtë. Drejtuesit duhet të sigurohen që të kenë kontroll të plotë mbi mjetin gjatë gjithë kohës. Vetëm telefonat inteligjentë të përputhshëm.