JAGUAR XE
SPECIFIKAT

XE
D200 RWD AUTOMATIC (MHEV)
XE S

XE S

D200 RWD AUTOMATIC (MHEV)

PERFORMANCA
SHPENZIMI EKONOMIK I KARBURANTIT
KORNIZA MOTORIKE
PESHAT
RIMORKIMI
DIMENSIONET
HAPËSIRA PËR KOKË
HAPËSIRA PËR KËMBË
KAPACITETI I HAPËSIRËS SË NGARKIMIT
QARKU I KTHIMIT

EMISIONETCO2

127

g/km††

(Nga) në XE D200 RWD

KONSUMI I KARBURANTIT

4,8††(Nga l/100km) në XE D200 RWD

SHPEJTËSIA MAKSIMALE

250(km/h) në XE 300 Sport

AKSELERIMI

5,9

sekonda

(0-100 km/h) në XE 300 Sport

VAZHDONI EKSPLORIMIN

MODELET JAGUAR XE

MODELET JAGUAR XE

Shikoni gamën e plotë të modeleve.
EKSPLORONI MODELET
GALERIA

GALERIA

Shikoni imazhet e Jaguar XE.
SHIKONI GALERINË
PËRMBLEDHJE

PËRMBLEDHJE

Jaguar deri në palcë.
EKSPLORONI ELEMENTET E PËRGJITHSHME

Shifrat e dhëna janë NEDC2 të përllogaritura nga testet zyrtare WLTP të prodhuesit në përputhje me legjislacionin e BE-së. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat e CO₂ dhe shpenzimit ekonomik të karburantit mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, montimi i rrotave dhe aksesorët e montuar. NEDC2 janë shifra të përllogaritura duke përdorur formulën qeveritare nga shifrat WLTP ekuivalente me ato që do ishin sipas testit të vjetër NEDC. Më pas mund të zbatohet trajtimi i duhur tatimor.

††Shihni shifrat sipas WLTP
Shifrat e dhëna janë si rezultat i testeve zyrtare të prodhuesve në përputhje me legjislacionin e BE-së. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat e CO₂ dhe shpenzimit ekonomik të karburantit mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, montimi i rrotave dhe aksesorët e montuar.


Përfshin shoferin 75 kg, lëngje të plota dhe 90% karburant.
Përfshin lëngje të plota dhe 90% karburant.
Në gjendje të thatë: Vëllimi i matur me blloqe të ngurta të përputhshme me VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). Vëllimi i matur deri në mbështjellësin e tavanit.
Me lëngje: Vëllimi siç matet duke simuluar hapësirën e ngarkesës të mbushur me lëng. Vëllimi i matur deri në mbështjellësin e tavanit.

Peshat pasqyrojnë automjetet sipas specifikimeve standarde. Pajisjet opsionale shtesë rrisin peshën.