SHPJEGIMI I AUTOMJETEVE PLOTËSISHT ELEKTRIKE

SHPJEGIMI I AUTOMJETEVE PLOTËSISHT ELEKTRIKE

Performancë elektrizuese. Një mjet me zero shkarkime nga marmita.

Jaguar I-PACE ynë i sofistikuar dhe plotësisht elektrik është një ndërthurje emocionuese e performancës thuajse të heshtur të një automjeti garash me zero emetime nga marmita.

SI FUNKSIONOJNË AUTOMJETET PLOTËSISHT ELEKTRIKE?

SI FUNKSIONOJNË AUTOMJETET PLOTËSISHT ELEKTRIKE?

Performanca plotësisht elektrike e automjeteve Jaguar mundësohet nga dy motorë elektrikë me një bateri. Falë karikimit duke u lidhur me një burim të jashtëm energjie dhe frenimit rigjenerues, ky modalitet nuk ka nevojë për benzinë apo naftë dhe prodhon zero emetime nga marmita.
ÇFARË I BËN KAQ TË LEHTA NË PËRDORIM?

ÇFARË I BËN KAQ TË LEHTA NË PËRDORIM?

Nëpërmjet baterisë 90kWh, Jaguar I-PACE është në gjendje të përshkojë një distancë deri në 470km (292 milje)*†† me një karikim të vetëm. Ai mund të rikarikohet gjatë natës duke përdorur një karikues shtëpiak ose prizë të zakonshme ose nëpërmjet rrjetit të pikave publike të karikimit që sa vjen e zgjerohet.
SI ËSHTË PËRVOJA E DREJTIMIT TË TYRE?

SI ËSHTË PËRVOJA E DREJTIMIT TË TYRE?

Grupi i fuqisë plotësisht elektrik jo vetëm që është jashtëzakonisht i heshtur, por është në gjendje edhe të sigurojë akselerim të rafinuar dhe të menjëhershëm me ndryshim marshesh të lehtë. Për të siguruar shkathtësi të ngjashme me një automjet gare, baterinë e kemi vendosur ndërmjet akseve, duke mundësuar një qendër graviteti të ulët dhe një shpërndarje peshe thuajse të përsosur. Automjeti Jaguar I-PACE plotësisht elektrik ju mundëson shpejtësi 0-100km/orë në 4,8 sekonda (0-60mph në 4,5 sekonda).

SI KARIKOHET NJË AUTOMJET PLOTËSISHT ELEKTRIK?

Automjetet plotësisht elektrike mund të karikohen duke përdorur një karikues shtëpiak të instaluar në mënyrë profesionale, një prizë të zakonshme, ose te pikat e shumta publike të karikimit, si palestrat, qendrat tregtare dhe pikat e shërbimit gjatë rrugës.

SHPEJTËSITË E KARIKIMIT NË SHTËPI1

SHPEJTËSITË E KARIKIMIT NË SHTËPI1

• Karikuesit shtëpiakë AC 7kW do të mundësojnë karikim gjatë natës nga 13 orë. Ose deri në 35km (22 milje) distancë për karikim nga 60 minuta
• Prizat e zakonshme do të karikojnë nga 48 orë. Ose deri në 8km (5 milje) distancë për karikim nga 60 minuta
SHPEJTËSITË E KARIKIMIT NË PUBLIK1

SHPEJTËSITË E KARIKIMIT NË PUBLIK1

• Pikat publike të karikimit AC 7kW do të karikojnë deri në 35km (22 milje) distancë nga 60 minuta
• Pikat e karikimit të shpejtë DC 50kW do të karikojnë deri në 62km (39 milje) distancë nga 15 minuta
• Pikat e karikimit të shpejtë DC 100kW do të karikojnë deri në 127km (78 milje) distancë nga 15 minuta
ÇFARË E NDIKON DISTANCËN QË MUND TË PËRSHKOJ?

ÇFARË E NDIKON DISTANCËN QË MUND TË PËRSHKOJ?

Në një automjet plotësisht elektrik, bateria juaj është burimi i vetëm i energjisë për gjithçka. Si rrjedhojë, stili juaj i drejtimit, veçoritë që përdorni në kabinë dhe kushtet në të cilat e drejtoni automjetin do të ndikojnë te distanca e përgjithshme për karikim.
A DO MUND TË KURSEJ PARA NËSE PËRDOR NJË AUTOMJET PLOTËSISHT ELEKTRIK?

A DO MUND TË KURSEJ PARA NËSE PËRDOR NJË AUTOMJET PLOTËSISHT ELEKTRIK?

Kostot më të ulëta të përdorimit, tarifat e lira të elektricitetit krahasuar me automjetet me benzinë dhe naftë, dhe incentivat e konsiderueshme tatimore janë disa nga mënyrat që ju mundësojnë kursimin e parave çdo vit nëse përdorni një automjet plotësisht elektrik.
SA ZGJAT GARANCIA E BATERISË?

SA ZGJAT GARANCIA E BATERISË?

Garancia gjithëpërfshirëse për baterinë e Jaguar I-PACE vlen për 8 vjet ose 160.000km (100.000 milje) (cilado të arrihet më parë).

JAGUAR I-PACE

SUV-ja jonë e parë plotësisht elektrike. Jaguar I-PACE ndërthur dizajnin e mirënjohur botërisht me performancën e një automjeti garash për t’ju ndihmuar të arrini shpejtësi 0-100km/orë në 4,8 sekonda (0-60mph në 4,5 sekonda). Dhe e bën këtë thuajse në heshtje të plotë dhe me zero emetime nga marmita.
JAGUAR I-PACE

VAZHDONI TË EKSPLORONI AUTOMJETET ELEKTRIKE

SHPJEGIMI I AUTOMJETEVE HIBRIDE ME KARIKIM

SHPJEGIMI I AUTOMJETEVE HIBRIDE ME KARIKIM

Shijoni fleksibilitetin e fuqisë elektrike për itineraret e shkurtra me një motor me benzinë për udhëtime më të gjata.
SHPJEGIMI I AUTOMJETEVE HIBRIDE ME BATERI

SHPJEGIMI I AUTOMJETEVE HIBRIDE ME BATERI

Automjeti MHEV e rikuperon energjinë që humbet normalisht gjatë ngadalësimit dhe e përdor atë së brendshmi si energji për motorin me benzinë ose naftë.

Jaguar Land Rover Limited është në kërkim të vazhdueshëm të mënyrave të përmirësimit të specifikave, dizajnit dhe prodhimit të automjeteve të veta, si dhe të pjesëve, aksesorëve dhe modifikimeve që kryhen vazhdimisht, dhe ne rezervojmë të drejtën e kryerjes së ndryshimeve pa paralajmërim.


*Shifrat zyrtare të konsumit të karburantit: Nuk ka; Shifrat për I-PACE në kWh/100km (milje): Kombinuar 22,0-25,2 (35,4-40,5). Shifrat për CO,2 0g/km. Distanca për karikim elektrik: Deri në 470km (292 milje). Shifrat e dhëna janë rezultat i testeve zyrtare të prodhuesit në përputhje me legjislacionin e BE-së me një bateri plotësisht të karikuar. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat për konsumin e energjisë dhe shifrat e distancës për karikim mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, montimi i rrotave, aksesorët e vendosur, itinerari konkret dhe gjendja e baterisë. Shifrat e distancës për karikim bazohen në automjetin që kalon në një rrugë të standardizuar.


Shihni shifrat e WLTP-së për I-PACE


1Koha e karikimit do të varet nga disa faktorë, ku përfshihen, por pa u kufizuar: gjendja dhe orari i karikimit të baterisë; temperatura e baterisë dhe përdorimi aktual.


Shifrat për CO,2shpenzimin ekonomik të karburantit, konsumin e energjisë dhe shifrat e distancës mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë, si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, vendosja e rrotave dhe aksesorët e vendosur.