JAGUAR I‑PACE PLOTËSISHT ELEKTRIK

SPECIFIKAT

DISTANCA PËR KARIKIM ELEKTRIK (DERI NË)

470 KM**

Mund ta drejtoni automjetin për 470km me një karikim të plotë*.
Shifra mbi WLTP-në. Shifrat reale mund të variojnë sipas stilit tuaj të drejtimit.

KOHA E KARIKIMIT

8,5 orë*

Duke përdorur një karikues AC 11kW, karikimi i plotë mund të kryhet brenda vetëm 8,5 orësh*. Ideale për ta karikuar gjatë natës në shtëpinë tuaj.
Koha e bazuar te përdorimi i një karikuesi shtëpiak AC 11kW.

EMETIMET

0CO2

Një mjet me zero shkarkime nga marmita.

AKSELERIMI

4,8 sekonda

I aftë të arrijë 0-100km/h në 4,8 sekonda.

SPECIFIKAT

I-PACE
I-PACE R-DYNAMIC S EV400 90kWh AWD
I-PACE R-DYNAMIC S

I-PACE R-DYNAMIC S

I-PACE R-DYNAMIC S EV400 90kWh AWD

PERFORMANCA
EKONOMIA E KARBURANTIT
TËRHEQJA MOTORIKE
PESHAT
TRANSPORTIMI NË ÇATI
PËRMASAT
HAPËSIRA E KOKËS
HAPËSIRA E PARME
KAPACITETI I HAPËSIRËS SË NGARKESËS
KTHESA RROTULLUESE

VAZHDONI TË EKSPLORONI

MODELET E JAGUAR I-PACE

MODELET E JAGUAR I-PACE

Shikoni gamën e plotë të modeleve.
JAGUAR ELEKTRIK

JAGUAR ELEKTRIK

Zbuloni drejtimin elektrik.
PËRMBLEDHJE

PËRMBLEDHJE

SUV-ja me performancë plotësisht elektrike, e vlerësuar me çmime.

**Shihni shifrat mbi WLTP-në.

Shifrat e dhëna janë rezultat i testeve zyrtare të prodhuesit në përputhje me legjislacionin e BE-së, të kryera me një bateri plotësisht të karikuar. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat për konsumin e energjisë dhe shifrat e distancës për karikim mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, montimi i rrotave, aksesorët e vendosur, itinerari konkret dhe gjendja e baterisë. Shifrat e distancës për karikim bazohen në automjetin që kalon në një rrugë të standardizuar.

  • Koha e karikimit do të varet nga disa faktorë, ku përfshihen, por pa u kufizuar: koha e përdorimit (mosha), gjendja, temperatura dhe karikimi ekzistues i baterisë; objekti i përdorur dhe kohëzgjatja e karikimit.