JAGUAR I‑PACE PLOTËSISHT ELEKTRIK SPECIFIKAT

JAGUAR I‑PACE PLOTËSISHT ELEKTRIK SPECIFIKAT

DISTANCA PËR KARIKIM ELEKTRIK (DERI NË)

470 KM**

Mund ta drejtoni automjetin për 470km me një karikim të plotë*. Shifra mbi WLTP-në. Shifrat reale mund të variojnë sipas stilit tuaj të drejtimit.

KOHA E KARIKIMIT

8,5 orë*

Duke përdorur një karikues AC 11kW, karikimi i plotë mund të kryhet brenda vetëm 8,5 orësh*. Ideale për ta karikuar gjatë natës në shtëpinë tuaj. Koha e bazuar te përdorimi i një karikuesi shtëpiak AC 11kW.

EMETIMET

0 CO2

Një mjet me zero shkarkime nga marmita.

AKSELERIMI

4,8 sekonda

I aftë të arrijë 0-100km/h në 4,8 sekonda.
I-PACE
I-PACE R-DYNAMIC S EV400 90kWh AWD
I-PACE R-DYNAMIC S

I-PACE R-DYNAMIC S

I-PACE R-DYNAMIC S EV400 90kWh AWD

PERFORMANCA
Shpejtësia maksimale (km/h) 200
Përshpejtimi 0-100 km/h (sekonda) 4,8
EKONOMIA E KARBURANTIT
TËRHEQJA MOTORIKE
PESHAT
RIMORKIM
TRANSPORTIMI NË ÇATI
PËRMASAT
HAPËSIRA E KOKËS
HAPËSIRA E PARME
KAPACITETI I HAPËSIRËS SË NGARKESËS
GROUND CLEARANCE
KTHESA RROTULLUESE

VAZHDONI TË EKSPLORONI

MODELET E JAGUAR I-PACE

MODELET E JAGUAR I-PACE

Shikoni gamën e plotë të modeleve.
JAGUAR ELEKTRIK

JAGUAR ELEKTRIK

Zbuloni drejtimin elektrik.
PËRMBLEDHJE

PËRMBLEDHJE

SUV-ja me performancë plotësisht elektrike, e vlerësuar me çmime.

Automjetet e shfaqura janë nga gama Jaguar Global. Specifikat, opsionet dhe disponueshmëria do të ndryshojnë nga tregu në treg dhe duhet të konfirmohen me Shitësin tuaj lokal të autorizuar të Jaguar. Shifrat e përcaktuara janë Shifrat zyrtare të Testimeve të BE-së. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë.

Garancia për baterinë 90kWh të I-PACE vlen vetëm për 8 vjet ose 160.000km (100.000 milje) (cilado të arrihet më parë). Ajo shërben për rastet e defekteve të prodhimit ose nëse një shitës i Jaguar i certifikuar vlerëson se Gjendja Funksionale e baterisë ka rënë nën 70 për qind.

**Shihni shifrat mbi WLTP-në.
Shifrat e dhëna janë rezultat i testeve zyrtare të prodhuesit në përputhje me legjislacionin e BE-së, të kryera me një bateri plotësisht të karikuar. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat për konsumin e energjisë dhe shifrat e distancës për karikim mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, montimi i rrotave, aksesorët e vendosur, itinerari konkret dhe gjendja e baterisë. Shifrat e distancës për karikim bazohen në automjetin që kalon në një rrugë të standardizuar.

* Koha e karikimit do të varet nga disa faktorë, ku përfshihen, por pa u kufizuar: koha e përdorimit (mosha), gjendja, temperatura dhe karikimi ekzistues i baterisë; objekti i përdorur dhe kohëzgjatja e karikimit.

Peshat pasqyrojnë automjetet sipas specifikimeve standarde. Pajisjet opsionale shtesë rrisin peshën.
‡ Përfshin një drejtues 75kg dhe lëngjet të plota.
‡‡ Përfshin lëngjet të plota.
✧ thatë: Vëllimi i matur me blloqe të ngurta të përputhshme me VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). Vëllimi i matur deri në veshjen e tavanit.
✦ lagësht: Vëllimi i matur duke simuluar hapësirën e ngarkesës të mbushur me lëng. Vëllimi i matur deri në veshjen e tavanit. Peshat pasqyrojnë automjetet sipas specifikimeve standarde. Pajisjet opsionale shtesë rrisin peshën.