MBËSHTETËSI I PRONARIT TË JAGUAR
UDHËZUES MËSIMORË

Këto 11 video udhëzuese ju tregojnë tiparet më të rëndësishme të Jaguar-it tuaj. Shkarkojini ato në laptop dhe/ose telefonin inteligjent, kështu që të keni udhëzimet në dorë kurdo që të keni nevojë për to.

LIDHJA ME BLUETOOTH
Si të “lidhni” deri në pesë telefona celularë me Jaguar-in tuaj kështu që të mund të komunikojnë nëpërmjet Bluetooth.
SHIKO FILMIN
yt:5RZVuEI0k3I
PËRDORIMI BAZË I TELEFONIT
Si të bëni dhe pranoni telefonata në Jaguar-in tuaj.
SHIKO FILMIN
yt:B53l97Hqh4I
TRANSMETIMI DIXHITAL I AUDIOS
Konfiguroni paraprakisht deri në 18 kanale në radion tuaj DAB.
SHIKO FILMIN
yt:Ou_lj1RBPk0
SISTEMI I NAVIGIMIT CAKTIMI I NJË DESTINACIONI
Futni destinacionin tuaj dhe ndiqni itinerarin tuaj të preferuar në sistemin e navigimit.
SHIKO FILMIN
yt:MZDLIZB0qD8
SISTEMI I NAVIGIMIT PIKAT E KUJTESËS
Ruani deri në 400 pika interesi në sistemin e navigimit, që nga shtëpia deri te puna, dyqanet dhe restorantet.
SHIKO FILMIN
yt:dgcg6-WPXlI
SISTEMI I NAVIGIMIT PIKAT E INTERESIT
Vendosja e pikave të interesit në sistemin e navigimit.
SHIKO FILMIN
yt:cECBX7mbts8
SISTEMI I NAVIGIMIT CILËSIMET E UDHËZIMIT ZANOR
Aktivizimi i mesazheve të udhëzimit zanor në sistemin e navigimit.
SHIKO FILMIN
yt:XWeWLN7bltU
SISTEMI I LIDHJES AUDIO
Luajtja e audios nga iPod, iPhone, pajisje MP3, USB dhe pajisje të tjera.
SHIKO FILMIN
yt:BV_elWPCGtQ
SWYS KONTROLL ZANOR INTUITIV
Si ta konfiguroni funksionin e kontrollit zanor për të përdorur telefonin dhe funksionet e tjera.
SHIKO FILMIN
yt:Q-cEq_Fd96k
CILËSIMET E SISTEMIT AUDIO
Caktimi i tonalitetit dhe ekuilibrit të sistemit të audios së Jaguar.
SHIKO FILMIN
yt:l8Lsh_ypxhs
ADBLUE®
AdBlue® is a special Diesel Exhaust Fluid (DEF). It enables Selective Catalytic Reduction to take place, which reduces harmful emissions and helps Jaguars with diesel engines comply with stringent Euro 6 standards.
SHIKO FILMIN
yt:SNRoN0y7DNI
NDËRTO VETË


Përdorni konfiguruesin për të krijuar automjetin tuaj të përsosur
SHKARKO NJË BROSHURË
Shikoni dhe shkarkoni broshurat më të fundit Jaguar
GJEJ NJË SHITËS TË AUTORIZUAR
Kërkoni një shitës të autorizuar Jaguar pranë jush
AKSESORË
Personalizoni Jaguar-in tuaj me një gamë të gjerë aksesorësh të projektuar posaçërisht për modelin tuaj