TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

TERMAT DHE KUSHTET E INCONTROL

Kur regjistroheni për shërbimet InControl ose kur përdorni Touch Pro ose InControl Apps, do t’ju kërkohet të pranoni kushtet tona ligjore dhe politikat. Për informacion të mëtejshëm, këto kushte dhe politika mund t’i gjeni më poshtë:

PËRDITËSIMET DHE MBËSHTETJA PËR INCONTROL

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

Përmirësoni performancën e sistemit tuaj të informacionit dhe argëtimit pa qenë e nevojshme të vizitoni një Shitës të autorizuar.
MBËSHTETJA

MBËSHTETJA

A keni pyetje lidhur me Jaguar InControl? PPSH-të tona mund ta kenë përgjigjen tashmë.

Funksionet dhe opsionet e InControl-it dhe disponueshmëria e tyre mbeten në varësi të tregut - flisni me Shitësin tuaj të autorizuar për disponueshmërinë në tregun vendas dhe kushtet e plota. Disa veçori vijnë me abonim i cili do të kërkojë rinovim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga Shitësi juaj i autorizuar. Lidhja celulare nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet.