PËRDITËSIMET E SISTEMIT TË INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT DHE SOFTUERIT TË AUTOMJETIT

PËRDITËSIMET E SISTEMIT TË INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT DHE SOFTUERIT TË AUTOMJETIT

Përditësimi i softuerit në automjetin tuaj Jaguar ju ofron akses te veçoritë dhe shërbimet më të reja të sistemit tuaj të informacionit dhe argëtimit.

IDENTIFIKONI SISTEMIN TUAJ PËR TË FILLUAR 

Zgjidhni Jaguarin tuaj duke përdorur filtrin më poshtë.

PËRDITËSONI SISTEMIN TUAJ TË INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT TOUCH PRO

Ndiqni lidhjen e mëposhtme për të përfituar veçoritë më të reja Touch Pro.
PËRDITËSONI SISTEMIN TUAJ TË INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT TOUCH PRO

PËRDITËSONI SISTEMIN TUAJ TË INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT PIVI

Ndiqni lidhjen e mëposhtme për të përfituar veçoritë më të reja nga Pivi.
PËRDITËSONI SISTEMIN TUAJ TË INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT PIVI