SHPJEGIMI I AUTOMJETEVE HIBRIDE ME KARIKIM (PHEV)

SHPJEGIMI I AUTOMJETEVE HIBRIDE ME KARIKIM (PHEV)

Eficienca elektrike ndërthuret me performancën e benzinës.

Së bashku me teknologjinë për të kaluar me lehtësi nga modaliteti elektrik te motori me benzinë, PHEV-të Jaguar ofrojnë më të mirat e të dyja alternativave.

SI FUNKSIONOJNË PHEV?

SI FUNKSIONOJNË PHEV?

Ndërthurja e një motori me benzinë dhe një motori elektrik për t’ju mundësuar performancë optimale dhe eficiencë. Drejtimi në modalitet plotësisht elektrik (EV) ose ndërthurja me benzinën në modalitet Hibrid është në dorën tuaj. Në modalitetin plotësisht elektrik (EV), bateria mund të karikohet nga burime të jashtme energjie dhe nga frenimi rigjenerues.
ÇFARË I BËN KAQ TË LEHTA NË PËRDORIM?

ÇFARË I BËN KAQ TË LEHTA NË PËRDORIM?

Bateria në një PHEV nga Jaguar është në gjendje të arrijë distancë 55km/34 milje (Jaguar E-PACE)* dhe deri në 53km/33 milje (Jaguar F‑PACE)* me një karikim të vetëm. Kjo veçori e bën këtë automjet të përsosur për itineraret e përditshme me zero emetime nga marmita në modalitetin plotësisht elektrik (EV). Ai mund të rikarikohet gjatë natës duke përdorur një karikues shtëpiak ose prizë të zakonshme ose nëpërmjet rrjetit të pikave publike të karikimit që sa vjen e zgjerohet.
SI ËSHTË PËRVOJA E DREJTIMIT TË TYRE?

SI ËSHTË PËRVOJA E DREJTIMIT TË TYRE?

PHEV-ja është thuajse e heshtur në modalitetin plotësisht elektrik (EV), dhe për rafinim optimal, siguron një kalim të lehtë në motorin me karburant. Me përdorimin e modalitetit Hibrid (ndërthurja e motorit elektrik me atë me karburant), performanca është precize dhe e pakomprometuar, duke mundësuar akselerim të lehtë dhe të shpejtë.

SI KARIKOHET NJË PHEV?

PHEV-të mund të karikohen duke përdorur një karikues shtëpiak të instaluar në mënyrë profesionale, një prizë të zakonshme, ose te pikat e shumta publike të karikimit, si palestrat, qendrat tregtare dhe pikat e shërbimit gjatë rrugës.

SHPEJTËSITË E KARIKIMIT NË SHTËPI1

SHPEJTËSITË E KARIKIMIT NË SHTËPI1

Karikuesët shtëpiakë AC 7kW: 0-80% karikim nga 1 orë e 24 minuta për PHEV-në Jaguar E-PACE / 0-80% karikim nga 1 orë e 40 minuta për PHEV-në Jaguar F-PACE.

Prizat e zakonshme me 3 kunja: 0-80% karikim nga 5 orë për PHEV-në Jaguar E-PACE / 0-80% karikim nga 5 orë e 30 minuta për PHEV-në Jaguar F-PACE.

Modeli i shfaqur: Jaguar F-PACE HSE
SHPEJTËSITË E KARIKIMIT NË PUBLIK1

SHPEJTËSITË E KARIKIMIT NË PUBLIK1

Karikuesët publikë AC 7kW: 0-80% karikim nga 1 orë e 24 minuta për PHEV-në Jaguar E-PACE / 0-80% karikim nga 1 orë e 40 minuta për PHEV-në Jaguar F-PACE.

Karikuesët DC 50kW: 0-80% karikim nga 30 minuta për PHEV-në Jaguar E-PACE / 0-80% karikim nga 30 minuta për PHEV-në Jaguar F-PACE

Modeli i shfaqur: Jaguar E-PACE R-Dynamic HSE
ÇFARË E NDIKON DISTANCËN QË MUND TË PËRSHKOJ?

ÇFARË E NDIKON DISTANCËN QË MUND TË PËRSHKOJ?

Në modalitetin plotësisht elektrik (EV), bateria juaj është burimi i vetëm i energjisë për gjithçka. Si rrjedhojë, stili juaj i drejtimit, veçoritë që përdorni në kabinë dhe kushtet në të cilat e drejtoni automjetin do të ndikojnë te distanca e përgjithshme për karikim. Për të maksimizuar shpenzimin ekonomik të karburantit në modalitetin Hibrid, veçoria e Optimizimit parashikues të energjisë në automjetin tuaj Jaguar përdor këndin e pjerrësisë dhe shpejtësinë për një itinerar të caktuar në sistemin tuaj të navigacionit për të kryer kalimin inteligjent ndërmjet motorit elektrik dhe atij me karburant.
A MUND TË KURSEJ PARA ME PHEV?

A MUND TË KURSEJ PARA ME PHEV?

Kostot e ulëta të përdorimit, incentivat për blerjen dhe kursimi tatimor janë vetëm disa nga mënyrat se si përdorimi i një PHEV-je është me kosto më efektive sesa përdorimi i një automjeti të zakonshëm me benzinë ose naftë.
SA ZGJAT GARANCIA E BATERISË?

SA ZGJAT GARANCIA E BATERISË?

Garancia për baterinë e PHEV-ve Jaguar vlen për 6 vjet ose 100.000km (60.000 milje), cilado të arrihet më parë.

AUTOMJETET JAGUAR HIBRIDE ME KARIKIM

JAGUAR F-PACE

JAGUAR F-PACE

SUV-ja jonë me performancë luksoze ofron një ndërthurje emocionuese të eficiencës së Hibridit me karikim, prakticitetit të përditshëm, dizajnit tërheqës dhe manovrimit si automjet sportiv.
JAGUAR E-PACE

JAGUAR E-PACE

Të gjitha përfitimet e një Hibridi me karikim me të gjitha kënaqësitë e një SUV-je kompakte. Jaguar E-PACE është një ndërthurje unike pamjeje, shkathtësie dhe drejtimi dinamik.

VAZHDONI TË EKSPLORONI AUTOMJETET ELEKTRIKE

SHPJEGIMI I AUTOMJETEVE PLOTËSISHT ELEKTRIKE

SHPJEGIMI I AUTOMJETEVE PLOTËSISHT ELEKTRIKE

Teknologjia plotësisht elektrike nga Jaguar ofron performancë të ngjashme me atë të një automjeti garash me zero emetime nga marmita.
SHPJEGIMI I AUTOMJETEVE HIBRIDE ME BATERI

SHPJEGIMI I AUTOMJETEVE HIBRIDE ME BATERI

Automjeti MHEV e rikuperon energjinë që humbet normalisht gjatë ngadalësimit dhe e përdor atë së brendshmi si energji për motorin me benzinë ose naftë.

Jaguar Land Rover Limited është në kërkim të vazhdueshëm të mënyrave të përmirësimit të specifikave, dizajnit dhe prodhimit të automjeteve të veta, si dhe të pjesëve, aksesorëve dhe modifikimeve që kryhen vazhdimisht, dhe ne rezervojmë të drejtën e kryerjes së ndryshimeve pa paralajmërim.

*Shifrat zyrtare të konsumit të karburantit për PHEV F-PACE në I/100km (mpg): I nga 1.7††. Emetimet e CO₂ sipas NEDC2 54g/km. Distanca për karikim elektrik: nga 39 g/km††. Shifrat zyrtare të konsumit të karburantit për PHEV E-PACE në I/100km (mpg): Kombinuar 1,4- 1,6. Emetimet e CO₂ sipas NEDC2 65g/km. Distanca për karikim elektrik: Deri në 60km. Shifrat e dhëna janë rezultat i testeve zyrtare të prodhuesit në përputhje me legjislacionin e BE-së. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat për CO2, shpenzimin ekonomik të karburantit, konsumin e energjisë dhe shifrat e distancës mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë, si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, vendosja e rrotave dhe aksesorët e vendosur. Shifrat e distancës për karikim (EV) bazohen në automjetin që kalon në një rrugë të standardizuar. Distanca e përshkuar do të varet nga gjendja e automjetit dhe e baterisë.

Shifrat e dhëna janë të përllogaritura sipas NEDC2 nga testet zyrtare WLTP të prodhuesit në përputhje me legjislacionin e BE-së. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat e CO₂ dhe konsumit ekonomik të karburantit mund të variojnë sipas vendosjes së rrotave dhe opsioneve shtesë të përfshira. NEDC2 janë shifra të llogaritura duke përdorur një formulë qeveritare nga shifrat WLTP ekuivalente me ato të testit të vjetër NEDC. Më pas mund të zbatohet trajtimi i duhur tatimor.


Shihni shifrat e WLTP-së për F-PACE
Shihni shifrat e WLTP-së për E-PACE


WLTP-ja është testi i ri zyrtar i BE-së, i përdorur për të llogaritur shifrat e konsumit të standardizuar të karburantit dhe të CO₂ për automjetet e pasagjerëve. Ai mat konsumin e karburantit, energjisë, distancën dhe emetimet. Ai është projektuar për të paraqitur shifra të përafërta me ato të drejtimit të mjetit në kushte reale. Ky test i vlerëson automjetet me pajisje opsionale dhe me një procedurë testimi dhe profil drejtimi më kërkues.

††Shihni shifrat e WLTP-së për I-PACE
WLTP-ja është testi i ri zyrtar i BE-së, i përdorur për të llogaritur shifrat e konsumit të standardizuar të karburantit dhe të CO₂ për automjetet e pasagjerëve. Ai mat konsumin e karburantit, energjisë, distancën dhe emetimet. Ai është projektuar për të paraqitur shifra të përafërta me ato të drejtimit të mjetit në kushte reale. Ky test i vlerëson automjetet me pajisje opsionale dhe me një procedurë testimi dhe profil drejtimi më kërkues.

1 Koha e karikimit do të varet nga disa faktorë, ku përfshihen, por pa u kufizuar: gjendja dhe orari i karikimit të baterisë; temperatura e baterisë dhe përdorimi aktual

2 Konsumi i karburantit: Nuk ka. Emetimet e CO₂: 0 (g/km). Distanca për karikim elektrik: Deri në 470km (292 milje). Shifrat e distancës për karikim (EV) bazohen në automjetin që kalon në një rrugë të standardizuar. Distanca e përshkuar do të varet nga gjendja e automjetit dhe baterisë, itinerari konkret, mjedisi dhe stili i drejtimit. Shifrat e dhëna janë rezultat i testeve zyrtare të prodhuesit në përputhje me legjislacionin e BE-së. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat për CO2, shpenzimin ekonomik të karburantit, konsumin e energjisë dhe shifrat e distancës mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë, si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, vendosja e rrotave dhe aksesorët e vendosur.

3 Shifrat për CO2, shpenzimin ekonomik të karburantit, konsumin e energjisë dhe shifrat e distancës mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë, si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, vendosja e rrotave dhe aksesorët e vendosur.