JAGUAR XF
SPECIFIKAT

SALOON
D200 RWD AUTO MHEV
XF SALOON S

XF SALOON S

D200 RWD AUTO MHEV

PERFORMANCA
SHPENZIMI EKONOMIK I KARBURANTIT
MEKANIZMI TERHQËS
PESHA
RIMORKIMI
NGARKESA E KULMIT
DIMENSIONET
HAPËSIRA E KOKËS
HAPËSIRA E KËMBËVE
KAPACITETI I HAPËSIRËS SË NGARKESAVE
QARKU I KTHIMIT

CO2 EMISIONET

129

g/km††

(Nga) në XF Saloon D200 RWD

KONSUMI I KARBURANTIT

4,9

††

(Nga l/100 km) në XF Saloon D200 RWD

SHPEJTËSIA MAKSIMALE

250(km/h) në XF Saloon 300 Sport

KAPACITETI I HAPËSIRËS SË NGARKESAVE

716

litra*

Në XF Sportbrake D200 RWD

VAZHDONI TË EKSPLORONI

MODELET JAGUAR XF

MODELET JAGUAR XF

Shikoni gamën e plotë të modeleve.
EKSPLORONI MODELET
GALERIA

GALERIA

Shikoni imazhet dhe filmat e Jaguar XF.
SHIKONI GALERINË
PËRMBLEDHJE

PËRMBLEDHJE

Bën përshtypje, nga brenda dhe nga jashtë.
EKSPLORONI PASQYRËN E PËRGJITHSHME

† Shifrat e dhëna janë të përllogaritura sipas NEDC2 nga testet zyrtare WLTP të prodhuesit në përputhje me legjislacionin e BE-së. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat e CO2 dhe shpenzimit ekonomik të karburantit mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, montimi i rrotave dhe aksesorët e montuar. NEDC2 janë shifra të llogaritura duke përdorur një formulë qeveritare nga shifrat WLTP ekuivalente me ato të testit të vjetër NEDC. Më pas mund të zbatohet trajtimi i duhur tatimor.

Shiko shifrat WLTP.

Shifrat e dhëna janë si rezultat i testeve zyrtare të prodhuesit në përputhje me legjislacionin e BE-së. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat e CO2 dhe shpenzimit ekonomik të karburantit mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, montimi i rrotave dhe aksesorët e vendosur.

Përfshin një shofer 75 kg, lëngje të plota dhe 90% karburant.

Përfshin lëngje të plota dhe 90% karburant.

I zbrazët: Vëllimi i matur me blloqe të ngurta të përputhshme me VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).

Matet me vëllim të lëngjeve: Vëllimi siç matet përmes simulimit të hapësirës së ngarkesës të mbushur me lëng.

±Shifrat e dhëna janë të përllogaritura me NEDC nga testet zyrtare të prodhuesit. Shifrat mund të ndryshojnë sipas mjedisit dhe stilit të drejtimit. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë.

.