MBËSHTETËSI I PRONARIT TË JAGUAR

UDHËZUES MËSIMORË

Këto 11 video udhëzuese ju tregojnë tiparet më të rëndësishme të Jaguar-it tuaj. Shkarkojini ato në laptop dhe/ose telefonin inteligjent, kështu që të keni udhëzimet në dorë kurdo që të keni nevojë për to.

LIDHJA ME BLUETOOTH

LIDHJA ME BLUETOOTH

Si të “lidhni” deri në pesë telefona celularë me Jaguar-in tuaj kështu që të mund të komunikojnë nëpërmjet Bluetooth.
SHIKO FILMIN
PËRDORIMI BAZË I TELEFONIT

PËRDORIMI BAZË I TELEFONIT

Si të bëni dhe pranoni telefonata në Jaguar-in tuaj.
SHIKO FILMIN
TRANSMETIMI DIXHITAL I AUDIOS

TRANSMETIMI DIXHITAL I AUDIOS

Konfiguroni paraprakisht deri në 18 kanale në radion tuaj DAB.
SHIKO FILMIN
SISTEMI I NAVIGIMIT CAKTIMI I NJË DESTINACIONI

SISTEMI I NAVIGIMIT CAKTIMI I NJË DESTINACIONI

Futni destinacionin tuaj dhe ndiqni itinerarin tuaj të preferuar në sistemin e navigimit.
SHIKO FILMIN
SISTEMI I NAVIGIMIT PIKAT E KUJTESËS

SISTEMI I NAVIGIMIT PIKAT E KUJTESËS

Ruani deri në 400 pika interesi në sistemin e navigimit, që nga shtëpia deri te puna, dyqanet dhe restorantet.
SHIKO FILMIN
SISTEMI I NAVIGIMIT PIKAT E INTERESIT

SISTEMI I NAVIGIMIT PIKAT E INTERESIT

Vendosja e pikave të interesit në sistemin e navigimit.
SHIKO FILMIN
SISTEMI I NAVIGIMIT CILËSIMET E UDHËZIMIT ZANOR

SISTEMI I NAVIGIMIT CILËSIMET E UDHËZIMIT ZANOR

Aktivizimi i mesazheve të udhëzimit zanor në sistemin e navigimit.
SHIKO FILMIN
SISTEMI I LIDHJES AUDIO

SISTEMI I LIDHJES AUDIO

Luajtja e audios nga iPod, iPhone, pajisje MP3, USB dhe pajisje të tjera.
SHIKO FILMIN
SWYS KONTROLL ZANOR INTUITIV

SWYS KONTROLL ZANOR INTUITIV

Si ta konfiguroni funksionin e kontrollit zanor për të përdorur telefonin dhe funksionet e tjera.
SHIKO FILMIN
CILËSIMET E SISTEMIT AUDIO

CILËSIMET E SISTEMIT AUDIO

Caktimi i tonalitetit dhe ekuilibrit të sistemit të audios së Jaguar.
SHIKO FILMIN
ADBLUE®

ADBLUE®

AdBlue® is a special Diesel Exhaust Fluid (DEF). It enables Selective Catalytic Reduction to take place, which reduces harmful emissions and helps Jaguars with diesel engines comply with stringent Euro 6 standards.
SHIKO FILMIN