FJALORI

Zbuloni më shumë rreth teknologjive dhe karakteristikave që ekzistojnë brenda automjeteve Jaguar.
FJALORI

KARAKTERISTIKAT E AVANCUARA TË ASISTENCËS SË DREJTUESIT

OPEN ALL
KONTROLLI PËRSHTATËS I UDHËTIMIT ME ASISTENCËN NË RADHË
FRENIMI AUTONOM NË RAST URGJENCE
ASISTENCA E RREZES SË FORTË AUTOMATIKE
MONITORIMI I KËNDIT TË VËSHTIRË
MONITORIMI I GJENDJES SË DREJTUESIT
NDIHMA E PARKIMIT PARA DHE MBRAPSHT
KUFIZUESI INTELIGJENT I SHPEJTËSISË
PARALAJMËRIMI I DALJES NGA KORSIA
ASISTENCA E RUAJTJES SË KORSISË
ASISTENCA E PARKIMIT (NË PARALEL DHE NË DALJE)
ASISTENCA E PARKIMIT (NË PARALEL, NË PINGUL DHE NË DALJE)
NJOHJA E SHENJAVE TË TRAFIKUT
NDIHMA E PARKIMIT MBRAPSHT
ZBULIMI I MJETEVE GJATË ECJES MBRAPSHT
NDIHMA E PARKIMIT 360°

PERFORMANCË DREJTIMI

OPEN ALL
DINAMIKA PËRSHTATËSE
REAGIM PËRSHTATËS I SIPËRFAQES (ADSR)
SUSPENSION PIRUN I DYFISHTË PREJ ALUMINI PARA
KONTROLLI I LËVIZJES NË TË GJITHA SIPËRFAQET (ASPC)
TË GJITHA RROTAT AKTIVE (AWD)
DINAMIKA E KONFIGURUESHME
KONTROLLI DINAMIK I STABILITETIT (DSC)
DIFERENCIALI ELEKTRONIK AKTIV
ASISTENCA E FRENIMIT NË RAST URGJENCE
KONTROLLI I MOMENTIT/TËRHEQJES (EDC)
DREJTIMI ELEKTRONIK I ASISTUAR ME FUQI (EPAS)
ASISTENCA NË TERREN KODRINOR
DINAMIKA INTELIGJENTE E KOLLODOKUT (IDD)
MOTORËT INGENIUM
KONTROLLI JAGUARDRIVE
LIDHJA INTEGRALE E SUSPENSIONIT TË PASMË
VEKTORIZIMI I MOMENTIT
ASISTENCA E STABILITETIT TË RIMORKIOS (TSA)

TEKNOLOGJIA BRENDA MAKINËS

OPEN ALL
AFISHIMI BALLOR
INCONTROL
APLIKACIONET INCONTROL
INCONTROL PROTECT
INCONTROL SECURE
INCONTROL TOUCH
INCONTROL TOUCH PRO
SISTEME AUDIO MERIDIAN™

PRONËSIA

OPEN ALL
ADBLUE®
LËNGU I SHKARKIMIT TË NAFTËS (DEF)

SIGURIA DHE PRAKTIKA

OPEN ALL
ÇELËSI I AKTIVITETIT
HAPJE BAGAZHI ME GJEST