SHËRBIMET TUAJA TË LIDHURA NGA JAGUAR

Lidheni automjetin tuaj me botën tuaj
SHËRBIMET TUAJA TË LIDHURA NGA JAGUAR

Projektuar për ta bërë çdo udhëtim më të kënaqshëm, InControl1 është teknologjia qendrore e kabinës së automjetit tuaj Jaguar. Ndihuni komodë me veçoritë e kontrollit preciz të ambientit dhe veçoritë inteligjente të navigacionit, argëtimit dhe sigurisë.

IDENTIFIKONI SISTEMIN TUAJ TË INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT

Eksploroni shërbimet tuaja të lidhura nga Jaguar.
ZGJIDHNI AUTOMJETIN TUAJ

SISTEMI JUAJ I INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT ËSHTË: PIVI OSE PIVI PRO

Ju lutemi, vini re se aksesi në disa nga shërbimet e lidhura të mëposhtme do të varet nga abonimet InControl të automjetit tuaj.

APLIKACIONI REMOTE

APLIKACIONI REMOTE

Monitoroni nivelin e karburantit, gjeni automjetin tuaj në një parking të ngarkuar, regjistroni rrugëtimet tuaja dhe, madje, kontrolloni nëse keni lënë dritaret hapur, gjithçka nëpërmjet telefonit tuaj inteligjent.
SECURE TRACKER

SECURE TRACKER

Nëse dikush e lëviz automjetin tuaj Jaguar në mënyrë të paligjshme, Secure Tracker dhe Secure Tracker Pro ju mundësojnë gjurmimin e tij të shpejtë.
Amazon Alexa

Amazon Alexa

Kontrolloni navigacionin, muzikën, thirrjet dhe opsionet e tjera vetëm nëpërmjet zërit tuaj. Amazon Alexa është integruar në sistemin tuaj të informacionit dhe argëtimit, ndaj është e shpejtë, reaguese dhe e lehtë në përdorim. I disponueshëm vetëm në Pivi Pro.
CONNECTED NAVIGATION PRO

CONNECTED NAVIGATION PRO

Navigacioni i shkëlqyer i Jaguarit tuaj2 ju lehtëson drejtimin falë aftësive të hartëzimit intuitiv, itinerarit nga destinacioni në destinacion, llogaritjes së çmimit të karburantit, disponueshmërisë së parkimit, njoftimeve në çast rreth trafikut, kohës së parashikuar të mbërritjes dhe grafikës së hartave të qarta 2D ose 3D. I disponueshëm vetëm në Pivi Pro.
THIRRJA SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

THIRRJA SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

Në rastet e rralla të një defekti apo emergjence, butonat Optimised Jaguar Assistance (Asistenca e Optimizuar nga Jaguar) dhe SOS Emergency Call (Thirrja SOS e emergjencës) ju lidhin me shërbimet e nevojshme.
WIFI ENABLED ME PAKETËN E INTERNETIT CELULAR

WIFI ENABLED ME PAKETËN E INTERNETIT CELULAR

Wi-Fi Hotspot3 krijon një rrjet 4G të fuqishëm brenda Jaguarit tuaj, duke u bërë të mundur pasagjerëve që të lidhin deri në 8 pajisje njëherësh me internetin. I disponueshëm vetëm në Pivi Pro.
APPLE CARPLAY<sup>TM</sup>&nbsp;DHE ANDROID AUTO<sup>TM</sup>

APPLE CARPLAYTM DHE ANDROID AUTOTM

Duke e lidhur ekranin e telefonit tuaj inteligjent me ekranin me prekje të automjetit tuaj, ju mund të qëndroni lidhur në mënyrë të sigurt me aplikacionet tuaja të preferuara gjatë drejtimit.
LIDHJA ME APLIKACIONET DHE SHËRBIMET E TRANSMETIMIT NË KOHË REALE

LIDHJA ME APLIKACIONET DHE SHËRBIMET E TRANSMETIMIT NË KOHË REALE

Aksesoni platformat e transmetimit dhe shërbimet informative të preferuara pa qenë e nevojshme të përdorni telefonin tuaj inteligjent. I disponueshëm vetëm në Pivi Pro.
PËRDITËSIMET AUTOMATIKE TË SOFTUERIT

PËRDITËSIMET AUTOMATIKE TË SOFTUERIT

Mbajeni automjetin tuaj Jaguar të përditësuar. Përditësimet automatike të softuerit ju lehtësojnë aksesin te të gjitha veçoritë më të reja4.

AKTIVIZONI SISTEMIN PIVI TUAJ

Për të përfituar nga shërbimet e lidhura dhe abonimet Jaguar, fillimisht do t’ju duhet të vendosni në punë sistemin tuaj të informacionit dhe argëtimit dhe të krijoni llogaritë tuaja InControl dhe InControl Navigation.
AKTIVIZONI SISTEMIN PIVI TUAJ

SISTEMI JUAJ I INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT ËSHTË: TOUCH PRO

Ju lutemi, vini re se aksesi në disa nga shërbimet e lidhura të mëposhtme do të varet nga abonimet InControl të automjetit tuaj.

APLIKACIONI REMOTE

APLIKACIONI REMOTE

Monitoroni nivelin e karburantit, gjeni automjetin tuaj në një parking të ngarkuar, regjistroni rrugëtimet tuaja dhe, madje, kontrolloni nëse keni lënë dritaret hapur, gjithçka nëpërmjet telefonit tuaj inteligjent.
SECURE TRACKER

SECURE TRACKER

Nëse dikush e lëviz automjetin tuaj Jaguar në mënyrë të paligjshme, Secure Tracker dhe Secure Tracker Pro ju mundësojnë gjurmimin e tij të shpejtë.
THIRRJET SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

THIRRJET SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

Në rastet e rralla të një defekti apo emergjence, butonat Optimised Jaguar Assistance (Asistenca e Optimizuar nga Jaguar) dhe SOS Emergency Call (Thirrja SOS e emergjencës) ju lidhin me shërbimet e nevojshme.
CONNECTED NAVIGATION

CONNECTED NAVIGATION

Navigacioni i shkëlqyer i Jaguar ju lehtëson udhëtimin nëpërmjet itinerareve nga destinacioni në destinacion, informacioneve në kohë reale rreth trafikut, kohës së parashikuar të mbërritjes (ETA) dhe vendeve me interes2.
APPLE CARPLAY<sup>TM</sup>&nbsp;DHE ANDROID AUTO<sup>TM</sup>

APPLE CARPLAYTM DHE ANDROID AUTOTM

Duke e lidhur ekranin e telefonit tuaj inteligjent me ekranin me prekje të automjetit tuaj, ju mund të qëndroni lidhur me aplikacionet tuaja të preferuara gjatë drejtimit.
PËRDITËSIMI I SOFTUERIT PA TEL

PËRDITËSIMI I SOFTUERIT PA TEL

Përditësoni me lehtësi softuerin e sistemit të informacionit dhe argëtimit në automjetin tuaj Jaguar4.

AKTIVIZONI TOUCH PRO TUAJ

Për të përfituar nga shërbimet e lidhura dhe abonimet Jaguar, fillimisht do t’ju duhet të vendosni në punë sistemin tuaj të informacionit dhe argëtimit dhe të krijoni llogaritë tuaja InControl dhe InControl Navigation.
AKTIVIZONI TOUCH PRO TUAJ

SISTEMI JUAJ I INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT ËSHTË: PIVI OSE PIVI PRO

Ju lutemi, vini re se aksesi në disa nga shërbimet e lidhura të mëposhtme do të varet nga abonimet InControl të automjetit tuaj.

APLIKACIONI REMOTE

APLIKACIONI REMOTE

Monitoroni nivelin e karburantit, gjeni automjetin tuaj në një parking të ngarkuar, regjistroni rrugëtimet tuaja dhe, madje, kontrolloni nëse keni lënë dritaret hapur, gjithçka nëpërmjet telefonit tuaj inteligjent.
SECURE TRACKER

SECURE TRACKER

Nëse dikush e lëviz automjetin tuaj Jaguar në mënyrë të paligjshme, Secure Tracker dhe Secure Tracker Pro ju mundësojnë gjurmimin e tij të shpejtë.
Amazon Alexa

Amazon Alexa

Kontrolloni navigacionin, muzikën, thirrjet dhe opsionet e tjera vetëm nëpërmjet zërit tuaj. Amazon Alexa është integruar në sistemin tuaj të informacionit dhe argëtimit, ndaj është e shpejtë, reaguese dhe e lehtë në përdorim. I disponueshëm vetëm në Pivi Pro.
CONNECTED NAVIGATION PRO

CONNECTED NAVIGATION PRO

Navigacioni i shkëlqyer i Jaguarit tuaj2 ju lehtëson drejtimin falë aftësive të hartëzimit intuitiv, itinerarit nga destinacioni në destinacion, llogaritjes së çmimit të karburantit, disponueshmërisë së parkimit, njoftimeve në çast rreth trafikut, kohës së parashikuar të mbërritjes dhe grafikës së hartave të qarta 2D ose 3D. I disponueshëm vetëm në Pivi Pro.
THIRRJA SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

THIRRJA SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

Në rastet e rralla të një defekti apo emergjence, butonat Optimised Jaguar Assistance (Asistenca e Optimizuar nga Jaguar) dhe SOS Emergency Call (Thirrja SOS e emergjencës) ju lidhin me shërbimet e nevojshme.
WIFI ENABLED ME PAKETËN E INTERNETIT CELULAR

WIFI ENABLED ME PAKETËN E INTERNETIT CELULAR

Wi-Fi Hotspot3 krijon një rrjet 4G të fuqishëm brenda Jaguarit tuaj, duke u bërë të mundur pasagjerëve që të lidhin deri në 8 pajisje njëherësh me internetin. I disponueshëm vetëm në Pivi Pro.
APPLE CARPLAY<sup>TM</sup>&nbsp;DHE ANDROID AUTO<sup>TM</sup>

APPLE CARPLAYTM DHE ANDROID AUTOTM

Duke e lidhur ekranin e telefonit tuaj inteligjent me ekranin me prekje të automjetit tuaj, ju mund të qëndroni lidhur në mënyrë të sigurt me aplikacionet tuaja të preferuara gjatë drejtimit.
LIDHJA ME APLIKACIONET DHE SHËRBIMET E TRANSMETIMIT NË KOHË REALE

LIDHJA ME APLIKACIONET DHE SHËRBIMET E TRANSMETIMIT NË KOHË REALE

Aksesoni platformat e transmetimit dhe shërbimet informative të preferuara pa qenë e nevojshme të përdorni telefonin tuaj inteligjent. I disponueshëm vetëm në Pivi Pro.
PËRDITËSIMET AUTOMATIKE TË SOFTUERIT

PËRDITËSIMET AUTOMATIKE TË SOFTUERIT

Mbajeni automjetin tuaj Jaguar të përditësuar. Përditësimet automatike të softuerit ju lehtësojnë aksesin te të gjitha veçoritë më të reja4.

AKTIVIZONI SISTEMIN PIVI TUAJ

Për të përfituar nga shërbimet e lidhura dhe abonimet Jaguar, fillimisht do t’ju duhet të vendosni në punë sistemin tuaj të informacionit dhe argëtimit dhe të krijoni llogaritë tuaja InControl dhe InControl Navigation.
AKTIVIZONI SISTEMIN PIVI TUAJ

SISTEMI JUAJ I INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT ËSHTË: TOUCH PRO

Ju lutemi, vini re se aksesi në disa nga shërbimet e lidhura të mëposhtme do të varet nga abonimet InControl të automjetit tuaj.

APLIKACIONI REMOTE

APLIKACIONI REMOTE

Monitoroni nivelin e karburantit, gjeni automjetin tuaj në një parking të ngarkuar, regjistroni rrugëtimet tuaja dhe, madje, kontrolloni nëse keni lënë dritaret hapur, gjithçka nëpërmjet telefonit tuaj inteligjent.
SECURE TRACKER

SECURE TRACKER

Nëse dikush e lëviz automjetin tuaj Jaguar në mënyrë të paligjshme, Secure Tracker dhe Secure Tracker Pro ju mundësojnë gjurmimin e tij të shpejtë.
THIRRJET SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

THIRRJET SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

Në rastet e rralla të një defekti apo emergjence, butonat Optimised Jaguar Assistance (Asistenca e Optimizuar nga Jaguar) dhe SOS Emergency Call (Thirrja SOS e emergjencës) ju lidhin me shërbimet e nevojshme.
CONNECTED NAVIGATION

CONNECTED NAVIGATION

Navigacioni i shkëlqyer i Jaguar ju lehtëson udhëtimin nëpërmjet itinerareve nga destinacioni në destinacion, informacioneve në kohë reale rreth trafikut, kohës së parashikuar të mbërritjes (ETA) dhe vendeve me interes2.
APPLE CARPLAY<sup>TM</sup>&nbsp;DHE ANDROID AUTO<sup>TM</sup>

APPLE CARPLAYTM DHE ANDROID AUTOTM

Duke e lidhur ekranin e telefonit tuaj inteligjent me ekranin me prekje të automjetit tuaj, ju mund të qëndroni lidhur me aplikacionet tuaja të preferuara gjatë drejtimit.
PËRDITËSIMI I SOFTUERIT PA TEL

PËRDITËSIMI I SOFTUERIT PA TEL

Përditësoni me lehtësi softuerin e sistemit të informacionit dhe argëtimit në automjetin tuaj Jaguar4.

AKTIVIZONI TOUCH PRO TUAJ

Për të përfituar nga shërbimet e lidhura dhe abonimet Jaguar, fillimisht do t’ju duhet të vendosni në punë sistemin tuaj të informacionit dhe argëtimit dhe të krijoni llogaritë tuaja InControl dhe InControl Navigation.
AKTIVIZONI TOUCH PRO TUAJ

SISTEMI JUAJ I INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT ËSHTË: TOUCH PRO

Ju lutemi, vini re se aksesi në disa nga shërbimet e lidhura të mëposhtme do të varet nga abonimet InControl të automjetit tuaj.

APLIKACIONI REMOTE

APLIKACIONI REMOTE

Monitoroni nivelin e karburantit, gjeni automjetin tuaj në një parking të ngarkuar, regjistroni rrugëtimet tuaja dhe, madje, kontrolloni nëse keni lënë dritaret hapur, gjithçka nëpërmjet telefonit tuaj inteligjent.
SECURE TRACKER

SECURE TRACKER

Nëse dikush e lëviz automjetin tuaj Jaguar në mënyrë të paligjshme, Secure Tracker dhe Secure Tracker Pro ju mundësojnë gjurmimin e tij të shpejtë.
THIRRJET SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

THIRRJET SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

Në rastet e rralla të një defekti apo emergjence, butonat Optimised Jaguar Assistance (Asistenca e Optimizuar nga Jaguar) dhe SOS Emergency Call (Thirrja SOS e emergjencës) ju lidhin me shërbimet e nevojshme.
CONNECTED NAVIGATION

CONNECTED NAVIGATION

Navigacioni i shkëlqyer i Jaguar ju lehtëson udhëtimin nëpërmjet itinerareve nga destinacioni në destinacion, informacioneve në kohë reale rreth trafikut, kohës së parashikuar të mbërritjes (ETA) dhe vendeve me interes2.
APPLE CARPLAY<sup>TM</sup>&nbsp;DHE ANDROID AUTO<sup>TM</sup>

APPLE CARPLAYTM DHE ANDROID AUTOTM

Duke e lidhur ekranin e telefonit tuaj inteligjent me ekranin me prekje të automjetit tuaj, ju mund të qëndroni lidhur me aplikacionet tuaja të preferuara gjatë drejtimit.
PËRDITËSIMI I SOFTUERIT PA TEL

PËRDITËSIMI I SOFTUERIT PA TEL

Përditësoni me lehtësi softuerin e sistemit të informacionit dhe argëtimit në automjetin tuaj Jaguar4.

AKTIVIZONI TOUCH PRO TUAJ

Për të përfituar nga shërbimet e lidhura dhe abonimet Jaguar, fillimisht do t’ju duhet të vendosni në punë sistemin tuaj të informacionit dhe argëtimit dhe të krijoni llogaritë tuaja InControl dhe InControl Navigation.
AKTIVIZONI TOUCH PRO TUAJ

SISTEMI JUAJ I INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT ËSHTË: PIVI OSE PIVI PRO

Ju lutemi, vini re se aksesi në disa nga shërbimet e lidhura të mëposhtme do të varet nga abonimet InControl të automjetit tuaj.

APLIKACIONI REMOTE

APLIKACIONI REMOTE

Monitoroni nivelin e karburantit, gjeni automjetin tuaj në një parking të ngarkuar, regjistroni rrugëtimet tuaja dhe, madje, kontrolloni nëse keni lënë dritaret hapur, gjithçka nëpërmjet telefonit tuaj inteligjent.
SECURE TRACKER

SECURE TRACKER

Nëse dikush e lëviz automjetin tuaj Jaguar në mënyrë të paligjshme, Secure Tracker dhe Secure Tracker Pro ju mundësojnë gjurmimin e tij të shpejtë.
Amazon Alexa

Amazon Alexa

Kontrolloni navigacionin, muzikën, thirrjet dhe opsionet e tjera vetëm nëpërmjet zërit tuaj. Amazon Alexa është integruar në sistemin tuaj të informacionit dhe argëtimit, ndaj është e shpejtë, reaguese dhe e lehtë në përdorim. I disponueshëm vetëm në Pivi Pro.
CONNECTED NAVIGATION PRO

CONNECTED NAVIGATION PRO

Navigacioni i shkëlqyer i Jaguarit tuaj2 ju lehtëson drejtimin falë aftësive të hartëzimit intuitiv, itinerarit nga destinacioni në destinacion, llogaritjes së çmimit të karburantit, disponueshmërisë së parkimit, njoftimeve në çast rreth trafikut, kohës së parashikuar të mbërritjes dhe grafikës së hartave të qarta 2D ose 3D. I disponueshëm vetëm në Pivi Pro.
THIRRJA SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

THIRRJA SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

Në rastet e rralla të një defekti apo emergjence, butonat Optimised Jaguar Assistance (Asistenca e Optimizuar nga Jaguar) dhe SOS Emergency Call (Thirrja SOS e emergjencës) ju lidhin me shërbimet e nevojshme.
WIFI ENABLED ME PAKETËN E INTERNETIT CELULAR

WIFI ENABLED ME PAKETËN E INTERNETIT CELULAR

Wi-Fi Hotspot3 krijon një rrjet 4G të fuqishëm brenda Jaguarit tuaj, duke u bërë të mundur pasagjerëve që të lidhin deri në 8 pajisje njëherësh me internetin. I disponueshëm vetëm në Pivi Pro.
APPLE CARPLAY<sup>TM</sup>&nbsp;DHE ANDROID AUTO<sup>TM</sup>

APPLE CARPLAYTM DHE ANDROID AUTOTM

Duke e lidhur ekranin e telefonit tuaj inteligjent me ekranin me prekje të automjetit tuaj, ju mund të qëndroni lidhur në mënyrë të sigurt me aplikacionet tuaja të preferuara gjatë drejtimit.
LIDHJA ME APLIKACIONET DHE SHËRBIMET E TRANSMETIMIT NË KOHË REALE

LIDHJA ME APLIKACIONET DHE SHËRBIMET E TRANSMETIMIT NË KOHË REALE

Aksesoni platformat e transmetimit dhe shërbimet informative të preferuara pa qenë e nevojshme të përdorni telefonin tuaj inteligjent. I disponueshëm vetëm në Pivi Pro.
PËRDITËSIMET AUTOMATIKE TË SOFTUERIT

PËRDITËSIMET AUTOMATIKE TË SOFTUERIT

Mbajeni automjetin tuaj Jaguar të përditësuar. Përditësimet automatike të softuerit ju lehtësojnë aksesin te të gjitha veçoritë më të reja4.

AKTIVIZONI SISTEMIN PIVI TUAJ

Për të përfituar nga shërbimet e lidhura dhe abonimet Jaguar, fillimisht do t’ju duhet të vendosni në punë sistemin tuaj të informacionit dhe argëtimit dhe të krijoni llogaritë tuaja InControl dhe InControl Navigation.
AKTIVIZONI SISTEMIN PIVI TUAJ

SISTEMI JUAJ I INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT ËSHTË: TOUCH PRO

Ju lutemi, vini re se aksesi në disa nga shërbimet e lidhura të mëposhtme do të varet nga abonimet InControl të automjetit tuaj.

APLIKACIONI REMOTE

APLIKACIONI REMOTE

Monitoroni nivelin e karburantit, gjeni automjetin tuaj në një parking të ngarkuar, regjistroni rrugëtimet tuaja dhe, madje, kontrolloni nëse keni lënë dritaret hapur, gjithçka nëpërmjet telefonit tuaj inteligjent.
SECURE TRACKER

SECURE TRACKER

Nëse dikush e lëviz automjetin tuaj Jaguar në mënyrë të paligjshme, Secure Tracker dhe Secure Tracker Pro ju mundësojnë gjurmimin e tij të shpejtë.
THIRRJET SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

THIRRJET SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

Në rastet e rralla të një defekti apo emergjence, butonat Optimised Jaguar Assistance (Asistenca e Optimizuar nga Jaguar) dhe SOS Emergency Call (Thirrja SOS e emergjencës) ju lidhin me shërbimet e nevojshme.
CONNECTED NAVIGATION

CONNECTED NAVIGATION

Navigacioni i shkëlqyer i Jaguar ju lehtëson udhëtimin nëpërmjet itinerareve nga destinacioni në destinacion, informacioneve në kohë reale rreth trafikut, kohës së parashikuar të mbërritjes (ETA) dhe vendeve me interes2.
APPLE CARPLAY<sup>TM</sup>&nbsp;DHE ANDROID AUTO<sup>TM</sup>

APPLE CARPLAYTM DHE ANDROID AUTOTM

Duke e lidhur ekranin e telefonit tuaj inteligjent me ekranin me prekje të automjetit tuaj, ju mund të qëndroni lidhur me aplikacionet tuaja të preferuara gjatë drejtimit.
PËRDITËSIMI I SOFTUERIT PA TEL

PËRDITËSIMI I SOFTUERIT PA TEL

Përditësoni me lehtësi softuerin e sistemit të informacionit dhe argëtimit në automjetin tuaj Jaguar4.

AKTIVIZONI TOUCH PRO TUAJ

Për të përfituar nga shërbimet e lidhura dhe abonimet Jaguar, fillimisht do t’ju duhet të vendosni në punë sistemin tuaj të informacionit dhe argëtimit dhe të krijoni llogaritë tuaja InControl dhe InControl Navigation.
AKTIVIZONI TOUCH PRO TUAJ

SISTEMI JUAJ I INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT ËSHTË: PIVI OSE PIVI PRO

Ju lutemi, vini re se aksesi në disa nga shërbimet e lidhura të mëposhtme do të varet nga abonimet InControl të automjetit tuaj.

APLIKACIONI REMOTE

APLIKACIONI REMOTE

Monitoroni nivelin e karburantit, gjeni automjetin tuaj në një parking të ngarkuar, regjistroni rrugëtimet tuaja dhe, madje, kontrolloni nëse keni lënë dritaret hapur, gjithçka nëpërmjet telefonit tuaj inteligjent.
SECURE TRACKER

SECURE TRACKER

Nëse dikush e lëviz automjetin tuaj Jaguar në mënyrë të paligjshme, Secure Tracker dhe Secure Tracker Pro ju mundësojnë gjurmimin e tij të shpejtë.
Amazon Alexa

Amazon Alexa

Kontrolloni navigacionin, muzikën, thirrjet dhe opsionet e tjera vetëm nëpërmjet zërit tuaj. Amazon Alexa është integruar në sistemin tuaj të informacionit dhe argëtimit, ndaj është e shpejtë, reaguese dhe e lehtë në përdorim. I disponueshëm vetëm në Pivi Pro.
CONNECTED NAVIGATION PRO

CONNECTED NAVIGATION PRO

Navigacioni i shkëlqyer i Jaguarit tuaj2 ju lehtëson drejtimin falë aftësive të hartëzimit intuitiv, itinerarit nga destinacioni në destinacion, llogaritjes së çmimit të karburantit, disponueshmërisë së parkimit, njoftimeve në çast rreth trafikut, kohës së parashikuar të mbërritjes dhe grafikës së hartave të qarta 2D ose 3D. I disponueshëm vetëm në Pivi Pro.
THIRRJA SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

THIRRJA SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

Në rastet e rralla të një defekti apo emergjence, butonat Optimised Jaguar Assistance (Asistenca e Optimizuar nga Jaguar) dhe SOS Emergency Call (Thirrja SOS e emergjencës) ju lidhin me shërbimet e nevojshme.
WIFI ENABLED ME PAKETËN E INTERNETIT CELULAR

WIFI ENABLED ME PAKETËN E INTERNETIT CELULAR

Wi-Fi Hotspot3 krijon një rrjet 4G të fuqishëm brenda Jaguarit tuaj, duke u bërë të mundur pasagjerëve që të lidhin deri në 8 pajisje njëherësh me internetin. I disponueshëm vetëm në Pivi Pro.
APPLE CARPLAY<sup>TM</sup>&nbsp;DHE ANDROID AUTO<sup>TM</sup>

APPLE CARPLAYTM DHE ANDROID AUTOTM

Duke e lidhur ekranin e telefonit tuaj inteligjent me ekranin me prekje të automjetit tuaj, ju mund të qëndroni lidhur në mënyrë të sigurt me aplikacionet tuaja të preferuara gjatë drejtimit.
LIDHJA ME APLIKACIONET DHE SHËRBIMET E TRANSMETIMIT NË KOHË REALE

LIDHJA ME APLIKACIONET DHE SHËRBIMET E TRANSMETIMIT NË KOHË REALE

Aksesoni platformat e transmetimit dhe shërbimet informative të preferuara pa qenë e nevojshme të përdorni telefonin tuaj inteligjent. I disponueshëm vetëm në Pivi Pro.
PËRDITËSIMET AUTOMATIKE TË SOFTUERIT

PËRDITËSIMET AUTOMATIKE TË SOFTUERIT

Mbajeni automjetin tuaj Jaguar të përditësuar. Përditësimet automatike të softuerit ju lehtësojnë aksesin te të gjitha veçoritë më të reja4.

AKTIVIZONI SISTEMIN PIVI TUAJ

Për të përfituar nga shërbimet e lidhura dhe abonimet Jaguar, fillimisht do t’ju duhet të vendosni në punë sistemin tuaj të informacionit dhe argëtimit dhe të krijoni llogaritë tuaja InControl dhe InControl Navigation.
AKTIVIZONI SISTEMIN PIVI TUAJ

SISTEMI JUAJ I INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT ËSHTË: TOUCH PRO

Ju lutemi, vini re se aksesi në disa nga shërbimet e lidhura të mëposhtme do të varet nga abonimet InControl të automjetit tuaj.

APLIKACIONI REMOTE

APLIKACIONI REMOTE

Monitoroni nivelin e karburantit, gjeni automjetin tuaj në një parking të ngarkuar, regjistroni rrugëtimet tuaja dhe, madje, kontrolloni nëse keni lënë dritaret hapur, gjithçka nëpërmjet telefonit tuaj inteligjent.
SECURE TRACKER

SECURE TRACKER

Nëse dikush e lëviz automjetin tuaj Jaguar në mënyrë të paligjshme, Secure Tracker dhe Secure Tracker Pro ju mundësojnë gjurmimin e tij të shpejtë.
THIRRJET SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

THIRRJET SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

Në rastet e rralla të një defekti apo emergjence, butonat Optimised Jaguar Assistance (Asistenca e Optimizuar nga Jaguar) dhe SOS Emergency Call (Thirrja SOS e emergjencës) ju lidhin me shërbimet e nevojshme.
CONNECTED NAVIGATION

CONNECTED NAVIGATION

Navigacioni i shkëlqyer i Jaguar ju lehtëson udhëtimin nëpërmjet itinerareve nga destinacioni në destinacion, informacioneve në kohë reale rreth trafikut, kohës së parashikuar të mbërritjes (ETA) dhe vendeve me interes2.
APPLE CARPLAY<sup>TM</sup>&nbsp;DHE ANDROID AUTO<sup>TM</sup>

APPLE CARPLAYTM DHE ANDROID AUTOTM

Duke e lidhur ekranin e telefonit tuaj inteligjent me ekranin me prekje të automjetit tuaj, ju mund të qëndroni lidhur me aplikacionet tuaja të preferuara gjatë drejtimit.
PËRDITËSIMI I SOFTUERIT PA TEL

PËRDITËSIMI I SOFTUERIT PA TEL

Përditësoni me lehtësi softuerin e sistemit të informacionit dhe argëtimit në automjetin tuaj Jaguar4.

AKTIVIZONI TOUCH PRO TUAJ

Për të përfituar nga shërbimet e lidhura dhe abonimet Jaguar, fillimisht do t’ju duhet të vendosni në punë sistemin tuaj të informacionit dhe argëtimit dhe të krijoni llogaritë tuaja InControl dhe InControl Navigation.
AKTIVIZONI TOUCH PRO TUAJ

SISTEMI JUAJ I INFORMACIONIT DHE ARGËTIMIT ËSHTË: TOUCH PRO

Ju lutemi, vini re se aksesi në disa nga shërbimet e lidhura të mëposhtme do të varet nga abonimet InControl të automjetit tuaj.

APLIKACIONI REMOTE

APLIKACIONI REMOTE

Monitoroni nivelin e karburantit, gjeni automjetin tuaj në një parking të ngarkuar, regjistroni rrugëtimet tuaja dhe, madje, kontrolloni nëse keni lënë dritaret hapur, gjithçka nëpërmjet telefonit tuaj inteligjent.
SECURE TRACKER

SECURE TRACKER

Nëse dikush e lëviz automjetin tuaj Jaguar në mënyrë të paligjshme, Secure Tracker dhe Secure Tracker Pro ju mundësojnë gjurmimin e tij të shpejtë.
THIRRJET SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

THIRRJET SOS NË RAST EMERGJENCASH DHE DEFEKTESH

Në rastet e rralla të një defekti apo emergjence, butonat Optimised Jaguar Assistance (Asistenca e Optimizuar nga Jaguar) dhe SOS Emergency Call (Thirrja SOS e emergjencës) ju lidhin me shërbimet e nevojshme.
CONNECTED NAVIGATION

CONNECTED NAVIGATION

Navigacioni i shkëlqyer i Jaguar ju lehtëson udhëtimin nëpërmjet itinerareve nga destinacioni në destinacion, informacioneve në kohë reale rreth trafikut, kohës së parashikuar të mbërritjes (ETA) dhe vendeve me interes2.
APPLE CARPLAY<sup>TM</sup>&nbsp;DHE ANDROID AUTO<sup>TM</sup>

APPLE CARPLAYTM DHE ANDROID AUTOTM

Duke e lidhur ekranin e telefonit tuaj inteligjent me ekranin me prekje të automjetit tuaj, ju mund të qëndroni lidhur me aplikacionet tuaja të preferuara gjatë drejtimit.
PËRDITËSIMI I SOFTUERIT PA TEL

PËRDITËSIMI I SOFTUERIT PA TEL

Përditësoni me lehtësi softuerin e sistemit të informacionit dhe argëtimit në automjetin tuaj Jaguar4.

AKTIVIZONI TOUCH PRO TUAJ

Për të përfituar nga shërbimet e lidhura dhe abonimet Jaguar, fillimisht do t’ju duhet të vendosni në punë sistemin tuaj të informacionit dhe argëtimit dhe të krijoni llogaritë tuaja InControl dhe InControl Navigation.
AKTIVIZONI TOUCH PRO TUAJ

AKTIVIZONI TOUCH PRO TUAJ

Për të përfituar nga shërbimet e lidhura dhe abonimet Jaguar, fillimisht do t’ju duhet të vendosni në punë sistemin tuaj të informacionit dhe argëtimit dhe të krijoni llogaritë tuaja InControl dhe InControl Navigation.
AKTIVIZONI TOUCH PRO TUAJ

1.0Veçoritë, opsionet, shërbimet e palëve të treta dhe disponueshmëria e Pivi, Pivi Pro dhe InControl mbeten në varësi të tregut - kontaktoni shitësin tuaj të autorizuar të Jaguar për disponueshmërinë e tregut vendas dhe kushtet e plota. Disa veçori kërkojnë një SIM të posaçëm me kontratë të përshtatshme interneti celular, që do të kërkojë rinovim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga Shitësi juaj i autorizuar. Lidhja e rrjetit celular nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet. Informacioni dhe imazhet e shfaqura në lidhje me teknologjinë InControl, duke përfshirë ekranet ose sekuencat, u nënshtrohen përditësimeve të softuerit, kontrollit të versionit dhe ndryshimeve të tjera të sistemit/vizuale në varësi të opsioneve të zgjedhura. Termat dhe kushtet e plota mund t’i gjeni këtu  


2.0Për sistemin Connected Navigation, do të nevojitet abonim i mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga shitësi juaj i autorizuar i Jaguar.  


3.0Kërkohet llogari dhe abonim për InControl. Zbatohet politika e përdorimit të drejtë. Për të vijuar me përdorimin e veçorive përkatëse pas periudhës së abonimit fillestar, do t’ju duhet ta rinovoni abonimin dhe të paguani tarifat e zbatueshme për rinovimin.  


4.0Përditësimi mbetet në varësi të miratimit të pronarit/drejtuesit. Kërkohet lidhje me rrjetin.  


Veçoritë opsionale dhe disponueshmëria e tyre mund të ndryshojnë nga specifikimi i automjetit (modeli dhe grupi i fuqisë), ose kërkojnë instalimin e veçorive të tjera për t'u përshtatur. Ju lutemi, kontaktoni shitësin tuaj lokal të autorizuar për më shumë detaje ose konfiguroni automjetin tuaj në internet.  


Veçoritë në makinë duhet të përdoren nga drejtuesit vetëm kur është e sigurt për ta bërë këtë. Drejtuesit duhet të sigurohen që të kenë kontroll të plotë mbi mjetin gjatë gjithë kohës.  


Vetëm telefonat inteligjentë të përputhshëm.  


Apple CarPlayTM është një markë tregtare e Apple Inc. Mund të zbatohen kushtet e Apple Inc për përdoruesin fundor.

Makina juaj është përgatitur për Apple CarPlay. Shërbimet e ofruara nga Apple CarPlay varen nga disponueshmëria e këtij opsioni në vendin tuaj, ju lutemi shikoni https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay për informacione të mëtejshme.


®Android Auto është një markë tregtare e Google LLC.

Makina juaj është përgatitur për Android Auto. Shërbimet e ofruara nga Android Auto varen nga disponueshmëria e këtij opsioni në vendin tuaj, ju lutemi shikoni https://www.android.com/auto/ për informacione të mëtejshme.  


Amazon Alexa është e disponueshme vetëm në tregje të caktuara. Amazon, Alexa, Amazon Music, Audible dhe të gjitha logot përkatëse janë marka tregtare të Amazon.com, Inc. ose të ndërlidhura me të. Disa funksione të sistemit Alexa varen nga teknologjia inteligjente e shtëpisë. Kërkohet abonim 12-mujor për Paketën Online. Për të vijuar me përdorimin e veçorive përkatëse pas periudhës së abonimit fillestar, do t’ju duhet ta rinovoni abonimin dhe të paguani tarifat e zbatueshme për rinovimin. Disponohen vetëm në tregjet e lidhura, ndaj ju lutemi të kontaktoni me Shitësin tuaj të autorizuar. Paketa Online për paketat e specifikave S dhe më lart.  


Remote përmban shërbime abonimi që mund të zgjaten pas afatit fillestar të këshilluar nga shitësi juaj i autorizuar i Jaguar. Aplikacioni Remote do të duhet të shkarkohet nga Apple App Store/Google Play Store.