CILËSIMET DHE KONTROLLET E SISTEMIT PPSH

CILËSIMET DHE KONTROLLET E SISTEMIT PPSH

Lexoni përgjigjet ndaj pyetjeve më të shpeshta rreth sistemit InControl duke i kërkuar temat më poshtë.

TOUCH PRO & TOUCH PRO DUO

HAPINI TË GJITHA
PERSONALIZIMI
CILËSIMET & KONTROLLET
NJOHJA E ZËRIT
TË PËRGJITHSHME

TOUCH & TOUCH PLUS

PPSH përfshijnë hollësi rreth mënyrës së përditësimit të kartës suaj SD. Nëse keni pyetje tjetër, ju lutemi të kontaktoni një shitës të autorizuar për t’ju ndihmuar me sistemet tona më të vjetra.

HAPINI TË GJITHA
TË PËRGJITHSHME

TEMAT E LIDHURA

ARGËTIMI DHE MEDIA

ARGËTIMI DHE MEDIA

APLIKACIONET

APLIKACIONET

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

NUK PO GJENI INFORMACIONIN E NEVOJSHËM?

Shitësi juaj lokal i autorizuar do të jetë i disponueshëm për t’u përgjigjur pyetjeve tuaja rreth sistemit të informacionit dhe argëtimit në pikën e shitjes ose nëpërmjet telefonit.

Funksionet dhe opsionet e InControl-it dhe disponueshmëria e tyre mbeten në varësi të tregut - flisni me Shitësin tuaj të autorizuar për disponueshmërinë në tregun vendas dhe kushtet e plota. Disa veçori vijnë me abonim i cili do të kërkojë rinovim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga Shitësi juaj i autorizuar. Lidhja celulare nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet.