ABONIMET PËR INCONTROL

ABONIMET PËR INCONTROL

Pasi të blini automjetin tuaj, ju do të keni akses te një ose më shumë paketa abonimi. Pas përfundimit të periudhës së abonimit tuaj fillestar, ju mund të paguani për rinovime afati me qëllim ruajtjen e përfitimeve tuaja ekzistuese.

MENAXHONI ABONIMET TUAJA

Zgjidhni Jaguarin tuaj duke përdorur filtrin më poshtë.
ZGJIDHNI AUTOMJETIN TUAJ

SI T’I RINOVOJ ABONIMET E MIA?

Pranë datës së përfundimit të abonimit tuaj, ju do të njoftoheni me email nga Jaguar InControl me udhëzime për mënyrën e rinovimit të abonimit tuaj.


Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, duke përfshirë datat e përfundimit, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl.

SI T’I RINOVOJ ABONIMET E MIA?

SI TA ANULOJ ABONIMIN TIM?

Nëse do ta shisni automjetin tuaj, apo nëse thjesht dëshironi t’i ndërprisni shërbimet tuaja InControl, mjafton të anuloni abonimin tuaj nëpërmjet faqes së internetit My Jaguar InControl.

1. HIQNI NJË AUTOMJET

1. HIQNI NJË AUTOMJET

Në faqen e internetit My Jaguar InControl, klikoni te Vehicle Settings (Cilësimet e automjetit) në faqen e panelit të automjeteve dhe, më pas, te Remove Vehicle (Hiqni automjetin).
2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

Nëse keni disa automjete, zgjidhni atë që doni të hiqni. Nëse nuk keni automjet tjetër të lidhur dhe/ose nuk dëshironi që ta përdorni më llogarinë tuaj, klikoni te My Account (Llogaria ime), zgjidhni Remove Account (Hiqni llogarinë) dhe më pas klikoni butonin Remove Account (Hiqni llogarinë).
PPSH RRETH PIVI

PPSH RRETH PIVI

A keni pyetje lidhur me Jaguar InControl? PPSH-të tona mund ta kenë përgjigjen tashmë.
TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

Aksesoni lidhjet e shpejta drejt kushteve tona ligjore dhe politikave për Jaguar InControl dhe shërbimet tona të lidhura.

SI T’I RINOVOJ ABONIMET E MIA?

Ju lutemi, vini re se, për shkak se këto produkte montohen në fabrikë, paketat tuaja nuk mund të ndryshohen pasi të jenë përfshirë në automjetin tuaj.


Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl.

REMOTE DHE SECURE TRACKER

REMOTE DHE SECURE TRACKER

Pranë datës së përfundimit të abonimit tuaj, ju do të njoftoheni me email nga Jaguar InControl1, 2 me udhëzime për mënyrën e rinovimit të abonimit tuaj. Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, duke përfshirë datat e përfundimit, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl.
CONNECTED NAVIGATION

CONNECTED NAVIGATION

Pranë datës së përfundimit të abonimit tuaj, ju do të njoftoheni me email nga Jaguar InControl3.0 me udhëzime për mënyrën e rinovimit të abonimit tuaj.  


Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, duke përfshirë datat e përfundimit, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl Route Planner.

SI TA ANULOJ ABONIMIN TIM?

Nëse do ta shisni automjetin tuaj, apo nëse thjesht dëshironi t’i ndërprisni shërbimet tuaja InControl, mjafton të anuloni abonimin tuaj nëpërmjet faqes së internetit My Jaguar InControl.

1. HIQNI NJË AUTOMJET

1. HIQNI NJË AUTOMJET

Në faqen e internetit My Jaguar InControl, klikoni te Vehicle Settings (Cilësimet e automjetit) në faqen e panelit të automjeteve dhe, më pas, te Remove Vehicle (Hiqni automjetin).
2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

Nëse keni disa automjete, zgjidhni atë që doni të hiqni. Nëse nuk keni automjet tjetër të lidhur dhe/ose nuk dëshironi që ta përdorni më llogarinë tuaj, klikoni te My Account (Llogaria ime), zgjidhni Remove Account (Hiqni llogarinë) dhe më pas klikoni butonin Remove Account (Hiqni llogarinë).
PPSH RRETH TOUCH

PPSH RRETH TOUCH

A keni pyetje lidhur me Jaguar InControl? PPSH-të tona mund ta kenë përgjigjen tashmë.
TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

Aksesoni lidhjet e shpejta drejt kushteve tona ligjore dhe politikave për Jaguar InControl dhe shërbimet tona të lidhura.

SI T’I RINOVOJ ABONIMET E MIA?

Pranë datës së përfundimit të abonimit tuaj, ju do të njoftoheni me email nga Jaguar InControl me udhëzime për mënyrën e rinovimit të abonimit tuaj.


Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, duke përfshirë datat e përfundimit, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl.

SI T’I RINOVOJ ABONIMET E MIA?

SI TA ANULOJ ABONIMIN TIM?

Nëse do ta shisni automjetin tuaj, apo nëse thjesht dëshironi t’i ndërprisni shërbimet tuaja InControl, mjafton të anuloni abonimin tuaj nëpërmjet faqes së internetit My Jaguar InControl.

1. HIQNI NJË AUTOMJET

1. HIQNI NJË AUTOMJET

Në faqen e internetit My Jaguar InControl, klikoni te Vehicle Settings (Cilësimet e automjetit) në faqen e panelit të automjeteve dhe, më pas, te Remove Vehicle (Hiqni automjetin).
2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

Nëse keni disa automjete, zgjidhni atë që doni të hiqni. Nëse nuk keni automjet tjetër të lidhur dhe/ose nuk dëshironi që ta përdorni më llogarinë tuaj, klikoni te My Account (Llogaria ime), zgjidhni Remove Account (Hiqni llogarinë) dhe më pas klikoni butonin Remove Account (Hiqni llogarinë).
PPSH RRETH PIVI

PPSH RRETH PIVI

A keni pyetje lidhur me Jaguar InControl? PPSH-të tona mund ta kenë përgjigjen tashmë.
TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

Aksesoni lidhjet e shpejta drejt kushteve tona ligjore dhe politikave për Jaguar InControl dhe shërbimet tona të lidhura.

SI T’I RINOVOJ ABONIMET E MIA?

Ju lutemi, vini re se, për shkak se këto produkte montohen në fabrikë, paketat tuaja nuk mund të ndryshohen pasi të jenë përfshirë në automjetin tuaj.


Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl.

REMOTE DHE SECURE TRACKER

REMOTE DHE SECURE TRACKER

Pranë datës së përfundimit të abonimit tuaj, ju do të njoftoheni me email nga Jaguar InControl1, 2 me udhëzime për mënyrën e rinovimit të abonimit tuaj. Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, duke përfshirë datat e përfundimit, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl.
CONNECTED NAVIGATION

CONNECTED NAVIGATION

Pranë datës së përfundimit të abonimit tuaj, ju do të njoftoheni me email nga Jaguar InControl3.0 me udhëzime për mënyrën e rinovimit të abonimit tuaj.  


Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, duke përfshirë datat e përfundimit, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl Route Planner.

SI TA ANULOJ ABONIMIN TIM?

Nëse do ta shisni automjetin tuaj, apo nëse thjesht dëshironi t’i ndërprisni shërbimet tuaja InControl, mjafton të anuloni abonimin tuaj nëpërmjet faqes së internetit My Jaguar InControl.

1. HIQNI NJË AUTOMJET

1. HIQNI NJË AUTOMJET

Në faqen e internetit My Jaguar InControl, klikoni te Vehicle Settings (Cilësimet e automjetit) në faqen e panelit të automjeteve dhe, më pas, te Remove Vehicle (Hiqni automjetin).
2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

Nëse keni disa automjete, zgjidhni atë që doni të hiqni. Nëse nuk keni automjet tjetër të lidhur dhe/ose nuk dëshironi që ta përdorni më llogarinë tuaj, klikoni te My Account (Llogaria ime), zgjidhni Remove Account (Hiqni llogarinë) dhe më pas klikoni butonin Remove Account (Hiqni llogarinë).
PPSH RRETH TOUCH

PPSH RRETH TOUCH

A keni pyetje lidhur me Jaguar InControl? PPSH-të tona mund ta kenë përgjigjen tashmë.
TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

Aksesoni lidhjet e shpejta drejt kushteve tona ligjore dhe politikave për Jaguar InControl dhe shërbimet tona të lidhura.

SI T’I RINOVOJ ABONIMET E MIA?

Ju lutemi, vini re se, për shkak se këto produkte montohen në fabrikë, paketat tuaja nuk mund të ndryshohen pasi të jenë përfshirë në automjetin tuaj.


Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl.

REMOTE DHE SECURE TRACKER

REMOTE DHE SECURE TRACKER

Pranë datës së përfundimit të abonimit tuaj, ju do të njoftoheni me email nga Jaguar InControl1, 2 me udhëzime për mënyrën e rinovimit të abonimit tuaj. Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, duke përfshirë datat e përfundimit, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl.
CONNECTED NAVIGATION

CONNECTED NAVIGATION

Pranë datës së përfundimit të abonimit tuaj, ju do të njoftoheni me email nga Jaguar InControl3.0 me udhëzime për mënyrën e rinovimit të abonimit tuaj.  


Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, duke përfshirë datat e përfundimit, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl Route Planner.

SI TA ANULOJ ABONIMIN TIM?

Nëse do ta shisni automjetin tuaj, apo nëse thjesht dëshironi t’i ndërprisni shërbimet tuaja InControl, mjafton të anuloni abonimin tuaj nëpërmjet faqes së internetit My Jaguar InControl.

1. HIQNI NJË AUTOMJET

1. HIQNI NJË AUTOMJET

Në faqen e internetit My Jaguar InControl, klikoni te Vehicle Settings (Cilësimet e automjetit) në faqen e panelit të automjeteve dhe, më pas, te Remove Vehicle (Hiqni automjetin).
2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

Nëse keni disa automjete, zgjidhni atë që doni të hiqni. Nëse nuk keni automjet tjetër të lidhur dhe/ose nuk dëshironi që ta përdorni më llogarinë tuaj, klikoni te My Account (Llogaria ime), zgjidhni Remove Account (Hiqni llogarinë) dhe më pas klikoni butonin Remove Account (Hiqni llogarinë).
PPSH RRETH TOUCH

PPSH RRETH TOUCH

A keni pyetje lidhur me Jaguar InControl? PPSH-të tona mund ta kenë përgjigjen tashmë.
TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

Aksesoni lidhjet e shpejta drejt kushteve tona ligjore dhe politikave për Jaguar InControl dhe shërbimet tona të lidhura.

SI T’I RINOVOJ ABONIMET E MIA?

Pranë datës së përfundimit të abonimit tuaj, ju do të njoftoheni me email nga Jaguar InControl me udhëzime për mënyrën e rinovimit të abonimit tuaj.


Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, duke përfshirë datat e përfundimit, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl.

SI T’I RINOVOJ ABONIMET E MIA?

SI TA ANULOJ ABONIMIN TIM?

Nëse do ta shisni automjetin tuaj, apo nëse thjesht dëshironi t’i ndërprisni shërbimet tuaja InControl, mjafton të anuloni abonimin tuaj nëpërmjet faqes së internetit My Jaguar InControl.

1. HIQNI NJË AUTOMJET

1. HIQNI NJË AUTOMJET

Në faqen e internetit My Jaguar InControl, klikoni te Vehicle Settings (Cilësimet e automjetit) në faqen e panelit të automjeteve dhe, më pas, te Remove Vehicle (Hiqni automjetin).
2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

Nëse keni disa automjete, zgjidhni atë që doni të hiqni. Nëse nuk keni automjet tjetër të lidhur dhe/ose nuk dëshironi që ta përdorni më llogarinë tuaj, klikoni te My Account (Llogaria ime), zgjidhni Remove Account (Hiqni llogarinë) dhe më pas klikoni butonin Remove Account (Hiqni llogarinë).
PPSH RRETH PIVI

PPSH RRETH PIVI

A keni pyetje lidhur me Jaguar InControl? PPSH-të tona mund ta kenë përgjigjen tashmë.
TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

Aksesoni lidhjet e shpejta drejt kushteve tona ligjore dhe politikave për Jaguar InControl dhe shërbimet tona të lidhura.

SI T’I RINOVOJ ABONIMET E MIA?

Ju lutemi, vini re se, për shkak se këto produkte montohen në fabrikë, paketat tuaja nuk mund të ndryshohen pasi të jenë përfshirë në automjetin tuaj.


Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl.

REMOTE DHE SECURE TRACKER

REMOTE DHE SECURE TRACKER

Pranë datës së përfundimit të abonimit tuaj, ju do të njoftoheni me email nga Jaguar InControl1, 2 me udhëzime për mënyrën e rinovimit të abonimit tuaj. Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, duke përfshirë datat e përfundimit, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl.
CONNECTED NAVIGATION

CONNECTED NAVIGATION

Pranë datës së përfundimit të abonimit tuaj, ju do të njoftoheni me email nga Jaguar InControl3.0 me udhëzime për mënyrën e rinovimit të abonimit tuaj.  


Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, duke përfshirë datat e përfundimit, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl Route Planner.

SI TA ANULOJ ABONIMIN TIM?

Nëse do ta shisni automjetin tuaj, apo nëse thjesht dëshironi t’i ndërprisni shërbimet tuaja InControl, mjafton të anuloni abonimin tuaj nëpërmjet faqes së internetit My Jaguar InControl.

1. HIQNI NJË AUTOMJET

1. HIQNI NJË AUTOMJET

Në faqen e internetit My Jaguar InControl, klikoni te Vehicle Settings (Cilësimet e automjetit) në faqen e panelit të automjeteve dhe, më pas, te Remove Vehicle (Hiqni automjetin).
2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

Nëse keni disa automjete, zgjidhni atë që doni të hiqni. Nëse nuk keni automjet tjetër të lidhur dhe/ose nuk dëshironi që ta përdorni më llogarinë tuaj, klikoni te My Account (Llogaria ime), zgjidhni Remove Account (Hiqni llogarinë) dhe më pas klikoni butonin Remove Account (Hiqni llogarinë).
PPSH RRETH TOUCH

PPSH RRETH TOUCH

A keni pyetje lidhur me Jaguar InControl? PPSH-të tona mund ta kenë përgjigjen tashmë.
TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

Aksesoni lidhjet e shpejta drejt kushteve tona ligjore dhe politikave për Jaguar InControl dhe shërbimet tona të lidhura.

SI T’I RINOVOJ ABONIMET E MIA?

Pranë datës së përfundimit të abonimit tuaj, ju do të njoftoheni me email nga Jaguar InControl me udhëzime për mënyrën e rinovimit të abonimit tuaj.


Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, duke përfshirë datat e përfundimit, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl.

SI T’I RINOVOJ ABONIMET E MIA?

SI TA ANULOJ ABONIMIN TIM?

Nëse do ta shisni automjetin tuaj, apo nëse thjesht dëshironi t’i ndërprisni shërbimet tuaja InControl, mjafton të anuloni abonimin tuaj nëpërmjet faqes së internetit My Jaguar InControl.

1. HIQNI NJË AUTOMJET

1. HIQNI NJË AUTOMJET

Në faqen e internetit My Jaguar InControl, klikoni te Vehicle Settings (Cilësimet e automjetit) në faqen e panelit të automjeteve dhe, më pas, te Remove Vehicle (Hiqni automjetin).
2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

Nëse keni disa automjete, zgjidhni atë që doni të hiqni. Nëse nuk keni automjet tjetër të lidhur dhe/ose nuk dëshironi që ta përdorni më llogarinë tuaj, klikoni te My Account (Llogaria ime), zgjidhni Remove Account (Hiqni llogarinë) dhe më pas klikoni butonin Remove Account (Hiqni llogarinë).
PPSH RRETH PIVI

PPSH RRETH PIVI

A keni pyetje lidhur me Jaguar InControl? PPSH-të tona mund ta kenë përgjigjen tashmë.
TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

Aksesoni lidhjet e shpejta drejt kushteve tona ligjore dhe politikave për Jaguar InControl dhe shërbimet tona të lidhura.

SI T’I RINOVOJ ABONIMET E MIA?

Ju lutemi, vini re se, për shkak se këto produkte montohen në fabrikë, paketat tuaja nuk mund të ndryshohen pasi të jenë përfshirë në automjetin tuaj.


Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl.

REMOTE DHE SECURE TRACKER

REMOTE DHE SECURE TRACKER

Pranë datës së përfundimit të abonimit tuaj, ju do të njoftoheni me email nga Jaguar InControl1, 2 me udhëzime për mënyrën e rinovimit të abonimit tuaj. Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, duke përfshirë datat e përfundimit, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl.
CONNECTED NAVIGATION

CONNECTED NAVIGATION

Pranë datës së përfundimit të abonimit tuaj, ju do të njoftoheni me email nga Jaguar InControl3.0 me udhëzime për mënyrën e rinovimit të abonimit tuaj.  


Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, duke përfshirë datat e përfundimit, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl Route Planner.

SI TA ANULOJ ABONIMIN TIM?

Nëse do ta shisni automjetin tuaj, apo nëse thjesht dëshironi t’i ndërprisni shërbimet tuaja InControl, mjafton të anuloni abonimin tuaj nëpërmjet faqes së internetit My Jaguar InControl.

1. HIQNI NJË AUTOMJET

1. HIQNI NJË AUTOMJET

Në faqen e internetit My Jaguar InControl, klikoni te Vehicle Settings (Cilësimet e automjetit) në faqen e panelit të automjeteve dhe, më pas, te Remove Vehicle (Hiqni automjetin).
2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

Nëse keni disa automjete, zgjidhni atë që doni të hiqni. Nëse nuk keni automjet tjetër të lidhur dhe/ose nuk dëshironi që ta përdorni më llogarinë tuaj, klikoni te My Account (Llogaria ime), zgjidhni Remove Account (Hiqni llogarinë) dhe më pas klikoni butonin Remove Account (Hiqni llogarinë).
PPSH RRETH TOUCH

PPSH RRETH TOUCH

A keni pyetje lidhur me Jaguar InControl? PPSH-të tona mund ta kenë përgjigjen tashmë.
TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

Aksesoni lidhjet e shpejta drejt kushteve tona ligjore dhe politikave për Jaguar InControl dhe shërbimet tona të lidhura.

SI T’I RINOVOJ ABONIMET E MIA?

Pranë datës së përfundimit të abonimit tuaj, ju do të njoftoheni me email nga Jaguar InControl me udhëzime për mënyrën e rinovimit të abonimit tuaj.


Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, duke përfshirë datat e përfundimit, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl.

SI T’I RINOVOJ ABONIMET E MIA?

SI TA ANULOJ ABONIMIN TIM?

Nëse do ta shisni automjetin tuaj, apo nëse thjesht dëshironi t’i ndërprisni shërbimet tuaja InControl, mjafton të anuloni abonimin tuaj nëpërmjet faqes së internetit My Jaguar InControl.

1. HIQNI NJË AUTOMJET

1. HIQNI NJË AUTOMJET

Në faqen e internetit My Jaguar InControl, klikoni te Vehicle Settings (Cilësimet e automjetit) në faqen e panelit të automjeteve dhe, më pas, te Remove Vehicle (Hiqni automjetin).
2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

Nëse keni disa automjete, zgjidhni atë që doni të hiqni. Nëse nuk keni automjet tjetër të lidhur dhe/ose nuk dëshironi që ta përdorni më llogarinë tuaj, klikoni te My Account (Llogaria ime), zgjidhni Remove Account (Hiqni llogarinë) dhe më pas klikoni butonin Remove Account (Hiqni llogarinë).
PPSH RRETH PIVI

PPSH RRETH PIVI

A keni pyetje lidhur me Jaguar InControl? PPSH-të tona mund ta kenë përgjigjen tashmë.
TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

Aksesoni lidhjet e shpejta drejt kushteve tona ligjore dhe politikave për Jaguar InControl dhe shërbimet tona të lidhura.

SI T’I RINOVOJ ABONIMET E MIA?

Ju lutemi, vini re se, për shkak se këto produkte montohen në fabrikë, paketat tuaja nuk mund të ndryshohen pasi të jenë përfshirë në automjetin tuaj.


Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl.

REMOTE DHE SECURE TRACKER

REMOTE DHE SECURE TRACKER

Pranë datës së përfundimit të abonimit tuaj, ju do të njoftoheni me email nga Jaguar InControl1, 2 me udhëzime për mënyrën e rinovimit të abonimit tuaj. Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, duke përfshirë datat e përfundimit, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl.
CONNECTED NAVIGATION

CONNECTED NAVIGATION

Pranë datës së përfundimit të abonimit tuaj, ju do të njoftoheni me email nga Jaguar InControl3.0 me udhëzime për mënyrën e rinovimit të abonimit tuaj.  


Për hollësi lidhur me abonimin tuaj ekzistues, duke përfshirë datat e përfundimit, vizitoni faqen e internetit My Jaguar InControl Route Planner.

SI TA ANULOJ ABONIMIN TIM?

Nëse do ta shisni automjetin tuaj, apo nëse thjesht dëshironi t’i ndërprisni shërbimet tuaja InControl, mjafton të anuloni abonimin tuaj nëpërmjet faqes së internetit My Jaguar InControl.

1. HIQNI NJË AUTOMJET

1. HIQNI NJË AUTOMJET

Në faqen e internetit My Jaguar InControl, klikoni te Vehicle Settings (Cilësimet e automjetit) në faqen e panelit të automjeteve dhe, më pas, te Remove Vehicle (Hiqni automjetin).
2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

2. FSHINI LLOGARINË TUAJ

Nëse keni disa automjete, zgjidhni atë që doni të hiqni. Nëse nuk keni automjet tjetër të lidhur dhe/ose nuk dëshironi që ta përdorni më llogarinë tuaj, klikoni te My Account (Llogaria ime), zgjidhni Remove Account (Hiqni llogarinë) dhe më pas klikoni butonin Remove Account (Hiqni llogarinë).
PPSH RRETH TOUCH

PPSH RRETH TOUCH

A keni pyetje lidhur me Jaguar InControl? PPSH-të tona mund ta kenë përgjigjen tashmë.
TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

Aksesoni lidhjet e shpejta drejt kushteve tona ligjore dhe politikave për Jaguar InControl dhe shërbimet tona të lidhura.

* Veçoritë, opsionet, shërbimet e palëve të treta dhe disponueshmëria e Pivi, Pivi Pro dhe InControl mbeten në varësi të tregut - kontaktoni shitësin tuaj të autorizuar të Jaguar për disponueshmërinë e tregut vendas dhe kushtet e plota. Disa veçori kërkojnë një SIM të posaçëm me kontratë të përshtatshme interneti celular, që do të kërkojë rinovim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga Shitësi juaj i autorizuar. Lidhja e rrjetit celular nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet. Informacioni dhe imazhet e shfaqura në lidhje me teknologjinë InControl, duke përfshirë ekranet ose sekuencat, u nënshtrohen përditësimeve të softuerit, kontrollit të versionit dhe ndryshimeve të tjera të sistemit/vizuale në varësi të opsioneve të zgjedhura. Termat dhe kushtet e plota mund t’i gjeni këtu.  


Veçoritë opsionale dhe disponueshmëria e tyre mund të ndryshojnë nga specifikimi i automjetit (modeli dhe grupi i fuqisë), ose kërkojnë instalimin e veçorive të tjera për t'u përshtatur. Ju lutemi, kontaktoni shitësin tuaj lokal të autorizuar për më shumë detaje ose konfiguroni automjetin tuaj në internet.  


Veçoritë në makinë duhet të përdoren nga drejtuesit vetëm kur është e sigurt për ta bërë këtë. Drejtuesit duhet të sigurohen që të kenë kontroll të plotë mbi mjetin gjatë gjithë kohës.  


1.0Kërkohet llogari InControl. Për të vijuar me përdorimin e veçorive përkatëse pas periudhës së abonimit fillestar, do t’ju duhet ta rinovoni abonimin dhe të paguani tarifat e zbatueshme për rinovimin.  


2.0Kërkohet llogari InControl. Shërbimet Secure Tracker dhe Secure Tracker Pro duhet të aktivizohen dhe automjeti duhet të jetë në zonë me mbulim rrjeti. Për të vijuar me përdorimin e veçorive përkatëse pas periudhës së abonimit fillestar, do t’ju duhet ta rinovoni abonimin dhe të paguani tarifat e zbatueshme për rinovimin. 


3.0Për sistemin Connected Navigation, do të nevojitet abonim i mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga shitësi juaj i autorizuar i Jaguar.