JAGUAR F-TYPEJaguari F-TYPE funksionon nëpërmjet motorëve më të fuqishëm. Teknologjitë novatore reduktojnë konsumin e karburantit dhe shkarkimet e CO-së2 pa cenuar performancën.

Teknologjitë novatore reduktojnë konsumin e karburantit dhe shkarkimet e CO-së2 pa cenuar performancën. Përvoja e drejtimit të zhdërvjellët të Jaguarit F-TYPE mundësohet nga teknologji dinamike, që nga Drejtimi me të gjitha rrotat e deri te ‘Configurable Dynamics’ dhe ‘Adaptive Dynamics’

Përshtatuni lehtësisht me mjetin tuaj nëpërmjet ndenjëseve Performance me 12 alternativa përshtatjeje, që përfshijnë dhe funksionin e kujtesës ‘memory’. Opsioni i ngrohjes ose ftohjes ofron rehati edhe më të madhe.

Ndriçimi i ndryshueshëm i kabinës mundëson një mundësi shtesë personalizimi nëpërmjet zgjedhjes midis pesë ngjyrave të ndryshme. Fakultativ në F‑TYPE R‑Dynamic dhe standard në të gjitha modelet e tjera.
Shikoni shifrat WLTP
† Shifrat e ofruara janë NEDC2 si rezultat i testeve WLTP të prodhuesit zyrtar në përputhje me legjislacionin e BE. Vetëm për qëllime krahasuese. Shifrat e botës reale mund të ndryshojnë. Shifrat e CO2 dhe ekonomia e karburantit mund të ndryshojnë sipas rrotave të vendosura dhe pjesëve shtesë opsionale. NEDC2 janë shifra të llogaritura duke përdorur një formulë qeveritare nga shifrat WLTP të barasvlershme me atë që do të kishte qenë sipas testit të vjetër të NEDC. Pastaj mund të zbatohet skema tatimore e saktë.​​

REZERVO NJË PROVË DREJTIMI

Shikoni shifrat WLTP
† Shifrat e ofruara janë NEDC2 si rezultat i testeve WLTP të prodhuesit zyrtar në përputhje me legjislacionin e BE. Vetëm për qëllime krahasuese. Shifrat e botës reale mund të ndryshojnë. Shifrat e CO2 dhe ekonomia e karburantit mund të ndryshojnë sipas rrotave të vendosura dhe pjesëve shtesë opsionale. NEDC2 janë shifra të llogaritura duke përdorur një formulë qeveritare nga shifrat WLTP të barasvlershme me atë që do të kishte qenë sipas testit të vjetër të NEDC. Pastaj mund të zbatohet skema tatimore e saktë.​​