VENDOSNI NË PUNË SISTEMIN TUAJ TË INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT NË JAGUAR

VENDOSNI NË PUNË SISTEMIN TUAJ TË INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT NË JAGUAR

Mirë se vini në botën tuaj të lidhjes Jaguar1. Ne do t’ju ndihmojmë të vendosni në punë veçoritë dhe funksionet kryesore të llogarisë suaj InControl, duke përfshirë sistemin e informacionit dhe argëtimit dhe aplikacionet telefonike në distancë.

IDENTIFIKONI SISTEMIN TUAJ TË INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT PËR TË FILLUAR

AKTIVIZONI TOUCH PRO TUAJ

Për të përfituar nga shërbimet e lidhura dhe abonimet Jaguar, fillimisht do t’ju duhet të vendosni në punë sistemin tuaj të informacionit dhe argëtimit dhe të krijoni llogaritë tuaja InControl dhe InControl Navigation.
AKTIVIZONI TOUCH PRO TUAJ

AKTIVIZONI SISTEMIN PIVI TUAJ & PIVI PRO

Për të përfituar nga shërbimet e lidhura dhe abonimet Jaguar, fillimisht do t’ju duhet të vendosni në punë sistemin tuaj të informacionit dhe argëtimit dhe të krijoni llogaritë tuaja InControl dhe InControl Navigation.
AKTIVIZONI SISTEMIN PIVI TUAJ & PIVI PRO

1 Veçoritë, opsionet, shërbimet e palëve të treta dhe disponueshmëria e Pivi, Pivi Pro dhe InControl mbeten në varësi të tregut - kontaktoni shitësin tuaj të autorizuar të Jaguar për disponueshmërinë e tregut vendas dhe kushtet e plota. Disa veçori kërkojnë një SIM të posaçëm me kontratë të përshtatshme interneti celular, që do të kërkojë rinovim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga Shitësi juaj i autorizuar. Lidhja e rrjetit celular nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet. Informacioni dhe imazhet e shfaqura në lidhje me teknologjinë InControl, duke përfshirë ekranet ose sekuencat, u nënshtrohen përditësimeve të softuerit, kontrollit të versionit dhe ndryshimeve të tjera të sistemit/vizuale në varësi të opsioneve të zgjedhura. Termat dhe kushtet e plota mund t’i gjeni këtu.