UDHËZUESIT E AKTIVIZIMIT
TË INCONTROL DHE TË PËRDORUESIT

UDHËZUESIT E AKTIVIZIMIT <br>TË INCONTROL DHE TË PËRDORUESIT

UDHËZUESI I AKTIVIZIMIT TË INCONTROL

Ndiqni lidhjen e mëposhtme për të aktivizuar llogarinë tuaj InControl dhe për të regjistruar automjetin tuaj.

AKTIVIZIMI I SHËRBIMEVE TUAJA

AKTIVIZIMI I APLIKACIONEVE TUAJA

AKTIVIZIMI I APLIKACIONEVE TUAJA

Merrni me vete format tuaja të preferuara të argëtimit gjatë udhëtimit falë aftësive të sistemit InControl për të mundësuar lidhje të lehtë aplikacionesh.
AKTIVIZIMI I CILËSIMEVE TUAJA INTELIGJENTE

AKTIVIZIMI I CILËSIMEVE TUAJA INTELIGJENTE

Krijoni një profil që ju lejon të ruani dhe përdorni cilësimet tuaja personale të automjetit në çdo udhëtim.

UDHËZUESIT E PËRDORUESIT PËR INCONTROL

VEÇORITË E EMERGJENCËS DHE SIGURISË

VEÇORITË E EMERGJENCËS DHE SIGURISË

InControl Protect ofron një sërë shërbimesh që ju vijnë në ndihmë në rast emergjence.
LEHTËSUESIT E DREJTIMIT

LEHTËSUESIT E DREJTIMIT

Njihuni me videot tona ku trajtohet teknologjia intuitive e automjetit tuaj Jaguar për t’i ardhur në ndihmë drejtuesit.
IGUIDE

IGUIDE

Aplikacioni Jaguar iGuide është udhëzuesi digjital i pronarit, që ju ndihmon të njiheni më shpejt me automjetin tuaj Jaguar të ri.

Funksionet dhe opsionet e InControl-it dhe disponueshmëria e tyre mbeten në varësi të tregut - flisni me Shitësin tuaj të autorizuar për disponueshmërinë në tregun vendas dhe kushtet e plota. Disa veçori vijnë me abonim i cili do të kërkojë rinovim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga Shitësi juaj i autorizuar. Lidhja celulare nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet.  


Veçoritë në makinë duhet të përdoren nga drejtuesit vetëm kur është e sigurt për ta bërë këtë. Drejtuesit duhet të sigurohen që të kenë kontroll të plotë mbi mjetin gjatë gjithë kohës.  


Vetëm telefonat inteligjentë të përputhshëm.