Rezervo një takim

Të dhënat tuaja në faqen tonë të internetit (https://albania.jaguar.com/privacy-policy) mund të gjenden sipas të dhënave Rregulloret e Mbrojtjes. Kjo deklaratë mund të revokohet në çdo kohë.

NJOFTIM I RËNDËSISHËM: Ju pranoni të kontaktoheni për qëllime informacioni përmes kanaleve të komunikimit të fundit, përveç nëse vendosni ndryshe duke hequr një nga artikujt e mëposhtëm. Jaguar Land Rover do të përdorë të gjithë informacionin e mësipërm për t'ju informuar rreth produkteve dhe shërbimeve dhe për të përmirësuar përvojën tuaj të përdoruesit. Të dhënat tuaja do të jenë të disponueshme për inspektim vetëm nga Jaguar Land Rover, tregtarët e saj, partnerët e ekskluzivitetit, agjentët dhe bashkëpunëtorët e biznesit për t'ju ofruar informacione të dobishme.