PËRDITËSONI HARTAT E JAGUARIT TUAJ

PËRDITËSONI HARTAT E JAGUARIT TUAJ

Pa qenë e nevojshme që të shpërqendroheni nga telefoni juaj, sistemi i integruar i navigacionit në Jaguar ju shpie nga pika A te pika B me eficiencë.

ZGJIDHNI AUTOMJETIN TUAJ PËR TA PËRDITËSUAR

Përditësimet falas të hartave* janë të disponueshme për t’u shkarkuar për kohëzgjatjen e periudhës së garancisë suaj standarde trevjeçare të ofruar nga prodhuesi. Pas përfundimit të periudhës së abonimit tuaj fillestar, ju mund të paguani për rinovime afati me qëllim ruajtjen e përfitimeve tuaja ekzistuese të navigacionit. Përditësimi i navigacionit që do të merrni do të varet nga modeli i automjetit tuaj dhe data e prodhimit.

Nuk mund ta gjeni modelin ose sistemin e automjetit tuaj? Kontaktoni shitësin tuaj të autorizuar për t’ju ndihmuar me gjetjen e përditësimit të hartës suaj.

1 rezultat për

2 rezultate për

3 rezultate për

4 rezultate për 


INCONTROL TOUCH PRO

Menu kryesore shumëngjyrëshe me imazhe

Ekran me prekje i plotë

Sistem i lidhur


Përditësoni hartat


SI T’I PËRDITËSONI

1. Krijoni një llogari duke përdorur lidhjen e mëposhtme

2. Pasi të keni hyrë, shkoni te Maps & Services (Hartat dhe Shërbimet)

3. Shkarkoni përditësimin më të ri të hartës dhe transferojeni tek automjeti juaj duke përdorur një USB me të paktën 64GB hapësirë ruajtjeje

VAZHDONI


SI T’I PËRDITËSONI

1. Ndiqni lidhjen e mëposhtme për të parë disponueshmërinë dhe çmimin e përditësimeve të hartave

2. Në varësi të automjetit tuaj, porosisni një USB ose DVD dhe ndiqni udhëzimet për të përditësuar sistemin tuaj të navigacionit


SI T’I PËRDITËSONI

1. Shkarkoni InControl Touch Map Updater në kompjuterin tuaj PC ose Mac duke përdorur lidhjen e mëposhtme

2. Blini dhe shkarkoni përditësimin më të fundit të hartës

3. Transferojeni hartën në kartën SD të automjetit tuaj për të përditësuar sistemin tuaj të navigacionit


SI T’I PËRDITËSONI

1. Për të përditësuar hartat tuaja, ndiqni lidhjen vijuese në kompjuterin tuaj dhe vendosni numrin VIN të automjetit tuaj.

2. Zgjidhni hartën që dëshironi të shkarkoni dhe zgjidhni Download Maps (Shkarko hartat).

3. Aplikacioni Map Downloader do të hapet (instalojeni në Hapin 1), transferojini përditësimet tek automjeti juaj duke përdorur një USB


Nuk mund ta gjeni modelin ose sistemin e automjetit tuaj? Kontaktoni shitësin tuaj të autorizuar për t’ju ndihmuar me gjetjen e përditësimit të hartës suaj.

NUK E SHIHNI JAGUARIN TUAJ? JU LUTEMI, KONTAKTONI SHITËSIN TUAJ LOKAL TË AUTORIZUAR PËR NDIHMË.

PËRFITONI MAKSIMALISHT NGA SISTEMI I INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT NË JAGUARIN TUAJ

MENAXHONI ABONIMET TUAJA

MENAXHONI ABONIMET TUAJA

Shihni në çast hollësitë e abonimit tuaj InControl aktual.
PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

Përmirësoni performancën e sistemit tuaj të informacionit dhe argëtimit pa qenë e nevojshme të vizitoni një Shitës të autorizuar.
MBËSHTETJA PËR INCONTROL

MBËSHTETJA PËR INCONTROL

A keni pyetje lidhur me Jaguar InControl? PPSH-të tona mund ta kenë përgjigjen tashmë.

*Për shkarkimet nevojitet lidhje me internetin/celulare