AUTOMJETE ELEKTRIKE PËR FLOTAT DHE BIZNESET

AUTOMJETE ELEKTRIKE PËR FLOTAT DHE BIZNESET

Mundësojini biznesit tuaj kursime të konsiderueshme kostosh dhe prova qëndrueshmërie.

Kalimi i flotës suaj në botën e fuqisë elektrike nga Jaguar ka gjasë të transformojë mënyrën se si operoni. Zero emetime nga marmita, kosto funksionimi të reduktuara dhe incentiva financiare të konsiderueshme janë vetëm disa nga arsyet se përse ka ardhur koha t’i bashkoheni revolucionit elektrik.

TAKSA AUTOMJETI BIZNESI TË REDUKTUARA

Zakonisht, automjetet elektrike u nënshtrohen normave më të ulëta tatimore sesa automjetet me benzinë ose naftë. Organizata juaj mund të përfitojë edhe nga një zbritje për vlerë asetesh, që zbret vlerën e automjeteve të kompanisë nga fitimi vjetor.
TAKSA AUTOMJETI BIZNESI TË REDUKTUARA
ZERO EMETIME NGA MARMITA

ZERO EMETIME NGA MARMITA

Automjetet Jaguar plotësisht elektrike (edhe automjetet Hibride me karikim gjatë drejtimit në modalitet plotësisht elektrik (EV)) janë në gjendje të arrijnë fuqi maksimale me zero emetime nga marmita. Kjo mund t’ju ndihmojë të reduktoni ndikimin e përgjithshëm të organizatës suaj te mjedisi dhe të përcillni një imazh që pasqyron angazhimin tuaj ndaj biznesit të qëndrueshëm.
DETYRIME AKCIZE DHE TARIFA REGJISTRIMI MË TË ULËTA

DETYRIME AKCIZE DHE TARIFA REGJISTRIMI MË TË ULËTA

Detyrimet e akcizës janë përgjithësisht më të ulëta, madje mund të jenë dhe zero, për automjetet elektrike. Në vendet ku targa blihet krahas automjetit tuaj, apo merret me short, automjetet elektrike mund të përfitojnë nga kosto të reduktuara dhe madje të shmangin shortin e regjistrimit të automjetit.
KOSTO SERVISI MË TË ULËTA

KOSTO SERVISI MË TË ULËTA

Duke qenë se grupet e fuqisë plotësisht elektrike kanë më pak pjesë lëvizëse sesa një motor me benzinë ose naftë, dhe aftësitë e frenimit rigjenerues janë relativisht më të lehta ndaj frenave dhe gomave, kostot e servisit janë më të ulëta.
NORMA E SUBVENCIONIMIT PËR PAJISJET E KARIKIMIT

NORMA E SUBVENCIONIMIT PËR PAJISJET E KARIKIMIT

Në shumë vende, qeveritë do të ofrojnë skema për karikimin në vendin e punës, që mund të reduktojnë ndjeshëm koston e blerjes dhe instalimit të pikave të karikimit në vendin e punës dhe në vende të përbashkëta.
PRAKTICITET DHE AKSES

PRAKTICITET DHE AKSES

Në disa zona urbane, automjetet elektrike lejohen të përdorin korsitë rrugore për automjetet me shumë pasagjerë pa pasur pasagjerë, si dhe korsitë e autobusëve. Gjithashtu, zakonisht ato nuk tarifohen në zonat me mbingarkesë, nuk pësojnë kufizime parkimi dhe as nuk tarifohen në zonat me emetime të ulëta.
KURSIMI I KARBURANTIT

KURSIMI I KARBURANTIT

Zakonisht, kostoja e elektricitetit është më e ulët për kilometër sesa kostoja e benzinës ose naftës, çka i bën automjetet plotësisht elektrike dhe ato Hibride me karikim më të lira për t’u përdorur në përditshmëri. Drejtuesit mund të kursejnë edhe më shumë duke përdorur një karikues shtëpiak për tarifa elektriciteti jashtë orarit të pikut gjatë natës, që janë më të lira.

PËRDORNI NJË AUTOMJET ELEKTRIK

Flisni me ekipin tonë të posaçëm për të ndërmarrë hapat e radhës drejt elektrifikimit të biznesit tuaj me një automjet Jaguar elektrik.

AUTOMJETET JAGUAR PLOTËSISHT ELEKTRIKE DHE HIBRIDE

Përjetoni performancën elektrifikuese nga Jaguar me gamën e automjeteve tona plotësisht elektrike dhe hibride.
AUTOMJETET JAGUAR PLOTËSISHT ELEKTRIKE DHE HIBRIDE

Jaguar Land Rover Limited është në kërkim të vazhdueshëm të mënyrave të përmirësimit të specifikave, dizajnit dhe prodhimit të automjeteve të veta, si dhe të pjesëve, aksesorëve dhe modifikimeve që kryhen vazhdimisht, dhe ne rezervojmë të drejtën e kryerjes së ndryshimeve pa paralajmërim.