SI KARIKOHET NJË AUTOMJET ELEKTRIK

SI KARIKOHET NJË AUTOMJET ELEKTRIK

Karikimi i një automjeti Jaguar plotësisht elektrik dhe Hibrid me karikim është i lehtë.

LLOJET E LIDHËSVE TË KARIKIMIT

Automjetet Jaguar plotësisht elektrike dhe Hibride me karikim (PHEV) përdorin një Sistem karikimi të ndërthurur (CCS) të pajtueshëm me karikim AC dhe DC.

KARIKIMI AC

KARIKIMI AC

Pjesa e sipërme e portës së CCS-së në automjetin tuaj përdoret për karikim AC. Ky njihet si lidhës i Tipit 2 dhe përputhet me karikuesin tuaj shtëpiak, pikat publike të karikimit AC dhe prizat shtëpiake.
KARIKIMI I SHPEJTË DC

KARIKIMI I SHPEJTË DC

Pjesa e poshtme e portës së CCS-së në automjetin tuaj përmban dy kunja që ndërthuren me tre nga kunjat e sipërme, për të mundësuar karikim të shpejtë DC të baterisë. Dy kunjat e poshtme mund të aksesohen duke hequr kapakun e portës së poshtme.

KABLLOT E KARIKIMIT

KABLLOJA E KARIKIMIT NË PRIZË SHTËPIAKE (MODALITETI 2)

KABLLOJA E KARIKIMIT NË PRIZË SHTËPIAKE (MODALITETI 2)

Kablloja e Modalitetit 2 në automjetin tuaj Jaguar e lidh automjetin tuaj me prizat shtëpiake duke përdorur një lidhës të Tipit 2 në njërën anë, dhe një spinë të zakonshme në anën tjetër.
KABLLOJA E KARIKIMIT NË PUBLIK DHE ME KARIKUESIT WALL BOX (MODALITETI 3)

KABLLOJA E KARIKIMIT NË PUBLIK DHE ME KARIKUESIT WALL BOX (MODALITETI 3)

Me një lidhës të Tipit 2 në të dyja skajet e kabllos, kabllot e karikimit të Modalitetit 3 ju bëjnë të mundur lidhjen e automjetit tuaj me karikuesët shtëpiakë (Kutizat e murit) të instaluar profesionalisht dhe me pikat publike të karikimit AC.

PIKAT E KARIKIMIT TË LIDHURA DHE ATO TË PALIDHURA

PIKA E KARIKIMIT E LIDHUR

PIKA E KARIKIMIT E LIDHUR

• Një kabllo e vendosur në mënyrë të përhershme lidh pikën e karikimit me automjetin tuaj
• Pikat e karikimit të shpejtë DC janë gjithnjë të lidhura
• Karikuesët shtëpiakë mund të instalohen me një kabllo të lidhur
PIKAT E KARIKIMIT TË PALIDHURA

PIKAT E KARIKIMIT TË PALIDHURA

• Pikat e karikimit publik AC dhe Kutiza e murit të palidhura janë të pajisura me një prizë AC ku lidhet kablloja e Modalitetit 3 e automjetit tuaj
• Për fleksibilitet, karikuesët shtëpiakë mund të instalohen me kabllo të lidhur ose të palidhur

AUTOMJETET JAGUAR PLOTËSISHT ELEKTRIKE DHE HIBRIDE

Përjetoni performancën elektrifikuese nga Jaguar me gamën e automjeteve tona plotësisht elektrike dhe hibride.
AUTOMJETET JAGUAR PLOTËSISHT ELEKTRIKE DHE HIBRIDE

VAZHDONI TË EKSPLORONI AUTOMJETET ELEKTRIKE

KARIKIM SHTËPIAK

KARIKIM SHTËPIAK

Karikimi i automjetit tuaj plotësisht elektrik ose PHEV-së në shtëpi është mënyra më praktike për ta nisur ditën me karikim të plotë.
KARIKIM PUBLIK

KARIKIM PUBLIK

Falë infrastrukturës në zgjerim të pikave publike të karikimit, karikimi i automjetit larg shtëpisë është më i aksesueshëm se kurrë më parë.

Jaguar Land Rover Limited është në kërkim të vazhdueshëm të mënyrave të përmirësimit të specifikave, dizajnit dhe prodhimit të automjeteve të veta, si dhe të pjesëve, aksesorëve dhe modifikimeve që kryhen vazhdimisht, dhe ne rezervojmë të drejtën e kryerjes së ndryshimeve pa paralajmërim.


* Vetëm telefonat inteligjentë të përputhshëm