Jaguar Remote Skill

Jaguar Remote Skill

KONTROLLOJENI AUTOMJETIN NËPËRMJET ZËRIT TUAJ

“Alexa, ask Jaguar to turn Guardian Mode on” (“Alexa, kërkoji Jaguarit të aktivizojë Modalitetin Mbrojtës”). “Alexa, ask Jaguar if my doors are locked” (“Alexa, pyete Jaguarin nëse dyert janë mbyllur”).


Kontrolloni dhe sigurohuni për automjetin tuaj kudo që ndodheni falë Jaguar Remote Skill me çdo pajisje që funksionon me Amazon Alexa.

DO T’JU NEVOJITET

Për ta instaluar këtë veçori pa pagesë dhe për të përfituar nga Alexa, do t’ju nevojitet:

ABONIMI PËR REMOTE

ABONIMI PËR REMOTE

Remote Skill kërkon një abonim aktiv për Paketën Jaguar Remote1.
LLOGARIA INCONTROL

LLOGARIA INCONTROL

Për ta lidhur Remote Skill me automjetin tuaj, do t’ju nevojitet së pari një llogari InControl2 .
LLOGARIA AMAZON

LLOGARIA AMAZON

Hyni në llogarinë tuaj Amazon në aplikacionin tuaj Amazon Alexa3 .

UDHËZUESI I PËRDORIMIT TË JAGUAR REMOTE SKILL

Hapi 1
Hapi 2
Titulli
Titulli

PPSH

HAPINI TË GJITHA
Si të veproj nëse më duhet t’ia huazoj automjetin tim dikujt tjetër?
Jam i/e shqetësuar për privatësinë time, a mund ta çaktivizoj Alexa-n për pak kohë?
A duhet të kem një llogari Amazon Prime? Çfarë mund të bëj me një llogari Amazon Prime?
A mund ta përdor Alexa-n në një gjuhë tjetër?
A mund ta ndryshoj fjalën aktivizuese?
A duhet t’i jap Alexa-s akses në vendndodhjen time?
Çfarë domethënieje ka shiriti i kuq horizontal Alexa chrome në krye të ekranit në Pivi Pro?
A mund të kuptojë dy gjuhë Alexa?
Përse shiriti horizontal blu Alexa chrome shfaqet për 1-2 sekonda dhe më pas zhduket pavarësisht se nuk e kam thënë fjalën aktivizuese?
A janë Alexa dhe Remote Skill të sigurta për t’u përdorur?
A i dërgohen Amazon-it bisedat?
A është Amazon Music i disponueshëm pa pagesë?
A mund ta përdor Remote Skill brenda në automjetin tim?

1Kërkohet llogari InControl. Për të vijuar me përdorimin e veçorive përkatëse pas periudhës së abonimit fillestar, do t’ju duhet ta rinovoni abonimin dhe të paguani tarifat e zbatueshme për rinovimin


2Veçoritë, opsionet, shërbimet e palëve të treta dhe disponueshmëria e Pivi, Pivi Pro dhe InControl mbeten në varësi të tregut - kontaktoni shitësin tuaj të autorizuar të Jaguar për disponueshmërinë e tregut vendas dhe kushtet e plota. Disa veçori kërkojnë një SIM të posaçëm me kontratë të përshtatshme interneti celular, që do të kërkojë rinovim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga Shitësi juaj i autorizuar. Lidhja e rrjetit celular nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet. Informacioni dhe imazhet e shfaqura në lidhje me teknologjinë InControl, duke përfshirë ekranet ose sekuencat, u nënshtrohen përditësimeve të softuerit, kontrollit të versionit dhe ndryshimeve të tjera të sistemit/vizuale në varësi të opsioneve të zgjedhura. Termat dhe kushtet e plota mund t’i gjeni këtu


3Amazon Alexa është e disponueshme vetëm në tregje të caktuara. Amazon, Alexa, Amazon Music, Audible dhe të gjitha logot përkatëse janë marka tregtare të Amazon.com, Inc. ose të ndërlidhura me të. Disa funksione të sistemit Alexa varen nga teknologjia inteligjente e shtëpisë.